Home - Hvor mye får du i pensjon fra folketrygden, og er den god nok for deg?

Hvor mye får du i pensjon fra folketrygden, og er den god nok for deg?

Mange nordmenn forventer å leve greit av pensjonen fra folketrygden de siste årene av sitt liv. Men vet du egentlig hva du får i pensjon fra staten? Og kommer den til å være bra nok for deg?

Pensjon du får fra staten er en del av den norske folketrygden. På din alderspensjonskonto i folketrygden spares det hvert år tilsvarende 18,1 prosent av lønnen din. Dette er penger som du kan ta ut når du blir eldre.

PS. Du kan sjekke hvor mye du har på konto ved å gå inn på NAV sine nettsider.

I 2015 hadde gjennomsnittsnordmannen rundt halvannen million kroner på sin alderspensjonskonto i folketrygden. Folketrygden sørger også for at pengene som står på konto vokser – litt. Beløpet på kontoen justeres slik at pengene holder tritt med den alminnelige lønns- og prisstigningen.

Et viktig valg: Når skal du ta ut pengene? Får du mindre penger om du starter uttaket tidlig?

Ordet “pensjonsalder” er gått ut på dato. Uttak av pensjon er ikke lenger koblet til det å slutte å jobbe. Lovverket opererer ikke med en felles pensjonsalder lenger.  I dag blir pensjonen din beregnet ut fra forventet levealder for ditt årskull minus 21 år.

Du kan velge å starte uttaket fra din konto allerede når du fyller 62 år. Men hvis du regner med å leve like lenge som gjennomsnittet, betyr uttak fra fylte 62 år at du får ut mindre beløp sammenlignet med en som begynner å ta ut penger senere.

Hvis du er 62 år i 2016 får du eksempelvis ut bare rundt 3/4 av årlig alderspensjon sammenlignet med om du hadde startet uttaket fra fylte 67 år.

Hvorfor? Jo, fordi du sparer mindre og bruker mer: Du får fem færre år med sparing og fem flere år å fordele sparekapitalen over. Men det flotte er at alderspensjon fra folketrygden utbetales livet ut – uansett hvor lenge du lever.

Du sparer kanskje nok allerede

For å finne ut om du sparer nok til pensjon i dag, kan du ta utgangspunkt i de beregningene som folketrygden er basert på. De sier at du bør spare 20 til 25 prosent av inntekten din hvert år til pensjon. Husk da at de 20 til 25 prosentene inkluderer de 18,1 prosentene som det allerede spares for deg i folketrygden. I tillegg til dette regnes det også som en del av sparingen å nedbetale på boliglånet og annen fri sparing. Det betyr at mange sparer nok allerede!

Men hva skjer hvis du tjener mer og lever lenger enn foreldrene dine?

Ola Nordmann tjener i gjennomsnitt rundt 500 000 kroner i året. Jo mer du ligner på han, jo mer sannsynlig er det at svaret er: «Ja, folketrygden er god nok for meg.» Men hva om du tjener mer – og kanskje vesentlig mer? Nordmenn med høyere årslønn enn 657 000 kroner har ingen opptjening i folketrygden utover det nivået. Dersom du ser på «god nok» alderspensjon som en prosentandel av lønnen som yrkesaktiv, må du selv spare opp dette privat eller gjennom pensjonsordningen på jobben. Dette er også årsaken til at lovmakerne har åpnet for at pensjonsordninger hos arbeidsgiver kan ha en høyere prosentsats for lønninger over 657 000 kroner.

Du bør også innstille deg på å sjekke hvordan du ligger an med jevne mellomrom. Gjerne hvert femte år, når du bytter jobb eller foretar større investeringer.

Kilde

Levealdersjustering av alderspensjon (nav.no)

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!