OTP - Pensjon - Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon?

Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon?

Minstepensjon / garantipensjon er den minste ytelsen man kan forvente å få utbetalt fra folketrygden som pensjonist.

For mange vil den største delen av pensjonen bli utbetalt fra folketrygden. Mange får også penger fra oppspart tjenestepensjon (OTP) som arbeidsgiver har spart gjennom jobb i privat sektor. Noen har også vært flinke til å spare på egenhånd i tillegg til å ha verdier i bolig. Hvor mye man får fra folketrygden avhenger av hvor mye man har tjent gjennom arbeidslivet.

Hva er minstepensjon?

Folketrygden er grunnmuren i det norske velferdssystemet og skal sikre at alle får pensjonsutbetaling den dagen man slutter å jobbe. Aller helst skal den også sikre en pensjon som står i forhold til den inntekten man har hatt gjennom et langt arbeidsliv. For å sikre de som ikke har hatt inntekt, har folketrygden en minstepensjon.

I september 2023 var 13% av Norges pensjonister minstepensjonister. 1. januar 2023 økte minstepensjon for enslige med 4000 kroner, minste pensjonsnivå for enslige ligger dermed på 236.816 kroner i året. Rundt 19.000 kroner i måneden som skal dekke alle kostnader. Det er begrenset hvilket forbruk man kan ha på denne inntekten.

Minstepensjon påvirkes blant annet av alder, sivilstatus, hvor lenge man har jobbet og når man ønsker å ta ut pensjon. Vi anbefaler å sjekke egen pensjon på Nav sine sider for å se hvor mye pensjon man kan få.

Skaff oversikt over egen pensjon

De fleste ønsker høyere inntekt enn minstepensjon og garantipensjon når man går av med pensjon. Da er det viktig at man tar kloke og egne valg over sin pensjonsordning og eventuell egen sparing.

Få oversikt over egen økonomi på kort og lang sikt, og innrett deg slik at du får et liv du ønsker deg. Ofte er det små endringer som skal til for å påvirke sluttsummen betraktelig. Mer om det kan du lese i lenkene under.

Pensjon og sparing: Ta en helsesjekk av privatøkonomien din.

Hvordan finner jeg ut hva jeg får i pensjonsutbetaling?

Er du i arbeid, da sparer du til pensjon 

Hvor mye får du i pensjon fra folketrygden?

Hva er forskjellen på minstepensjon og garantipensjon

Det er små forskjeller på minstepensjon og garantipensjon. Begge skal sikre at man får et minimumsbeløp å leve for, fra folketrygden som pensjonist.

Om man får minstepensjon eller garantipensjon avhenger av hvilken årsmodell man er. De som er født i 1962 eller tidligere er sikret gjennom minstepensjon, og de som er født i 1963 eller senere er sikret med garantipensjon.

Endret reglene for folketrygden

I pensjonsreformen fra 2011 endret myndighetene reglene for opptjening av pensjonsrettigheter i folketrygden for de som er født i 1963 og senere. For de som er født før 1954 er reglene uendret. De som er født mellom 1954 og 1963 fikk vi en gradvis overgang. Du kan lese mer om folketrygden i lenkene under.

Om folketrygden

Pensjon må være bærekraftig

Den nye måten å regne pensjon for årskullene som er født i 1963 og senere sørger for en bedre sammenheng mellom inntekt og pensjon. Når man jobber og opptjener et pensjonsgrunnlag vil man få mer enn garantipensjon. Dermed vil færre bli minstepensjonister i fremtiden.

Nysgjerrig på hva du kan gjøre for å sikre deg en bedre pensjon?

Les om hvorfor du bør samle din pensjon (OTP).

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!