Ofte stilte spørsmål (FAQ) - bedrift

FAQ-side for bedriftskunder! Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om OTP og pensjon for bedrifter i privat sektor. 

OTP og pensjon

Alle foretak (AS, ASA, ANS, ENK eller annet rettssubjekt) som oppfyller kravene under må ha OTP / innskuddspensjonsordning: ​

 • Når bedriften har 1 ansatt med 75% stilling eller høyere, uten eierinteresser. ​
 • Når bedriften har 2 ansatte med 75% stilling eller høyere, uavhengig av hvem som eier. ​
 • Når bedriften har deltidsansatte som til sammen utgjør mer enn 2 årsverk.

 

Alle ansatte fra fylte 13 år skal ha pensjonssparing fra første krone.

Skattefradrag for kostnader i regnskapet er godkjent for alle tilfellene over.

Les mer: Hvem er pålagt OTP?

Få tilbud på innskuddspensjon/OTP til din bedrift.

OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er en lovbestemt pensjonssparing for privat sektor. Nesten alle bedrifter skal sette av minst 2% av de ansattes bruttolønn til pensjon. Dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

 

Bedriften har lov til å spare opptil 7%, av lønn opptil 12G

(1 G = 124 028 pr 1. mai 2024).

 

I tillegg er det mulig å spare 18,1% for lønn fra 7,1G – 12G

(pr 1. mai 2024 er dette 880 599 – 1 488 336 kr).

 

Få tilbud på OTP til din bedrift.

Lurer du på om du bedrift må spare pensjon?

Minimumskravet til pensjonsordninger defineres i lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Loven krever at det spares minimum 2 prosent av lønnen til den ansatte.

Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent av lønnen til den ansatte. Det er mulig å spare opptil syv prosent for lønn opptil 12 G (G står for Folketrygdens grunnbeløp, og fastsettes av Stortinget hvert år).

For de med lønn mellom 7,1 og 12 G kan bedriften spare inntil 25,1 prosent av den delen av lønnen som er mellom 7,1 G og 12G.

OTP / innskuddspensjon er en pensjonsordning hvor arbeidsgiver setter inn et fast beløp hver måned til de ansattes egen pensjonskonto. Dette beløpet er en prosentdel basert på den ansattes lønn, som blir utbetalt først når den ansatte går av med pensjon etter visse kriterier.

Pensjonsutbetalingen som den ansatte mottar ved pensjonsalder, bestemmes av hvor mye som er innbetalt over tid, antallet år med betalinger, og hvor mye pengene har vokst i investeringene. Utbetalingene skjer minimum frem til fylte 77 år.

I offentlig sektor er sparebeløpet for pensjon lavere enn det høyeste beløpet man kan spare i privat sektor. I privat sektor investeres OTP og innskuddspensjon i finansmarkedene.

I privat sektor har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) en minimumssats på 2 prosent fra 0G til 12G, hvor arbeidsgiver har muligheten til å spare mer.

I offentlig sektor opptjenes pensjon fra første krone med en grunnsats på 5,7 prosent fra 0G til 12G. Fra 7,1G til 12 G har man også en tilleggssats på 18,1 prosent. Offentlig tjenestepensjon inkludert folketrygd gir dermed en total pensjonssparing på 23,8 prosent av inntekt.

 

Få tilbud på OTP og innskuddspensjon hos Duvi.

Les mer: Dette er forskjellen på offentlig og privat pensjon.

Om Duvi Pensjon

Duvi Pensjon bidrar til at OTP og pensjon blir enklere og mer kostnadseffektivt for bedriften. Vi jobber målrettet for å holde gebyrene lave, og tilbyr små og mellomstore bedrifter et prisløfte på gebyrer og omkostninger.

Vår forvaltningsstrategi bidrar til en solid pensjon for både bedrifter og ansatte. Siden vi etterfakturerer betaler aldri bedriften mer enn det den skal, og man unngår å binde opp kapital i forskudd som gjør bedriftskostnadene forutsigbare og styrker bedriftens likviditet.

Vi automatiserer bedriftens pensjonsordning ved å lese data direkte fra bedriftens regnskapssystem som sikrer nøyaktig pensjonssparing.

Duvi har også integrasjon med flere regnskapssystemer, blant annet Fiken, for å garantere en sømløs og effektiv prosess.

Få tilbud på OTP eller bestill OTP i Pensjonsbutikken.

Duvi er den eneste aktøren som spesialiserer seg kun på OTP og innskuddspensjon.

Innskuddsfritaksforsikring

I en pensjonsordning skal det også etableres en innskuddsfritaksforsikring. Denne sikrer videre pensjonssparing (OTP) for den ansatte dersom den blir ufør.

Personforsikringer

 • Uførepensjon
  • Uførepensjon kommer som et tillegg til folketrygdens dekninger. Dersom en ansatt er sykemeldt over 12 måneder. Dekningen utbetales månedlig.

 • Gruppeliv
  • Gruppelivsforsikring er en forsikring som utbetales til etterlatte, dersom en ansatt dør. Dekningen kommer som en engangsutbetaling.

 

Duvi AS er distributør for Youplus Livsforsikring.

I Duvi har vi gått for å gjøre det enklere, derfor har vi få produkter for å gjøre det enkelt for våre kunder.

Våre fond er Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig.

På generelt grunnlag anbefaler vi Duvi Langsiktig for deg som har lenge igjen til pensjonsalder, og Duvi Kortsiktig for deg som nærmer deg eller allerede har gått av med pensjon som ønsker en forutsigbar utbetaling.

Oppstart og administrasjon

Hvis du ønsker å bli bedriftskunde hos Duvi kan du enten fylle ut vårt kontaktskjema for å få et uforpliktende tilbud på OTP til din bedrift.

Eller, bestill OTP direkte i vår Pensjonsbutikk og få OTP til din bedrift i løpet av få minutter.

Når vi skal beregne OTP / pensjonssparingen ligger grunnlaget i de ansattes innrapportere lønn (for eksempel innsendt lønnsfil). På denne måten blir alltid sparingen til den enkelte ansatte korrekt og bedriften betaler aldri mer enn det man skal i sin OTP-avtale.

Duvi sender faktura etterskuddsvis, slik at den baseres på den eksakte utbetalte lønnen når pensjonssparingen beregnes. For de ansatte med fast lønn vil månedlig sparing være et fast beløp, mens for de ansatte med variabel lønn vil månedlig sparing variere avhengig av lønnen som er opptjent foregående måned. Dette gjelder også for sesongarbeidere, eller når ansatte starter eller slutter i bedriften, sparingen blir korrekt ved at Duvi har den nyeste lønnsinformasjonen.

På denne måten vil total årlig sparing for ansatte med variabel lønn bli helt korrekt på bakgrunn av det de faktisk har tjent fra måned til måned.

Les om: opplastning av lønnsfiler (for regnskapsførere).

Få tilbud på OTP.

Dersom du allerede har en pensjonsleverandør og vil flytte over til Duvi legges dette inn i bestillingsprosessen. Det vil da bli generert en fullmakt for å si opp avtalen hos eksisterende leverandør, denne fullmakten signeres samtidig som du signerer din pensjonsavtale i Duvi.

Når Duvi har mottatt din signerte kontrakt gjennomfører vi en rutinekontroll for den nye avtalen, og sender oppsigelse til avgivende selskap for deg.

Når ditt avgivende selskap mottar oppsigelsen, vil de starte flyttingen av pensjonsavtalen. Lovens krav er to måneders oppsigelsestid fra den første i påfølgende måned etter signering. Derfor vil du i de to påfølgende månedene etter signering hos Duvi vil du sannsynligvis fortsatt betale inn pensjon til avgivende selskap. Når oppsigelsestiden har gått ut og pensjonsavtalen er flyttet vil du motta din første faktura fra Duvi.

Dette er rutine for de fleste pensjonsleverandører.

Bestill OTP til din bedrift.

Hele bedriften har samme pensjonsordning og man når som helst kan justere spareprosenten slik man ønsker etter gitte kriterier.

Dersom du vurderer eller er nysgjerrig på å øke pensjonssparingen i din bedrift, tilbyr vi å gjøre regnestykket for deg. Få et skreddersydd tilbud på hva det vil koste din bedrift å øke spareprosenten.

Hvis du allerede har bestemt deg for å endre pensjonssparingen i din bedrift, kan den som har signaturrett for bedriften (vanligvis: daglig leder) sende oss en mail til ks@duvi.no om at bedriften ønsker å øke spareprosenten i sin pensjonsavtale.

Med et enkeltpersonsforetak kan det være utfordrende å vite hva man skal rapportere inn i lønnsfilene da inntekten ofte varierer.

Om man er usikker på hva man kommer til å tjene har man to valg:

 1. Innrapportere et estimat på hvor mye man kommer til å tjene
 2. Innrapportere fjorårets årslønn under årslønn

 

Ved utgangen av året når bedriften vet inntekten kan man kontakte vår kundeservice slik at vi kan foreta eventuelle korrigeringer for å sikre nøyaktig sparing for enkeltpersonsforetaket.

 

Få tilbud på OTP.

I Duvi ønsker vi å holde kostnadene for OTP og innskuddspensjon lave. Derfor betaler våre bedriftskunder kun sparing til sine ansatte, innskuddsfritaksforsikring, og kostnader til administrasjon og forvaltning. Hos oss får du aldri unødvendige eller høye gebyrer.

 

Les mer: Duvis priser for bedriftskunder.

Integrasjon, rapportering og fakturering

Normalt skjer fakturering hos Duvi rundt den 15. i hver måned.

Betalingsfrist er 30 dager. Du vil motta fakturaen enten per epost eller via EHF. Dersom du ønsker å motta via EHF, trenger vi en melding om dette til e-post: ks@duvi.no

Siden 2020 har våre kunder har gleden av å bli fakturert automatisk gjennom integrasjon med Fiken. Enten du sender via Excel-fil, FNO-fil eller har integrasjon med en av våre samarbeidspartnere vil bedriften bli fakturert etterskuddsvis. Siden vi etterfakturerer betaler aldri bedriften mer enn det den skal, og man unngår å binde opp kapital i forskudd som gjør bedriftskostnadene forutsigbare og styrker bedriftens likviditet.

Ta kontakt med vår kundeservice dersom du ønsker å endre noe i din avtale eller har andre spørsmål.

 

 • OTP og pensjon automatisk gjennom Fiken
  • Dersom du er Fiken-kunde blir integrasjonen aktivert når OTP-avtalen hos Duvi er signert med BankID og godkjent. Når avtalen er i gang, vil lønnsdata (inkludert lønnsutbetaling og endring i ansattes status) sendes automatisk fra Fiken til Duvi. Det eneste du trenger å gjøre, er å kjøre lønn som vanlig.

 

 • OTP og pensjon automatisk gjennom Oryton
  • Dersom du er Oryton-kunde blir integrasjonen aktivert når OTP-avtalen hos Duvi er signert med BankID og godkjent. Når avtalen er i gang, vil lønnsdata (inkludert lønnsutbetaling og endring i ansattes status) sendes automatisk fra Oryton til Duvi. Det eneste du trenger å gjøre, er å kjøre lønn som vanlig.

 

 • Lønnssystem som støtter FNO rapport
  • Mamut
  • Visma lønn
  • Nettlønn
  • PowerOffice Go
  • UniMicro
  • Tripletex
  • Xledger
  • Huldt & Lillevik

 

 • Lønnssystem som ikke støtter FNO rapport
  • Last opp manuell rapport eller FNO lønnsfil til Duvis system.

 

Les mer om: opplastning av lønnsfiler (for regnskapsførere).

Ansattes pensjon

Alle ansatte eller privatpersoner som er kunde i Duvi kan logge seg inn på MinSide og se hva de får i pensjon. De vil kunne se hvor mye pensjon de har hos Duvi, og velge Duvi som selvvalgt leverandør, hvis de ønsker det.

Når man skal i foreldrepermisjon har man samme pensjonsrettigheter som alle andre i bedriften. Arbeidsgiver skal spare OTP (obligatorisk tjenestepensjon) akkurat som før. Ved en eventuell sykemelding gjelder også samme regler som for andre ansatte, og man har krav på pensjonssparing i perioden.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å spare til pensjon for sykemeldte de første 12 månedene av et sykeforløp. På generelt grunnlag om man blir syk skal arbeidsgiver dekke lønn for de 16 første dagene. Etter 16 dager får man sykepenger fra Nav som er begrenset opp til 6G. G er folketrygdens grunnbeløp. Arbeidsgiver har også muligheten til å opprette sykeforsikring som kan dekke lønn utover 6G.

Her kan du lese mer om pensjonsrettigheter under permisjon og sykemelding.

Veiledning og støtte

Dersom en ansatt slutter i bedriften skal vedkommende meldes ut av OTP-avtalen / pensjonsordningen. Dette er bedriftens ansvar å melde ifra. Dette kan bedriftens kontaktperson gjøre med å kontakte vår kundeservice på e-post til ks@duvi.no, eller i Bedriftsportalen.

Hvis du har ansatte som ikke mottar lønn en måned (feks tilkallingsvikarer) sendes det inn lønnsfil som vanlig.

 • Velkomstpakke
  • Når OTP-avtalen er godkjent vil kontaktperson og regnskapsfører motta vår velkomstpakke per e-post. Denne inneholder blant annet informasjonsbrev til ansatte, tilgang til kundeportal / Min Side for ansatte og informasjonsbrev til regnskapsfører.

   • Det er viktig at de ansatte får videresendt dette brevet fra daglig leder.

 

 • Duvi kjører webinar og seminar om pensjon for både privatpersoner, bedrifter og regnskapsførere med jevne mellomrom.

 • Alle privatpersoner kan også booke en gratis samtale med vår Pensjonslos for å svar på det man måtte lure på rundt pensjon.

Dersom bedriften din går konkurs er det viktig at du melder i fra til vår kundeservice så fort som mulig. Send en e-post til ks@duvi.no for å avvikle OTP-avtalen / pensjonsordningen grunnet konkurs.

Dersom du ønsker å spare tilbake i tid må du kontakte vår kundeservice på telefon 64 80 80 64 eller e-post ks@duvi.no

Måten vi gjør det på er enten å endre spareprosenten til en høyere prosent i x antall måneder fremover for å ta igjen den perioden det ikke er spart for. Eller bedriften kan gjøre et engangsinnskudd for den ansatte for perioden det ikke har blitt spart for.

Hva du må gjøre i Duvi sitt system

For sparing tilbake i tid, må Duvi Pensjon få lønnsinformasjon per måned for den tiden det skal spares for.

Last ned fil for manuell utfylling av lønnsinformasjon her.

Når du har fylt ut filen, må den lastes opp i vårt system. Klikk her for opplasting.

Etter opplasting vil du få et sammendrag av hva du har valgt å sende inn til oss. Dersom du finner feil eller mangler, løses dette enkelt ved å rette det opp og laste filen opp på nytt.

Når du har lastet opp filen, vil du få en e-post med en lenke for verifisering. Klikk på lenken, og innsending av lønnsinformasjon tilbake i tid skal nå være bekreftet.

Oppdager du feil etter å ha sendt inn filen, kan du gi oss beskjed på telefon 64 80 80 64 eller e-post ks@duvi.no, så korrigerer vi den.

Fant du ikke det du lette etter? Du er alltid velkommen til å kontakte oss på ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

Ønsker du å kjøpe OTP til din bedrift på nett? 

Sjekk ut vår Pensjonsbutikk.

ofte stilte spørsmål FAQ for bedrift, otp pensjon

Dersom du heller vil kontaktes direkte, kan du legge igjen din kontaktinformasjon i skjemaet under.