Forside    /    For regnskapsførere

For regnskapsførere

Vi i Duvi Pensjon forsøker alltid å gjøre administrasjonen av pensjonsavtalen for dine kunder så enkel som mulig for deg.

Vi fakturerer en gang pr måned og trenger derfor lønnsgrunnlag fra deg innen den 5 hver måned.Vi ønsker å motta lønnsdata hver måned, da vil alle nødvendige justeringer i pensjonsgrunnlaget bli utført løpende. Dette sikrer korrekt sparing for alle ansatte i bedriften og vi unngår at bedriften betaler for mye eller for lite i pensjonsparing. For deg som regnskapsfører er dette enkelt og samtidig unngår vi større og tyngre korreksjoner ved årsslutt.

Dersom vi ikke mottar lønnsdata fra deg en måned, fakturerer vi på det eksisterende grunnlaget fra forrige måned. Vær oppmerksom på at det er bedriften som er ansvarlig for å rapportere  korrekt grunnlag. Våre systemer og Kundeservice medarbeidere vil alltid tilstrebe at sparing blir korrekt, men uten korrekte data fra bedriften blir dette selvfølgelig vanskelig.

 

For deg som har ett lønnssystem som støtter FNO rapport

Lønnssystemene du ser under støtter FNO rapport, klikk ditt lønnssystem for å se brukerveiledning for å laste ned rapporten dersom du ikke har gjort dette tidligere. Det er også fint om du leser gjennom dette dokumentet før oppstart av første sparing.

 


Huldt & Lillevik
Mamut
UniMicro
Visma lønn
Tripletex
Nettlønn
Xledger

 

Ta kontakt med vår kundeservice dersom du trenger hjelp til dette eller har spørsmål.

 

For deg som ikke har FNO rapport

Dersom ditt lønnssystem ikke støtter FNO rapport så har vi en manuell fil som kan fylles ut og lastes direkte opp i vårt system. Det er fint om du leser gjennom dette dokumentet før oppstart av første sparing.

 

Last ned manuell filicon

 

Dersom du er usikker på hvordan den manuelle filen skal fylles ut så ta kontakt med vår
kundeservice som vil hjelpe deg. Vi kan også fylle ut filen for deg dersom det er ønskelig.

Opplastning av lønnsinfo

Både manuell rapport og FNO lønnsfil kan lastes opp i vårt system:

 


Last opp filicon

 

Klikk på Last opp fil, etter opplastning kommer det ett sammendrag av hva du har valgt å sende inn til oss, dersom du ser feil eller mangler der så rett opp i systemet eller i den manuelle filen og last opp på nytt, eventuelt gi os beskjed med en gang om hva som er feil så korrigerer vi. Når det er korrekt så vil du få en verifiseringsmail med en lenke i som du klikker på, da er alt i orden og du er ferdig med å sende inn lønnsgrunnlaget for den aktuelle måneden.

Når lønnsinformasjonen vi mottar er korrekt så vil systemet vårt håndtere regelverket rundt sparingen automatisk slik at dette blir korrekt hver måned, noen eksempler:

 

•  Over og under 20% stilling
•  Innmeldinger av nye ansatte
•  Utmeldinger av ansatte som slutter
•  Sykmeldte, permitterte etc.

 

Vennligst les dette dokumentet som inneholder informasjon ved mangelfullt spargrunnlag, eller feil i innsendt grunnlag.

Vi jobber med utførelse av en regnskapsførerportal som igjen vil gjøre administrasjonen av avtalen mye enklere for deg.

 

Kort om regelverket rundt pensjonssparing for de ansatte

Før oppstart av første sparing hos oss er det fint om du ser over lønnsgrunnlaget på de ansatte og at dette er oppdatert og at alle statuser på for eks. sykmeldte og permitterte er riktig, samt oppstartsdato på den enkelte ansatte. Er det noen som har sluttet hos firmaet innen oppstart hos oss, må disse fjernes fra lønnsgrunnlaget.

Husk at det skal spares for de som er sykmeldt (det første året de er langtidssykmeldt, etter ett år kommer forsikringen inn, innskuddsfritaket, og fortsetter sparingen). De som er i lovfestet permisjon, for eksempel foreldrepermisjon, skal det spares for som normalt i permisjonstiden.

Dersom en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold før det har gått 12 måneder, skal oppspart saldo tilbakeføres til bedriften sitt innskuddsfond, derfor er det viktig at sluttet dato er korrekt i lønnsgrunnlaget vi mottar.

Dersom en ansatt avslutter sitt arbeidsforhold etter de har vært ansatt over 12 måneder så har den ansatte krav på å få med seg den oppsparte saldoen (pensjonskapitalbevis) så av samme grunn som over er det viktig at sluttet dato blir rapportert inn fortløpende via lønnsgrunnlaget.

Det skal spares for alle som er over 20 år og som jobber over 20% stilling (Bedriften kan velge å gi disse sparing også, dette fremkommer da av avtalen bedriften har med oss).