Total oversikt - Spareporteføljer i Duvi

Her ser du en total oversikt over samtlige spareporteføljer i Duvi.

Duvi

Duvi Langsiktig passer deg som har mange år før du
skal bruke av pensjonspengene dine.

Se mer informasjon her.

Duvi Hybrid investerer halvparten av pengene i Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig.

Se mer informasjon her.

Duvi Kortsiktig passer for deg som snart skal bruke av pensjons-pengene dine.

Se mer informasjon her.

I samarbeid med Söderberg & Partners

Disse er eksternt forvaltet. Se mer informasjon her.