Slik fungerer pensjon for bedrifter

diagram med søyler av mynter i stigende rekkefølge

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedrifter i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon.

Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom. Hovedtrekkene er som følger:

Lovens minstekrav (OTP)

  • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

  • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 0 og 12 G. G = grunnbeløpet i folketrygden, som blir endret 1. mai hvert år. Det skal spares for alle ansatte fra fylte 13 år uansett stillingsprosent (jfr. https://duvi.no/nye-regler-om-pensjon-og-otp/). I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får spart til pensjon dersom den ansatte blir sykmeldt i over ett år.

  • Alle ansatte som slutter i bedriften har rett til å få med seg de oppsparte pensjonsmidlene i et Pensjonskapitalbevis.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

    Eller vil du bli kunde her og nå? Besøk Pensjonsbutikken – verdens enkleste butikk.