OTP - Pensjon - Hva er OTP (obligatorisk tjenestepensjon)?

Hva er OTP (obligatorisk tjenestepensjon)?

Obligatorisk tjenestepensjon er den minste pensjonssparingen en arbeidsgiver plikter å tilby sine ansatte i privat sektor. Bedriftene må spare minst 2% og dette er OTP.

De fleste private bedrifter er pålagt å spare minimum 2 prosent i pensjon for sine ansatte. Dette er OTP (obligatorisk tjenestepensjon).

OTP sørger for at nesten hele den yrkesaktive delen av befolkningen har en pensjonssparing i tillegg til folketrygden. Pensjonssparing for bedrift tilbys som innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en hybrid løsning. Den vanligste og enkleste av disse er innskuddspensjon som vi tilbyr i Duvi.

Det finnes noen unntak, men om du fyller kriteriene, skal du spare pensjon til deg selv og dine ansatte. Sjekk om du skal spare OTP for dine ansatte.

Hva er OTP

Med obligatorisk tjenestepensjon setter arbeidsgiver penger inn på en egen pensjonskonto i den enkelte ansattes navn. Dette er egen pensjonskonto (EPK). Disse pengene spares basert på den ansattes lønn og kan tas ut etter man har fylt 62 år etter bestemte regler.

Pensjonskapitalbevis (PKB) og fripolise

Når man bytter jobb får man automatisk med seg en dokumentasjon på at det er spart pensjon i arbeidsperioden, dette kalles pensjonskapitalbevis eller fripoliser. 

Hele bedriften har samme OTP-avtale

Hele bedriften har den samme sparingsavtalen, det lønner seg altså for hele selskapet å ha en god pensjonsordning.

Det er lovpålagt å spare 2 prosent i pensjon, dette er OTP. Vi ser at 2 til 4 prosent sparing ved innskuddspensjon er det mest vanlige. Bedriften har lov til å spare opptil 7 prosent, av lønn opptil 12G

(1 G = 124 028 pr 1. mai 2024). 

Se hvor mye din bransje sparer i pensjon.

I tillegg er det mulig å spare 18,1 prosent for lønnen fra 7,1G til 12G (pr 1. mai 2024 er dette 880 599– 1 488 336 kr).

Pensjonssparing er en fellesordning for alle ansatte i bedriften, og det er ikke mulig å lage individuelle avtaler.

Se oppdaterte tall for grunnbeløpet i folketrygden (oppdateres hver 1. mai).

Hva får du i pensjon?

Om du ønsker å vite hvor mye du vil få utbetalt når du blir pensjonist er det nødvendig å hente informasjon fra flere kilder.

  1. For folk flest kommer den største delen av pensjonsutbetalingen fra alderspensjonen i folketrygden.
  2. Den andre delen kommer fra alle de ulike pensjonsordningene du har fått fra arbeidsgivere. For eksempel innskuddspensjon og OTP.
  3. Den siste delen er separat oppsparing du kanskje har i fond, banken eller som verdi i bolig. Med andre ord: egen sparing.

 

Hvor mye pensjon du får fra sparingen fra arbeidsgiver avhenger av:

  • Hvor mye som er betalt inn på din pensjonskonto.
  • Hvor store kostnader pensjonsleverandøren tar (for eksempel fondsforvaltningskostnad).
  • Spareperiode.

 

Logg inn på Min side hvis du ønsker å sjekke din fremtidige pensjon, eller book en gratis og uforpliktende prat med vår Pensjonslos slik at vi kan hjelpe deg.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!