Bli Bedriftskunde

Enklere administrasjon

Rimeligere - lave gebyrer

Bedre oversikt og kontroll

Bli Privatkunde

Enklere - vi passer på for deg

Rimeligere - 0 kr i adm. gebyr

Bedre pensjon

Jeg trenger hjelp med...

Lovens minstekrav (OTP)

Det er de obligatoriske 2% som blir omtalt som Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Kostnader bedrift

Minimum 2% av lønn til sparing av lønn over 1 G er lovpålagt, i tillegg kommer kostnader til forvaltning og administrasjon.

Slik fungerer pensjon for bedrifter

Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedriftene i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon. Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom.

Corona og pensjon ved permitteringer

Vet du som bedriftsleder hva du må tenke på dersom du har eller skal permittere ansatte i forbindelse med Coronakrisen?

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en tjenestepensjon hvor arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av den ansattes lønn på en pensjonskonto. Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og en enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

Jeg vil vite mer om...

Slik fungerer din pensjon

Når du blir pensjonist vil du som privatperson kunne trekke pensjonspenger fra tre kilder. Det er folketrygden, tjenestepensjon som arbeidsgiveren din har spart for deg og din egen sparing.

Hva er minstepensjon

Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon, er egentlig samme spørsmål. Svaret er den minste ytelsen du kan forvente å få fra folketrygden som pensjonist. Er du som folk flest vil den største delen av din pensjon bli utbetalt fra folketrygden. Du vil trolig også få noen penger fra tjenestepensjonen din som du har hatt gjennom arbeidsgiver.

Folketrygden på 1 - 2 - 3

Lurer du på hvordan folketrygden funger og hva du skal få i pensjon? Det er du ikke alene om. I dette blogginnlegget gir vi deg en enkel forklaring rundt folketrygden. Etter et langt arbeidsliv vil du få din fortjente pensjon. Og for mange vil utbetalingen fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene.

Hvor mye får jeg i pensjon

Sjekk din pensjon på www.norskpensjon.no kan du sjekke hvor mye du har i oppspart pensjon. Er du fornøyd med hva du finner der, eller skulle du gjerne hatt mer?

Kaos i finansmarkedene – hva med pensjonspengene

Corona viruset og fallet i oljeprisen skaper kaos i finansmarkedene og store kurs fall. Pensjonspengene faller også i verdi, men enkelte egenskaper i Duvi-porteføljene er med på å redusere risikoen betydelig. Aktivt forvaltede aksjer faller mindre enn indeksfond, globale aksjer holder bedre stand enn Oslo Børs og utenlands valuta demmer opp for fallet.

Siste nytt fra bloggen vår - Pensjonsproffen