Ofte stilte spørsmål

En oversikt for bedrifter.

Lovbestemmelser

ALLE foretak (AS, ASA, ANS, ENK eller annet rettssubjekt) som oppfyller kravene under må ha en innskuddspensjonsordning: ​

  • Når bedriften har 1 ansatt med mer enn 75% stilling uten eierinteresser. ​
  • Når bedriften har 2 ansatte med mer enn 75% stilling, uavhengig av hvem som eier. ​
  • Når bedriften har deltidsansatte som til sammen utgjør mer enn 2 årsverk.


Fradrag for kostnaden i regnskapet er godkjent i alle tilfeller som angitt over. 

  • Minimumskravet til pensjonsordninger defineres i lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Loven krever at det spares minimum 2 prosent av lønnen til den ansatte.

  • Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent av lønnen til den ansatte. Det er mulig å spare opp til syv prosent for lønn under 7,1 G (G står for Folketrygdens grunnbeløp, og fastsettes av Stortinget hvert år).

  • For de med lønn mellom 7,1 og 12 G kan bedriften spare inntil 25,1 prosent av den delen av lønnen som er mellom 7,1 G og 12G.

Det er viktig at den som signerer avtalen med BankID har signaturrett. Denne informasjonen finner du i Brønnøysundregisteret.

Flytteprosess

Dersom du har en annen leverandør sier vi opp og overfører avtalen fra den gamle leverandøren automatisk for deg.

Hvis du bestiller via Pensjonsbutikken, kan du legge inn den gamle levevandøren som et av stegene i veiviseren.

Om du allerede har en pensjonsleverandør i dag fyller du inn det i kjøpsflyten. Det vil da bli generert en fullmakt for å si opp avtalen hos eksisterende leverandør, denne fullmakten signerer du ved signering av pensjonsavtalen med Duvi. Når Duvi har mottatt din signerte kontrakt og vi har gjennomført vår rutinekontroll for den nye avtalen sender vi oppsigelse til avgivende selskap for deg.

Flyttingen fra den eksisterende pensjonsleverandøren tar 2 måneder fra den første i påfølgende måned etter kontrakten med Duvi er signert.

Eksempel: Kontrakten signeres den 10. januar, da vil oppsigelsen tre i kraft per 1. februar. Avtalen og pensjonssparingenstarter opp hos Duvi den 1. april. I praksis vil dette bety at det tar 2-3 måneder å flytte pensjonsavtalen. Dette er lovbestemte frister, og du som kunde har derfor ikke mulighet til å påvirke dette. Vi informerer deg når flyttingen er gjennomført og fakturering fra oss starter.

Du oppgir din eksisterende leverandør i kjøpsprosessen, så sender vi oppsigelse til avgivende selskap for deg.

Når den forrige leverandøren din mottar oppsigelsen, vil de starte flyttingen av pensjonsavtalen. Lovens krav er to måneders oppsigelsestid fra den første i påfølgende måned etter signering. Derfor vil du i de to påfølgende månedene etter signering hos Duvi fortsatt betale inn pensjon til avgivende selskap. Når oppsigelsestiden har gått ut og pensjonsavtalen er flyttet til Duvi vil du motta første faktura fra Duvi. Det vil derfor ikke bli noe opphold i pensjonssparingen for de ansatte i din bedrift.

Kontrakt for å inngå ny pensjonsavtale kan signeres av daglig leder eller person med prokura. Dersom det er usikkerheter rundt hva som gjelder for din bedrift, kan du sjekke dette ved å søke opp bedriften på Brønnøysundregistrene og scrolle ned til «Signatur».

Fakturering

Normalt skjer fakturering hos Duvi rundt den 15. i hver måned.

Betalingsfrist er 30 dager. Du vil motta fakturaen enten per epost eller via EHF. Dersom du ønsker å motta via EHF, trenger vi en melding om dette til e-post: ks@duvi.no

Ansatte

Hvis du har ansatte som er permitterte så gjelder spesielle regler under Corona pandemien. Vi behøver da en tilbakemelding på hvilket alternativ du ønsker for dine ansatte. Hvilke alternativ som gjelder kan du lese om på https://duvi.no/pensjonvedpermittering/. Si fra til oss på ks@duvi.no hvilket alternativ du ønsker så fikser vi resten.

Duvi kan ikke melde disse inn i innskuddsordning før dette er på plass. Når den ansatte har fødselsnummer, vil de bli meldt via lønnsfilene.

Sparing

Ja, det kan du.
Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent av lønnen til den ansatte. Det er mulig å spare opp til syv prosent for lønn under 7,1 G (G står for Folketrygdens grunnbeløp, og fastsettes av Stortinget hvert år).

For de med lønn mellom 7,1 og 12 G kan bedriften spare inntil 25,1 prosent av den delen av lønnen som er mellom 7,1 G og 12G.

Ja. Hvis du ønsker å spare tilbake i tid, er det fint om du avtaler dette med Duvi kundeservice på telefon 64 80 80 64 eller e-post ks@duvi.no

Måten vi gjør det på er enten å endre spareprosenten til en høyere prosent i x antall måneder fremover for å ta igjen den perioden det ikke er spart for. Eller bedriften kan gjøre et engangsinnskudd for den ansatte for perioden det ikke har blitt spart for.

Hva du må gjøre i Duvi sitt system

For sparing tilbake i tid, må Duvi Pensjon få lønnsinformasjon per måned for den tiden det skal spares for.

Last ned fil for manuell utfylling av lønnsinformasjon her.

Når du har fylt ut filen, må den lastes opp i vårt system. Klikk her for opplasting.

Etter opplasting vil du få et sammendrag av hva du har valgt å sende inn til oss. Dersom du finner feil eller mangler, løses dette enkelt ved å rette det opp og laste filen opp på nytt.

Når du har lastet opp filen, vil du få en e-post med en lenke for verifisering. Klikk på lenken, og innsending av lønnsinformasjon tilbake i tid skal nå være bekreftet.

Oppdager du feil etter å ha sendt inn filen, kan du gi oss beskjed på telefon 64 80 80 64 eller e-post ks@duvi.no, så korrigerer vi den.

Ja, det kan du.

Er du selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning.

 

Duvi beregner pensjonssparingen på månedlig basis, med grunnlag i den ansatte sin innrapportere lønn. Faktura sendes etterskuddsvis, slik at den baseres på den eksakte utbetalte lønnen når pensjonssparingen beregnes. For de ansatte med fast lønn vil månedlig sparing være et fast beløp, mens for de ansatte med variabel lønn vil månedlig sparing variere avhengig av lønnen som er opptjent foregående måned. På denne måten vil total årlig sparing for ansatte med variabel lønn bli helt korrekt på bakgrunn av det de faktisk har tjent fra måned til måned.

Kostnader og gebyrer

Våre ordinære priser kan du lese om her: https://duvi.no/kostnader/

Uførepensjonsforsikring

Dersom du allerede har en uførepensjonsforsikring, må du ta direkte kontakt med oss på ks@duvi.no

Fant du ikke svar på ditt spørsmål her? Ta kontakt med oss på ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

Ønsker du å kjøpe pensjon til din bedrift på nett? Sjekk ut Pensjonsbutikken

Dersom du heller vil kontaktes av en Duvi-medarbeider, legg igjen din kontaktinformasjon her: