Home - Hva er OTP? (obligatorisk tjenestepensjon)

Hva er OTP? (obligatorisk tjenestepensjon)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er den minste pensjonssparingen en arbeidsgiver i privat sektor plikter å tilby sine ansatte.

De fleste bedriftene er pålagt å spare et minimum til pensjon for sine ansatte. Dette kan være obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det finnes noen unntak, men om du fyller visse kriterier, skal du spare pensjon til deg selv og dine ansatte. Sjekk om du skal spare pensjon (OTP) til dine ansatte.

Mann undrer over skilt med OTP

OTP sørger for at nesten hele den yrkesaktive delen av befolkningen har en pensjonssparing i tillegg til folketrygden. Pensjonssparing for bedrift tilbys som innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en kombinasjon av disse. Den vanligste og enkleste av disse er innskuddspensjon som vi tilbyr i Duvi.

Med obligatorisk tjenestepensjon sparer arbeidsgiver penger for sine ansatte. Pengene blir satt inn på en personlig pensjonskonto, egen pensjonskonto (EPK). Disse pengene kan man ta ut etter at man har fylt 62 år etter bestemte regler.

Pensjonskapitalbevis og fripolise

Når man bytter jobb får man automatisk med seg en dokumentasjon på at det er spart pensjon i arbeidsperioden, dette kalles pensjonskapitalbevis eller fripoliser. 

Hele bedriften har samme OTP-avtale

Hele bedriften har den samme sparingsavtalen, det lønner seg altså for hele selskapet å ha en god pensjonsordning.

Hva man kan spare for sin bedrift vil variere, det lovpålagt å spare minimum 2%, og vi ser at 2% – 4% er det mest vanlige. Bedriften har lov til å spare opptil 7%, av lønn opptil 7,1G (1 G = 118 620 pr 1. mai 2023). Se hvor mye din bransje sparer i pensjon.

I tillegg er det mulig å spare 18,1% for lønnen fra 7,1G – 12G (pr 1. mai 2023 er dette 842 202 – 1 423 440 kr). Pensjonssparing er en fellesordning for alle ansatte i bedriften, og det er ikke mulig å lage individuelle avtaler.

Se oppdaterte tall for grunnbeløpet i folketrygden.

Tips 3 - Ikke se deg blind på lønnsslippen – tenk pensjon også

Hva får du i pensjon?

Om du ønsker å vite hvor mye du vil få utbetalt når du blir pensjonist er det nødvendig å hente informasjon fra flere kilder.

1. For folk flest kommer den største delen av pensjonsutbetalingen fra alderspensjonen i folketrygden.

2. Den nest største delen kommer fra alle de ulike pensjonsordningene du har fått fra arbeidsgivere. For eksempel innskuddspensjon.

3. Den siste delen er separat oppsparing du kanskje har i fond, banken eller som verdi i bolig. Med andre ord: egen sparing.

Hvor mye pensjon du får fra sparingen fra arbeidsgiver avhenger av:

  • Hvor mye som er betalt inn på din pensjonskonto.
  • Hvor store kostnader pensjonsleverandøren tar (for eksempel fondsforvaltningskostnad).
  • Spareperiode.

Logg inn på Min side hvis du ønsker å sjekke din fremtidige pensjon, eller book en gratis og uforpliktende prat med vår Pensjonslos slik at vi kan hjelpe deg.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!