Home - Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon?

Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon?

Hva er minstepensjon eller hva er garantipensjon, er egentlig samme spørsmål. Svaret er den minste ytelsen du kan forvente å få fra folketrygden som pensjonist.

Er du som folk flest vil den største delen av din pensjon bli utbetalt fra folketrygden. Du vil trolig også få noen penger fra tjenestepensjonen din som du har hatt gjennom arbeidsgiver. De fleste vil kanskje ha spart noen penger på egen bok i tillegg til å sitte på verdier i boligen. Hvor mange penger du får fra folketrygden avhenger av hvor mye du har tjent gjennom et langt arbeidsliv.

Hva er minstepensjon?

Folketrygden er grunnmuren i det norske velferdssystemet og skal sikre at alle får en pensjon den dagen man slutter å jobbe. Aller helst skal den også sikre en pensjon som står i forhold til den inntekten man har hatt gjennom et langt arbeidsliv. For å sikre de som ikke har hatt inntekt, har folketrygden en minstepensjon.

I dag er nesten hver femte pensjonist, en minstepensjonist
(17 prosent). Minstepensjonen ligger i dag på under 16 000,- kroner i måneden og skal dekke alle kostnader, bolig, mat og alt annet. Det er begrenset hvilket forbruk du kan ha på en så lav inntekt.

Er du enslig, utgjør minstepensjonen 188 766,- kroner i året. Er du gift eller samboende og begge er minstepensjonister, er satsen 172 711,- kroner i året. For andre vil satsene variere mellom 149 225,- og
172 711,- kroner, avhengig om partner er pensjonist eller i arbeid. Satsene justeres årlig.

Ønsker du å leve av mer enn minstepensjon eller garantipensjon når du trekker deg tilbake, må du ta viktige valg tidligere i livet. Du bør du skaffe deg oversikt over økonomien din på kort og lang sikt, og innrette deg slik at du får et liv du ønsker deg. Mer om det kan du lese i lenkene under.

Pensjon og sparing: Ta en helsesjekk av privatøkonomien din.
Hvordan finner jeg ut hva jeg får i pensjonsutbetaling?
Er du i arbeid, da sparer du til pensjon
Hvor mye får du i pensjon fra folketrygden?

Flere kvinner enn menn

Ved utgangen av september i fjor år var det 912 100 alderspensjonister i Norge, 156 100 av dem var minstepensjonister og de fleste av dem var kvinner (86 prosent). (Kilde: Nav)

Nesten en tredjedel av kvinnene (29 prosent) som mottok pensjon var minstepensjonister, mens kun fem prosent av mennene var det. En årsak til denne store forskjellen er at menn arbeider og tjener mer. Menn får derfor et bedre pensjonsgrunnlag. En annen årsak er at kvinner lever lenger. Det er flere kvinnelige pensjonister enn mannlige. Les mer om kvinner og pensjon i innlegget under.

Kvinner får lavere pensjonsutbetaling enn menn

Ifølge Nav vil antallet minstepensjonister minke fremover. Hovedårsaken er at flere og flere nordmenn omfattes av de nye opptjeningsreglene som gir høyere pensjonsopptjening. Det forventes at kun én prosent vil ha garantipensjon i 2050.

Hva er forskjellen på minstepensjon og garantipensjon

Det er små forskjeller på minstepensjon og garantipensjon, og oppfattes av mange som semantiske forskjeller. For begge skal sikre at man får et minimum å leve for fra folketrygden som pensjonist.

Om du får den ene eller andre avgjøres av fødselsåret ditt. Er du født i 1962 eller tidligere er du sikret gjennom minstepensjon. Er du født i 1963 eller senere er du sikret med en garantipensjon.

I pensjonsreformen fra 2011 endret myndighetene reglene for opptjening av pensjonsrettigheter i folketrygden. Reglene for de som er født før 1954 ble opprettholdt som de var. Man endret regelverket for de som er født i 1963 og senere. For gruppen i mellom fikk vi en gradvis overgang. Les mer om folketrygden i lenkene under.

Folketrygden på 1 – 2 – 3
Pensjon må være bærekraftig

Forskjellen er den nye måten å regne pensjon på for årskullene som er født i 1963 og senere. Den sørger for en bedre sammenheng mellom inntekt og senere pensjon. Har du jobbet og opptjent pensjonsgrunnlag, vil du få mer enn garantipensjon. Dermed vil færre bli minstepensjonister i fremtiden.

Nysgjerrig på hva du kan gjøre for å sikre deg en bedre pensjon?

Klikk her for å lese mer om dette.

 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!