Forside    /    Slik fungerer OTP

Slik fungerer OTP

OTP (obligatorisk tjenestepensjon), er den minste pensjonssparingen en arbeidsgiver plikter å tilby sine ansatte.
Den lovpålagte sparingen er minst 2 %  av brutto inntekt.

Det er viktig å påpeke at dette er en minimumsordning innen innskuddspensjon i privat sektor.

 

 

 

Loven om OTP-ordningen gjelder

1. For bedrifter med minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

 

2. For bedrifter med minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

 

3. For bedrifter som har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.