Kilder: NRK, Wikipedia, Store norske leksikon, Nordisk forsikringstidsskrift – artikkel om utvikling av offentlig tjenestepensjon i Norge, Economist – the end of retirement,  Economist, A slow burning fuse.