Total oversikt - Spareporteføljer i Duvi

Her ser du en total oversikt over samtlige spareporteføljer i Duvi.

Duvi

Duvi Langsiktig passer deg som har mange år før du
skal bruke av pensjonspengene dine.

Se mer informasjon her.

Duvi Kortsiktig passer for deg som snart skal bruke av pensjons-pengene dine.

Se mer informasjon her.

I samarbeid med Söderberg & Partners

Disse er eksternt forvaltet. Se mer informasjon her.