OTP - Pensjon - Egen Pensjonskonto – vi vant kampen

Egen Pensjonskonto – vi vant kampen

Innføringen av egen pensjonskonto ble et viktig skritt mot en mer rettferdig og oversiktlig pensjonsordning for folk flest. Den nye loven skal gi bedre vilkår for både arbeidstakere og arbeidsgivere, som skal bidra til lavere kostnader og større konkurranse i pensjonsmarkedet. For fremtidige pensjonister skal egen pensjonskonto gi mer pensjon for hver sparte krone og en tryggere økonomisk fremtid.

Duvi Pensjon har sammen med andre aktører kjempet for denne endringen. Med innføringen av loven om egen pensjonskonto 1. januar 2021, har vi oppnådd en betydelig forbedring for fremtidige pensjonister.

Vi vant kampen, egen pensjonskonto. det store pensjonsranet, Duvi Pensjon

Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere, rimeligere og bedre, noe vi mener er avgjørende for å sikre en god pensjonisttilværelse for folk flest. 

Det store pensjonsranet

Se vår kampanje i kampen for egen pensjonskonto i 2020.

Play Video about Det store pensjonsranet

Hva er egen pensjonskonto?

Tidligere hadde arbeidstakere med OTP (obligatorisk tjenestepensjon) ofte flere pensjonskapitalbevis hos ulike leverandører, spesielt hvis de byttet jobb flere ganger. Disse bevisene ble ofte blant annet belastet med gebyrer som resulterte i mindre pensjon for den enkelte.

Fra 2021 samles alle pensjonskapitalbevis automatisk på én konto for alle som jobber i privat sektor, dette skal gi bedre kontroll, lavere kostnader og mer pensjon for hver oppsparte krone. Les mer om egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto blir veldig bra for folk flest. Folk kommer til å få mer pensjon for hver sparte krone, bedre oversikt samt rimeligere og bedre pensjonsprodukter.
Abjørn Duvi Pensjon
Asbjørn Erdal
Daglig leder i Duvi Pensjon

Reglene før og etter lovendringen

Før 2021 måtte arbeidstakere være medlem av bedriftens pensjonsordning i minst 12 måneder for å få med seg sin oppsparte pensjon. Sluttet de før dette, ble sparingen ført tilbake til bedriften. Med den nye loven får ansatte med seg oppspart pensjonskapital uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Dette gir en mer rettferdig ordning, spesielt for korttidsansatte. Se høring om egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto i dag

Fra 1. februar 2021 har alle ansatte i privat sektor med innskuddspensjon fått en egen pensjonskonto. Dette betyr at pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg, samles på én konto, og du slipper å betale flere gebyrer til flere pensjonsleverandører. Dette skal gi bedre oversikt og rimeligere forvaltning.

Derfor kjempet Duvi for Egen Pensjonskonto:

  1. Bedre oversikt: Pensjonen samles på én konto, som skal gjøre pensjon eklere og mer oversiktlig.
  2. Lavere kostnader: Færre gebyrer skal gi mer pensjon for hver sparte krone.
  3. Fleksibilitet: Ansatte kan selv velge hvor de ønsker å samle sin pensjon (selvvalgt leverandør).
  4. Rettferdighet: Ansatte får med seg oppspart pensjon uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Pensjon fra første krone.

 

Les Duvis Høringsuttalelse.

Noen unntak

Selv om egen pensjonskonto gir mange fordeler, er det fortsatt utfordringer. For eksempel vil ikke alle få egen pensjonskonto. De som ikke får egen pensjonskonto, vil blant annet være ansatte i offentlig sektor eller med ytelsespensjon. Også pensjonskapitalbevis med særaldersgrenser eller som er under utbetaling blir ikke samlet.

Les om hvorfor pensjonen burde samles.

Pensjonsordning uten ettårsregel

Bedrifter med mange korttidsansatte vil betale mer for sine ansatte etter ettårsregelen for pensjon ble fjernet. Ettårsregelen ga arbeidsgiver rett til å holde tilbake pensjon fra ansatte som hadde kortere arbeidsforhold enn et år. I dag vil alle få pensjonssparing fra første krone uavhengig av lengde på arbeidsforholdet.

Argumentasjonen for å holde korttidsansatte ute av pensjonsordningen har blant annet vært at sparing ble til veldig små fripoliser og pensjonskapitalbevis. Tidligere forsvant disse pengene i høye kostnader og gebyrer hos pensjonsleverandørene.

Med den nye loven er det mulig å samle pensjonskapitalbevis hos leverandører med lave kostnader, slik at disse pengene ikke forsvinner. Hvis man i tillegg er langsiktig og velger en høy aksjeandel i sparingen, vil selv mindre pensjonskapitalbevis kunne vokse.

Da ettårsregelen ble fjernet i kombinasjon med innføringen av egen pensjonskonto gir dette også positive konsekvenser da arbeidstakere får samlet sin pensjonskapital på én egen pensjonskonto som de velger selv. Dette kan også bidra til økt konkurranse og dermed bedre produkter og priser, som skal gi bedre pensjon til den fremtidige pensjonisten.

Se våre pressemeldinger.

Les Duvi Pensjons høringsnotat.

Les Duvis pressemeling: Nedtrapping av aksjeandelen i pensjonssparingen er ulønnsom.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!