For regnskapsførere

Vi i Duvi Pensjon forsøker alltid å gjøre administrasjonen av pensjonsavtalen for dine kunder så enkel som mulig for deg.

Vi fakturerer en gang per måned og trenger derfor lønnsgrunnlag fra
deg innen den 5. hver måned. Vi ønsker å motta lønnsdata hver måned, slik at alle nødvendige justeringer i pensjonsgrunnlaget kan bli utført løpende. Dette er med på å sikre korrekt sparing for alle ansatte i bedriften. For deg som regnskapsfører er dette enkelt, samtidig som vi unngår større korrigeringer på slutten av året.

Dersom vi ikke mottar lønnsdata fra deg en måned, fakturerer vi på det 
eksisterende grunnlaget fra forrige måned. Vær oppmerksom på at det 
er bedriften som er ansvarlig for å rapportere korrekt grunnlag. Våre 
systemer og medarbeidere på kundeservice jobber for at sparingen blir korrekt, men uten korrekte data fra bedriften, blir dette selvfølgelig 
vanskelig.

For deg som har et lønnssystem som støtter FNO rapport

Lønnssystemene du ser under støtter FNO rapport. Trenger du brukerveiledning for å laste ned rapporten, klikk på ditt lønnssystem. Det er også fint om du leser gjennom dette dokumentet før oppstart av første sparing.

Ta kontakt med vår kundeservice dersom du trenger hjelp til dette
eller har andre spørsmål.

For deg som ikke har FNO rapport

Dersom ditt lønnssystem ikke støtter FNO rapport, har vi en manuell fil
som kan fylles ut og lastes direkte opp i vårt system. Det er fint om du
leser gjennom dette dokumentet før oppstart av første sparing.

Dersom du er usikker på hvordan den manuelle filen skal fylles ut, ta kontakt med vår
kundeservice som kan hjelpe deg. 

Opplasting av lønnsinfo

Både manuell rapport og FNO lønnsfil kan lastes opp i vårt system.

Klikk på «Last opp fil». Etter opplasting kommer det et sammendrag av hva du har valgt å sende inn til oss. Dersom du finner feil eller mangler, rett dette opp i systemet eller i den manuelle filen og last opp på nytt, eventuelt gi oss beskjed om hva som er feil, så korrigerer vi. Når det er riktig, vil du få tilsendt en e-post med en lenke for verifisering. Klikk på denne. Nå skal alt være i orden, og du er ferdig med å sende inn lønnsgrunnlaget for den aktuelle måneden.

Når lønnsinformasjonen vi mottar er korrekt, vil systemet vårt håndtere regelverket rundt sparingen automatisk, slik at dette blir korrekt hver måned.

Her er noen eksempler på hva systemet håndterer

  • Innmeldinger av nye ansatte
  • Utmeldinger av ansatte som slutter
  • Sykemeldte, permitterte etc.

Kort om regelverket rundt pensjonssparing for de ansatte

Før oppstart av første sparing hos oss er det fint om du ser over lønnsgrunnlaget på de ansatte og at dette er oppdatert. Se også over at alle statuser på for eksempel sykmeldte og permitterte er riktig, samt oppstartsdato på hver enkelte ansatt. Er det noen som har sluttet hos firmaet innen oppstart hos oss, må disse fjernes fra lønnsgrunnlaget.

Husk at det skal spares for de som er sykemeldt (det første året de er langtidssykmeldt, etter ett år kommer forsikringen inn, innskuddsfritaket, og fortsetter sparingen). De som er i lovfestet permisjon, for eksempel foreldrepermisjon, skal det spares for som normalt i permisjonstiden.

Dersom en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold, har den ansatte krav på å få med seg den oppsparte saldoen (pensjonskapitalbevis). Av samme grunn som over er det viktig at sluttet dato blir rapportert inn fortløpende via lønnsgrunnlaget.

Når det gjelder hvem det skal spares for, viser vi til lovendringen som kom i 2022. Dette kan du lese mer om på https://duvi.no/nye-regler-om-pensjon-og-otp/. 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!