STOPP PENSJONSRANET NÅ!

Trykk her for lavere gebyrer og bedre pensjon

Bli Bedriftskunde

Enklere administrasjon

Rimeligere - lave gebyrer

Bedre oversikt og kontroll

Bli Privatkunde

Enklere - vi passer på for deg

Rimeligere - 0 kr i adm. gebyr

Bedre pensjon

Jeg trenger hjelp med...

Lovens minstekrav (OTP)

Det er de obligatoriske 2% som blir omtalt som Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Kostnader bedrift

Minimum 2% av lønn til sparing av lønn over 1 G er lovpålagt, i tillegg kommer kostnader til forvaltning og administrasjon.

Slik fungerer pensjon for bedrifter

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedriftene i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon. Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom.

Viktige tilleggsordninger

Sykelønn og Uførepensjon er tilleggsdekninger til innskuddspensjonen. Ved sykelønnsdekning sikrer du lønnen til den ansatte utover det NAV betaler ut. Uførepensjon gir en ekstra utbetaling ved uførhet eller langtidssykdom.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en tjenestepensjon hvor arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av den ansattes lønn på en pensjonskonto. Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og en enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

Jeg vil vite mer om...

Slik fungerer din pensjon

Når du blir pensjonist vil du som privatperson kunne trekke pensjonspenger fra tre kilder. Det er folketrygden, tjenestepensjon som arbeidsgiveren din har spart for deg og din egen sparing.

Hva er minstepensjon

Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon, er egentlig samme spørsmål. Svaret er den minste ytelsen du kan forvente å få fra folketrygden som pensjonist. Er du som folk flest vil den største delen av din pensjon bli utbetalt fra folketrygden. Du vil trolig også få noen penger fra tjenestepensjonen din som du har hatt gjennom arbeidsgiver.

Folketrygden på 1 - 2 - 3

Lurer du på hvordan folketrygden funger og hva du skal få i pensjon? Det er du ikke alene om. I dette blogginnlegget gir vi deg en enkel forklaring rundt folketrygden. Etter et langt arbeidsliv vil du få din fortjente pensjon. Og for mange vil utbetalingen fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene.

Hvor mye får jeg i pensjon

Sjekk din pensjon på www.norskpensjon.no kan du sjekke hvor mye du har i oppspart pensjon. Er du fornøyd med hva du finner der, eller skulle du gjerne hatt mer?

Hvor lenge må jeg jobbe

Svaret er at det bestemmer du selv, men tidlig pensjonering får noen økonomiske følger som du bør ta hensyn til. Mange regner med at de skal slutte å jobbe som 62 åringer for det er jo lov. Da lurer vi på om de egentlig har satt seg grundig inn i pensjonen sin og spart for å kunne leve med redusert inntekt.

Pensjonsproffen