Slik fungerer din pensjon

Når du blir pensjonist, vil du som privatperson kunne trekke pensjonspenger fra tre kilder. Det er folketrygden, tjenestepensjon som arbeidsgiveren din har spart for deg og din egen sparing.

1. Folketrygden

Folketrygden er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Den skal sikre at alle får en pensjon som står i forhold til den inntekten man har hatt opp gjennom livet. Den sikrer også at man får en minstepensjon selv om man ikke har tjent penger.

2. Pensjon fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver plikter å spare en del av lønnen din på en pensjonskonto for deg som ansatt. Hvor mye penger du har til gode den dagen du slutter å jobbe, avhenger av hvor mye arbeidsgiveren din har betalt inn, hvor god avkastning du har fått på pengene og hvor mye kostnader og gebyrer du har betalt.

3. Egen sparing og eiendeler

Mange velger å spare til pensjon, både bevisst og ubevisst. Vi kan ha penger på konto, eie aksjer og fondsandeler. Noen har også spart i egne pensjonsspareprodukter. I tillegg har du kanskje en bolig,
fritidseiendom eller andre eiendeler du kan selge eller låne opp i.