Om egen pensjonskonto

Informasjon om innføringen av egen pensjonskonto.

Stortinget har vedtatt at du som jobber i en bedrift med innskuddspensjon får samlet all pensjonssparingen din på ett sted, på en såkalt «egen pensjonskonto». De nye reglene for egen pensjonskonto har fått virkning fra 1. februar 2021.

Det er viktig at du er godt informert om hva egen pensjonskonto betyr for deg.
Les informasjonen fra Finans Norge i sin helhet her (PDF).
Informasjonen finnes også på engelsk her (PDF).

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto betyr at pensjonssparingen din samles på ett sted og forvaltes av den pensjonsleverandøren du har hos arbeidsgiveren din. Det gjelder både pensjon du har opptjent hos nåværende arbeidsgiver og eventuell tidligere pensjonssparing. Hvis du har flere arbeidsgivere, blir pensjonssparingen samlet der du har spart opp mest pensjon.

Hvorfor innføres egen pensjonskonto?

Pensjon kan virke komplisert og vanskelig, og kun et fåtall tar aktive valg for pensjonen sin i dag.
Hensikten med å samle pensjonskapitalen din på én konto er å gi deg bedre oversikt over pensjonssparingen, og å spare kostnader til forvaltning og administrasjon. Egen pensjonskonto gir deg mer pensjon for hver krone som spares.

Hvilke valgmuligheter får du?

Etter innføringen vil du automatisk få samlet din pensjonssparing på en egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette omfatter også tidligere pensjonssparing.

Hvis du ikke ønsker at den tidligere pensjonssparingen skal samles på din egen pensjonskonto, vil du få mulighet til å reservere deg mot dette. Reservasjonen må skje innen tre måneder fra du får beskjed av din arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Du vil også få mulighet til å samle den tidligere pensjonssparingen på din egen pensjonskonto før tremånedersfristen har utløpt, og til å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør enn den din arbeidsgiver benytter.