Hva er OTP – obligatorisk tjenestepensjon?

Hva er OTP – obligatorisk tjenestepensjon, stiller mange spørsmål om. Obligatorisk tjenestepensjon også kjent som OTP, er den minste pensjonssparingen en arbeidsgiver i privat sektor plikter å tilby sine ansatte.

De aller fleste bedriftene er pålagt å spare et minimum til pensjon for sine ansatte. Det er det som er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). OTP sørger derfor for at nesten hele den yrkesaktive delen av befolkningen har en pensjonssparing som går utover folketrygden. OTP tilbys som en innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en hybrid av disse. Det aller vanligste, og det aller enkleste, er innskuddspensjon. Følg denne lenken hvis du ønsker mer informasjon om forskjellen på ytelsespensjon og innskuddspensjon, samt fripoliser og pensjonskapitalbevis.

Med en obligatorisk tjenestepensjon sparer arbeidsgiver penger for deg. Pengene blir satt inn på en pensjonskonto med ditt navn. Dette er penger du først kan ta ut etter at du har fylt 62 år etter bestemte regler. Bytter du jobb får du med deg et bevis på denne sparingen har funnet sted – det heter pensjonskapitalbevis.

 

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Det er et viktig prinsipp at alle i bedriften skal være omfattet av samme pensjonsordning. Alle som mottar lønn fra bedriften er omfattet av ordningen, men selvstendig næringsdrivende og frilansere faller utenfor arbeidstakerbegrepet.

Arbeidsgivere er først og fremst interessert i kostnaden, mens de ansatte lurer på hvor mye de kommer til å få pensjon. Den minste og obligatoriske pensjonsløsningen er på to prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12G. Én G er folketrygdens grunnbeløp og du finner oppdaterte tall her.

I tillegg må bedriften ha en obligatorisk forsikring som sikrer at den ansatte fortsatt får sparing på pensjonsordningen hvis arbeidstaker blir ufør. Denne forsikringen er relativt billig. I tillegg vil pensjonsleverandøren ta seg betalt i form av et administrasjonsgebyr og en forvaltningskostnad.

 

Hva kommer du til å få i pensjon?

For å finne ut hvor mange penger du kommer til å få som pensjonist, må du hente informasjon fra flere kilder. For de aller fleste av oss kommer største delen av pensjonsutbetalingen  fra alderspensjonen i folketrygden. Den nest største delen kommer fra alle de ulike pensjonsordningene du har fått fra arbeidsgivere, og den tredje delen er annen oppsparing du kanskje har på fond, i banken eller som verdi i bolig.

Hvor mye du får fra den pensjonen arbeidsgiver har spart for deg, avhenger av hvor mye som er betalt inn på din pensjonskonto, hvor store kostnader pensjonsleverandøren belaster din konto, hvor lenge du har den og hvor god avkastning du får. Logg inn på www.norskpensjon.no hvis du er nysgjerrig på det.

Tips 3 - Ikke se deg blind på lønnsslippen – tenk pensjon også

Jobber du hvitt? Da sparer du til pensjon!

Den enkleste måten å spare til pensjon på, er ved å være i lønnet hvitt arbeid. Så lenge du jobber og betaler skatt, sparer du til pensjon. Både gjennom folketrygden og i den pensjonssparingen som arbeidsgiveren din er pålagt å ha for deg. Det du har i folketrygden trenger du ikke å gjøre noe med før du nærmer deg dagen du skal ta ut penger. Det er etter fylte 62 år. Lurer du på hvor god pensjon du kommer til å få fra folketrygden kan du logge inn med bankid på Din pensjon hos www.nav.no og få oversikten.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!