Hjelp

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ring oss på 64 80 80 64 eller send e-post til ks@duvi.no.

Jeg vil vite mer om...

Når du blir pensjonist vil du som privatperson kunne trekke pensjonspenger fra tre kilder. Det er folketrygden, tjenestepensjon som arbeidsgiveren din har spart for deg og din egen sparing.

Hva er minstepensjon og hva er garantipensjon, er egentlig samme spørsmål. Svaret er den minste ytelsen du kan forvente å få fra folketrygden som pensjonist. Er du som folk flest vil den største delen av din pensjon bli utbetalt fra folketrygden. Du vil trolig også få noen penger fra tjenestepensjonen din som du har hatt gjennom arbeidsgiver.

Lurer du på hvordan folketrygden funger og hva du skal få i pensjon? Det er du ikke alene om. I dette innlegget gir vi deg en enkel forklaring rundt folketrygden. Etter et langt arbeidsliv vil du få din fortjente pensjon. Og for mange vil utbetalingen fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene.

Sjekk din pensjon på www.norskpensjon.no kan du sjekke hvor mye du har i oppspart pensjon. Er du fornøyd med hva du finner der, eller skulle du gjerne hatt mer?

Hos Duvi kan du velge mellom to ulike spareporteføljer.

Les mer her.

Dersom du har bestilt flytting av dine pensjonsavtaler til Duvi, kan du se status på dette på Min side under Mine bestillinger. Dersom en av avtalene får statusen «Kunne ikke flyttes» betyr det at akkurat denne avtalen må forbli hos den leverandøren der den allerede er.

Dette kan ha forskjellige årsaker, her er noen eksempler:

 1. Det er ikke innskuddspensjon/ pensjonskapitalbevis, og kan derfor ikke flyttes til din pensjonskonto.
  • Det kan for eksempel være en såkalt fripolise med garantert avkastning som du fikk med deg når du ble utmeldt fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Dette skjedde enten fordi du har sluttet i en bedrift som hadde en ytelsespensjonsordning, eller fordi din arbeidsgiver har valgt å gå fra ytelsespensjon og over til en annen tjenestepensjonsordning. Fripoliser kan ikke flyttes.
  • Alternativt kan det være en annen type pensjon som ikke kan flyttes. Hør gjerne med vår kundeservice om det er mulig å gjøre den om til et pensjonskapitalbevis. Du når kundeservice på e-post ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

 2. Du har reservert avtalen mot å flyttes fra leverandøren den ligger hos. Dersom du ønsker å oppheve denne reservasjonen, kan du gjøre det på norskpensjon.no

  Vil du at vi hjelper deg med dette, kan du kontakte oss på ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

Dersom du har bestilt flytting av dine pensjonsavtaler til Duvi, kan du se status på dette på Min side under Mine bestillinger. Dersom en av avtalene får statusen «Noe gikk galt» betyr det at flytteprosessen stoppet opp på et eller annet steg. Det er ikke dermed sagt at avtalen ikke kan flyttes til Duvi. Vi holder øye med den og prøver å flytte den på nytt med jevne mellomrom.

Når du slutter hos en arbeidsgiver, melder arbeidsgiveren deg ut av pensjonsordningen til bedriften. Da skjer det en av to ting:

 1. Dersom du har en ny arbeidsgiver som også har en innskuddspensjonsordning (som de fleste bedrifter i privat sektor har), flyttes pensjonskontoen din til den leverandøren som din nye arbeidsgiver har valgt. Dette etter en lovpålagt ventetid på tre måneder – med mindre du har reservert pensjonsavtalene dine mot flytting eller valgt en såkalt «selvvalgt leverandør».

  Ønsker du å bli hos Duvi, kan du enkelt ordne dette inne på Min side ved å trykke på Se mine avtaler og så Flytt til Duvi. Her veiledes du gjennom noen lovpålagte steg og signerer til slutt med BankID. Vil du at vi hjelper deg med dette, kan du kontakte oss på ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

  Eventuelle reservasjoner kan du endre eller sette opp på norskpensjon.no

 2. Dersom du ikke har en ny arbeidsgiver med en innskuddspensjonsordning, får du med deg et såkalt pensjonskapitalbevis (PKB). Pengene blir stående hos Duvi.

I utgangspunktet tilsier loven om egen pensjonskonto at pensjonskontoen din alltid ligger hos den leverandøren som din arbeidsgiver har valgt (gjelder innskuddspensjon, som de fleste bedrifter i privat sektor har). Det vil si at hvis din arbeidsgiver bytter leverandør, vil pensjonskontoen din etter en lovpålagt ventetid på tre måneder flyttes over til den nye leverandøren – hvis du ikke har reservert pensjonsavtalene dine mot flytting eller valgt en såkalt «selvvalgt leverandør».
Ønsker du å velge Duvi som din selvvalgte leverandør, kan du gjøre det inne på Min side ved å trykke på Se mine avtaler og så Flytt til Duvi. Her veiledes du gjennom noen lovpålagte steg og signerer til slutt med BankID. Vil du at vi hjelper deg med dette, kan du kontakte oss på ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.