OTP - Pensjon - Er det nok det du får fra Folketrygden?

Er det nok det du får fra Folketrygden?

De fleste går ut i fra at man som pensjonist kan leve greit av pensjonen man får fra folketrygden. Men vet du egentlig om det er nok til rådighet?

De fleste går ut i fra at man som pensjonist kan leve greit av pensjonen man får fra folketrygden. Men vet du egentlig om det er nok til rådighet?

Pensjonen fra staten er en del av den norske folketrygden. På din alderspensjonskonto i folketrygden spares det tilsvarende 18,1 prosent av lønnen din hvert år. Dette er penger som man kan ta ut når man blir eldre.

Du kan sjekke hvor mye du har oppspart i folketrygden så langt på NAV sine nettsider.

Folketrygden sørger for at pengene som står på konto vokser – litt. Beløpet på kontoen justeres slik at pengene holder tritt med den alminnelige lønns- og prisstigningen.

Når skal du ta ut pengene? Får du mindre penger om du starter uttaket tidlig?

Ordet “pensjonsalder” har gått ut på dato. Uttak av pensjon er ikke lenger koblet til det å slutte å jobbe. Lovverket opererer ikke med en felles pensjonsalder lenger.  I dag blir pensjonen din beregnet ut fra forventet levealder for ditt årskull minus 21 år.

Du kan velge å starte uttaket fra din konto allerede når du fyller 62 år. Men hvis du regner med å leve like lenge som gjennomsnittet, betyr uttak fra fylte 62 år at du får et mindre beløp utbetalt, sammenlignet med en som venter med å ta ut pengene.

Pensjonssparing gjennom jobben utgjør kun en del av totalen

Hvis du er 62 år i 2016 får du for eksempel bare utbetalt omlag 3/4 av årlig alderspensjon sammenlignet med en som venter med uttaket fra og med fylte 67 år.

Hvorfor? Fordi du sparer mindre og bruker mer. Du går glipp av fem år med sparing, samtidig som de får fem ekstra år å fordele sparekapitalen over.

Husk også at alderspensjon fra folketrygden utbetales livet ut – uansett hvor lenge du lever.

Du sparer kanskje nok allerede

For å finne ut om du sparer nok til pensjon i dag, kan du ta utgangspunkt i de beregningene som folketrygden er basert på:

Du bør spare 20 til 25 prosent av inntekten din hvert år til pensjon. Husk da at de 20 til 25 prosentene inkluderer de 18,1 prosentene som det allerede spares for deg i folketrygden. I tillegg til dette regnes det også som en del av sparingen å nedbetale på boliglånet og annen fri sparing. Det betyr at mange sparer nok allerede!

Hva skjer hvis du tjener mer og lever lenger enn gjennomsnittet?

Gjennomsnittlig årslønn i Norge ligger på 634 700 kroner i 2022. Hvor nærmere du er denne summen, jo mer sannsynlig er det at svaret er: «Ja, folketrygden er god nok for meg.»

Hva om du tjener mer?

De med høyere årslønn enn 842 202 kroner (7,1G i 2023) har ingen opptjening i folketrygden over denne summen. Dersom du ønsker at utbetalingen av pensjonen skal tilsvare en prosentandel av lønnen du hadde som yrkesaktiv, må du selv spare opp dette privat eller gjennom pensjonsordningen på jobben.

Dette er også årsaken til at lovmakerne har åpnet for at pensjonsordninger hos arbeidsgiver kan ha en høyere prosentsats for lønninger over 842 202 kroner (2023).

Du bør også sjekke hvordan du ligger an med jevne mellomrom. Gjerne hvert femte år, når du bytter jobb eller foretar større investeringer.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!