OTP - Pensjon - Egen pensjonskonto – enklere, rimeligere og bedre

Egen pensjonskonto – enklere, rimeligere og bedre

Egen pensjonskonto vil si at dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på én pensjonskonto. Dette gir deg bedre kontroll over pensjonssparingen og lavere kostnader på tidligere oppspart OTP og pensjon. Loven om egen pensjonskonto ble innført 1. januar 2021.

Hva er Egen Pensjonskonto?

Egen pensjonskonto er en løsning som samler alle dine pensjonskapitalbevis fra tidligere og nåværende arbeidsgiver i privat sektor på én konto. Etter lovendringen står du nå fritt til å velge hvor du vil ha din pensjonssparing uavhengig av hva din arbeidsgiver har valgt for bedriften.

Egen pensjonskonto skal gi deg bedre oversikt ved å gjøre pensjon enklere og mer forståelig. Det skal også gi reduserte kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av din pensjon.

Tidligere måtte du forholde deg til flere pensjonsleverandører med hver sine gebyrer, men nå får du samlet pensjonssparingen fra privat sektor på ett sted som du velger selv. Dette skal gi deg mer pensjon for hver spart krone.

Fordeler med Egen Pensjonskonto

  • Du bestemmer: Langsiktig sparing bør ha en høy aksjeandel når sparingen strekker seg over flere år. Med egen pensjonskonto kan du selv velge hvilken leverandør som skal forvalte sparingen din. Da lønner det seg å velge en leverandør med lave kostnader og historisk god avkastning.

 

  • Bedre oversikt: Med egen pensjonskonto får du alle dine pensjonskapitalbevis samlet på ett sted, noe som skal gi deg bedre oversikt og forutsigbarhet over sparingen din.

 

  • Lavere kostnader: Du slipper å betale administrasjonsgebyrer til flere pensjonsleverandører for tidligere oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis). Med egen pensjonskponto betaler du kun gebyr hos den leverandøren du har valgt, det lønner seg derfor å velge en leverandør med lave kostnader for privatpersoner.

 

  • Mer pensjon: Med færre kostnader og en samlet oversikt skal du få mer ut av din pensjonssparing, og dermed mer penger den dagen du skal gå av med pensjon. En spareavtale med en så god avkastning som mulig vil også kunne bidra til mer pensjon.

Hvordan fungerer egen pensjonskonto?

Alle som jobber i privat sektor i en bedrift som har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) får pensjonssparingen sin samlet automatisk hos pensjonsleverandøren som arbeidsgiver har valgt for seg. Du kan også velge leverandør selv, såkalt selvvalgt pensjonsleverandør.

Hvis man har flere arbeidsgivere, blir pensjonssparingen samlet der man har spart opp mest pensjon.

Når man slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon, får man et pensjonskapitalbevis (PKB). Disse bevisene samles på din pensjonskonto. Unntak kan være om man for eksempel har reservert seg mot flytting.

Valg av Pensjonsleverandør

En av de mest spennende mulighetene med egen pensjonskonto er at du selv kan velge hvilken pensjonsleverandør du ønsker at skal forvalte pengene dine. Dette gir frihet til å velge en leverandør med lavere kostnader og en spareprofil som passer eget behov.

Duvi anbefaler på generelt grunnlag å velge en leverandør med høy aksjeandel når det gjelder langsiktig sparing. Les om våre fond, avkastning og forvaltningsfilosofi.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver er lovpålagt å informere sine ansatte om blant annet regelverket for pensjonsordningen, ansattes rettigheter, forventet pensjon, investeringsvalg og risiko. Det er veldig viktig at arbeidsgivers informasjonsplikt overholdes for at arbeidstakere vet om sine muligheter til å velge pensjonsleverandør selv, såkalt selvvalgt leverandør.

Arbeidsgivers ansvar er å sikre at alle ansatte får god informasjon om sin pensjon og hvilke valg de har. Les hele lovteksten på lovdata.no.

Bedriften forholder seg fortsatt til én pensjonsleverandør for både sparing og forsikring, uavhengig av hvilken leverandør de ansatte velger. Bedriften betaler kostnadene for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonssparing.  

Som bedriftskunde i Duvi gjør vi det enkelt for bedriften å informere sine ansatte. Alt bedriften må gjøre er å dele de ansattes kontaktinformasjon for at vi kan komme i kontakt. Slik kan bedriften være trygg på at de ansatte er oppdatert på den nødvendige informasjonen til enhver tid.

Oppdater kontaktinformasjonen

For å sikre at alle ansatte får nødvendig informasjon om sin pensjon, er det viktig å holde kontaktinformasjonen på Min Side oppdatert. Dette gjør det enklere å innfri informasjonsplikten og bidrar til at de ansatte har oppdatert informasjon til enhver tid.

Pensjon er et viktig gode

Å synliggjøre verdien av en god pensjonsordning er viktig for å få de ansatte til å se verdien av og verdsette pensjon som en viktig ansattgode. God informasjon kan bidra til at de ansatte får opp øynene for viktigheten av en god pensjonsordning

Egen pensjonskonto hos Duvi Pensjon

Egen pensjonskonto skal gjøre pensjonssparing enklere, rimeligere og bedre. Den skal gi deg bedre kontroll over din pensjon, reduserte kostnader og bidra til at du får mer ut av din pensjonssparing. Ved å velge Duvi som din pensjonsleverandør kan du velge en spareprofil som passer ditt behov.

egen pensjonskonto hos duvi

Vi i Duvi jobber for å gjøre pensjon rimelig og oversiktlig med enkle valg for langsiktig sparing. På Min Side kan alle ansatte og privatpersoner se informasjon om sin pensjon.

Har du spørsmål om egen pensjonskonto eller ønsker hjelp med pensjonssparingen din? Ta kontakt med oss i Duvi, så hjelper vi deg med å få en enklere, rimeligere og bedre pensjonsordning. Pensjon er en viktig del av fremtiden din, og vi er her for å hjelpe deg å sikre den!

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!