Total oversikt - Spareporteføljer i Duvi

Her ser du en total oversikt over samtlige spareporteføljer i Duvi.

Duvi

Duvi Langsiktig passer deg som har mange år før du skal bruke av pensjonspengene dine.

Se mer informasjon her.

Duvi Kortsiktig er en investeringsportefølje som passer for deg som snart skal bruke av pensjons-pengene dine.

Se mer informasjon her.

I samarbeid med Invento Kapitalforvaltning

Mandatets formål er langsiktig kapitalvekst med hovedvekt på stabil og forutsigbar kursutvikling i form av lavere risiko. Invento Kortsiktig er en aktivt forvaltet portefølje med verdipapirer som normalt investerer 20 % av mandatets midler i Aksjemarkedet globalt og 80 % i det norske rentemarkedet. Eksponeringen skaffes ved bruk av ulike verdipapirfond, herunder aksje- og rentefond. Porteføljen skal ikke valutasikres. Aksje/renteandel i mandatet kan variere med inntil 5 %-poeng fra normal vekt, basert på forvalters markedssyn og markedsutvikling. (Dvs. rebalansering før aksjeandel når 25 % eller faller under 15 %). I utgangspunktet følger porteføljen Inventos forvalterseleksjon og har følgende strategiske sammensetning: Globale aksjer: APS Global Equity, Norske renter; KLP Statsobligasjon

Mandatets formål er langsiktig kapitalvekst med balanse mellom fokus på stabil og forutsigbar kursutvikling i form av lavere risiko, og vilje til å akseptere noen grad av kurssvingninger i bytte mot høyere avkastning. Invento Balansert er en aktivt forvaltet portefølje med verdipapirer som normalt investerer 50 % av mandatets midler i Aksjemarkedet globalt og 50 % i det norske rentemarkedet. Eksponeringen skaffes ved bruk av ulike verdipapirfond, herunder aksje- og rentefond. Porteføljen skal ikke valutasikres. Aksje/renteandel i mandatet kan variere med inntil 10 %-poeng fra normal vekt, basert på forvalters markedssyn og markedsutvikling. (Dvs. rebalansering før aksjeandel når 60 % eller faller under 40 %). I utgangspunktet følger porteføljen Inventos forvalterseleksjon og har følgende strategiske sammensetning: Globale aksjer: APS Global Equity, Norske renter; KLP Statsobligasjon.

Mandatets formål er langsiktig kapitalvekst med vilje til å akseptere kurssvingninger underveis for å oppnå høyere avkastning. Invento Langsiktig er en aktivt forvaltet portefølje med verdipapirer som normalt investerer 80 % av mandatets midler i Aksjemarkedet globalt og 20 % i det norske rentemarkedet. Eksponeringen skaffes ved bruk av ulike verdipapirfond, herunder aksje- og rentefond. Porteføljen skal ikke valutasikres. Aksje/renteandel i mandatet kan variere med inntil 10 %-poeng fra normal vekt, basert på forvalters markedssyn og markedsutvikling. (Dvs. rebalansering før aksjeandel når 90 % eller faller under 70 %). I utgangspunktet følger porteføljen Inventos forvalterseleksjon og har følgende strategiske sammensetning: Globale aksjer: APS Global Equity, Norske renter; KLP Statsobligasjon.

Tilbys ikke lenger – under avviking.

Tilbys ikke lenger – under avviking.

I samarbeid med Finansco

Tilbys ikke lenger – under avviking.

I samarbeid med Söderberg & Partners

Disse er eksternt forvaltet. Se mer informasjon her.

Aktive forvaltningsprofiler

  • Söderberg & Partners RisikoProfil 1
  • Söderberg & Partners RisikoProfil 2
  • Söderberg & Partners RisikoProfil 3
  • Söderberg & Partners RisikoProfil 4
  • Söderberg & Partners RisikoProfil 5
  • Söderberg & Partners RisikoProfil 6