Moderne metoder og verktøy fører til lave eller ingen gebyrer og kostnader på OTP!

OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) kan virke kompleks, men Duvi pensjon har gjort det enkelt. Duvi pensjon sørger for verktøy og metoder som gjør pensjon mer effektivt og tidsbesparende. Dette gjenspeiler seg i våre produkter med ingen eller lave gebyrer og kostnader. 

Hvordan kan Duvi pensjon ha null i gebyrer til privatpersoner? 

Duvi tilbyr to verdipapirfond som passer de aller fleste: Kortsiktig og langsiktig pensjonssparing. En stor fordel for kundene våre er at vi holder kostnadene nede ved å begrense portefølje-utvalget. Her hos oss kan du være trygg på at du ikke betaler på unødvendige gebyrer. Mange andre pensjonsleverandører tar seg betalt i form av administrasjons- og flyttegebyrer, noe vi ikke gjør. Slike unødvendig høye kostnader sørger for at pensjonen din rett og slett taper i verdi. For at du skal sikre deg mot høye kostnader er det derfor viktig å samle dem hos én leverandør med lave kostnader. Hos oss kan du være trygg på at du får ingen eller lave kostnader på den pensjonssparingen du velger.

Når du slutter hos en arbeidsgiver som har innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis. Du overtar også kundeforholdet hos pensjonsleverandøren, der du selv må betale gebyrene og forvaltningskostnadene. Dette kan fort bli dyrt om du i løpet av livet har mange arbeidsgivere og får pensjonspengene dine spredd over flere leverandører. Hvis du samler pensjonen din hos en leverandør, vil du spare deg for unødvendige kostnader, og dermed få en høyere pensjon. Noen pensjonsleverandører forvalter flere pensjonskapitalbevis for samme kunde uten å slå de sammen. Det blir unødvendig dyrt for deg. 

Duvi pensjon sørger for at du som kunde får en bedre prismodell for pensjonskapitalbevisene dine. Den eneste kostnaden du trenger å forholde deg til, er selve forvaltningskostnaden. Duvi pensjon benytter seg av ny og effektiv teknologi som gjør komplekse oppgaver enklere. Vi er den eneste pensjonsleverandøren som tilbyr automatisk ajourhold til alle våre kunder, ved å lese beregningsgrunnlaget direkte fra lønnskjøringen. 

Billige OTP-løsninger tilpasset gründere og oppstartsbedrifter

Med en nyoppstartet bedrift har man som regel mer enn nok å tenke på i oppstarten, og pensjonssparing er derfor en klassisk felle for mange gründere. Mange er ikke klar over hva lovverket sier om pensjon, og kan ende opp med dyre regninger og dårlig likviditet. Pensjon er noe som burde gå av seg selv, fremfor å være tidkrevende og komplisert. Som gründer kan det derfor lønne seg å finne en pensjonsleverandør som tar hånd om pensjonssparingen for deg, og som gjør prosessen så enkel og billig som mulig. Med vår nye og effektive teknologi gjør vi pensjonssparingen for deg og dine ansatte så enkel som mulig. Les mer om våre OTP-løsninger for gründere her!

Duvi pensjon gir prisløfte på gebyrer og omkostninger til alle små og mellomstore bedrifter. Vi sørger for enklere administrering, korrekt sparing og langsiktig forvaltning for dine ansatte. 

Fokus på innovasjon gir resultater

De fleste norske pensjonsleverandører har mange forretningsområder, skyhøye gebyrer, diskutabel forvaltning og en uvillighet til å gjøre systemiske endringer. Dette gjør at selskapene har kunnet tappe arbeidstakere og fremtidige pensjonister for svimlende beløp. I Duvi pensjon har vi ingen gebyrer til privatpersoner og lave gebyrer til bedrifter, og en lav forvaltningskostnad fordi vi bruker moderne verktøy som forenkler våre produkter. Vi jobber kun med pensjon, og vårt fokus er å hele tiden lete etter løsninger som gir lavere kostnader og høyere avkastning. 

Perfekt utviklede baksystemer for enkelt håndtering av OTP

OTP (obligatorisk tjenestepensjon) er det alle bedrifter er pålagt å spare i pensjon for de ansatte. OTP tilbys som en innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en krysning av disse, men det aller vanligste og enkleste er innskuddspensjon. Les mer om OTP her!

Feil i pensjonssparing for de ansatte kan skyldes mange forhold. Man må kunne forstå seg på kompliserte regelverk, sørge for god opplæring, og ha gode rutiner. Visste du at så mange som en av fire bedrifter gjør feil når de rapporterer inn pensjon? Det kan fort bli svært kostbart både for bedriften og for de ansatte! Heldigvis finnes det løsninger som gjør pensjon enklere. Duvi Pensjon oppdager mange feil i pensjonssparingen hos tilflyttede kunder. Både at det blir spart for mye eller for lite til ansatte. Duvi leser data direkte fra lønnsfilen månedlig og sikrer at plassering av pensjonsinnbetalingen blir korrekt. Fakturering skjer månedlig. På den måten blir pensjon forutsigbart, trygt og enkelt. 

Avkastning på pensjonspengene er historisk svært høye hos Duvi pensjon

Mange livsforsikringsselskaper har i tillegg til kunder med innskuddspensjon, også kunder med garantert rente. Dette forplikter dem til å stille med kapital dersom avkastningen ikke blir så høy som forventet. Norske og internasjonale renter er historisk lave, og dette er derfor spesielt krevende. 

Ettersom Duvi ikke har slike garantier, kan alle våre kunder være trygge på at de vil få tilbake alle sine penger pluss/minus avkastning fra det Duvi-fondet de har valgt. Når du som kunde gjør innskudd til eller flytter til Duvi, plasseres pengene dine på en pensjonskonto. Pengene investeres deretter i et verdipapirfond. På den måten er pengene dine godt spredt på internasjonale aksjer, obligasjoner og bankinnskudd gjennom verdipapirfond. 

Duvi Langsiktig har en avkastning på 19,5% per 31.desember 2023. Tilsvarende tall for Duvi Kortsiktig er 12,6%. 

 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!