Pensjons- og OTP-pengene er trygge hos Duvi!

Lurer du på om dine penger er trygge hos Duvi?

Innskuddene kunder av Duvi betaler inn – eller flytter til oss, plasseres på “pensjonskonto”. Pengene investeres så – krone for krone – i et av våre fond. På den måten er pengene dine godt spredt på internasjonale aksjer, obligasjoner og bankinnskudd gjennom verdipapirfond.

Les mer om vår avkastningshistorikk.

For hver hundrelapp Duvi får inn, har du som kunde krav på hundre kroner pluss/minus verdiutviklingen til din pensjonskonto. Pengene på din pensjonskonto kan ikke brukes til andre formål. Duvi rapporterer jevnlig til Finanstilsynet om disse tallene og også om driften forøvrig.

I tillegg til å ha solid økonomi til enhver tid, er Duvis eiere pålagt av loven til enhver tid å ha 2 kroner i ekstra egenkapital per hundre kroner på kundenes pensjonskonto. Dette er først og fremst for å gi trygghet for at det er penger til å administrere en ryddig flytting av kundemidler dersom Duvi skulle avvikle virksomheten. Duvi har i tillegg til dette igjen valgt å ha en forsikring som dekker tap fra underslag, bedrageri og utroskap, profesjon- og styreansvar og formueskade.

Hva er forskjellen på et fondsforvaltningsselskap som Duvi, og de tradisjonelle livforsikringsselskapene?

Livsforsikringsselskapene har ikke bare kunder med innskuddspensjon, men også kunder med garantert rente på sin pensjonssparing. I hovedsak er dette “fripoliser” fra “ytelsespensjon”. Selskapet plikter å stille med kapital til disse dersom avkastningen fra aksjer, bankinnskudd og lignende ikke blir så høye som opprinnelig forutsatt.

Dette er spesielt krevende når norske og internasjonale renter er historisk lave. Duvi har ingen slike kunder med garantert rente på sin pensjonssparing, og Duvi har heller ikke konsesjon til å tilby dette.

Duvi har altså ikke slike garantier, så alle våre kunder kan være trygge på at de vil få tilbake alle sine penger pluss/minus avkastning fra den spareporteføljen de har valgt.

I Norge tillates ingen pensjonsleverandører å gå konkurs. Dersom selskapet ikke har nok kapital til å gi trygghet for at kunder får utbetalt sin pensjon – i dag og i årene fremover – vil selskapet bli satt under offentlig administrasjon. I et slikt tilfelle vil kundemidlene overtas av en annen leverandør. Midlene forsvinner ikke.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!