Slik fungerer pensjon for bedrifter

diagram med søyler av mynter i stigende rekkefølge

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedrifter i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon.

Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom. Hovedtrekkene er som følger:

Lovens minstekrav (OTP)

  • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

 

  • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 1 og 12 G. G = grunnbeløpet i folketrygden, som blir endret 1. mai hvert år. Det skal spares for alle ansatte fra fylte 20 år og som jobber fra 20 prosent stilling og oppover. I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får spart til pensjon dersom den ansatte blir sykmeldt i over ett år.

 

  • Alle ansatte som slutter i bedriften har rett til å få med seg de oppsparte pensjonsmidlene i et Pensjonskapitalbevis.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!