Vår investeringskomité

Investeringskomitéen hjelper oss med å velge fond og vår investeringsleder følger opp forvalterne fortløpende.

Styret i Duvi har fastsatt retningslinjer for kapitalforvaltning av kundemidlene i selskapet. I disse er det bestemmelser om hvordan midlene skal forvaltes. Investeringskomitéens rolle er å hjelpe oss i Duvi med oppfølgingen av disse retningslinjene.  

Investeringskomitéen gir råd om hvilke sparingsporteføljer selskapet skal tilby ut fra de aktivaklassene Styret har vedtatt at selskapet skal være eksponert i. Dette betyr blant annet å rådgi hvilke verdipapirfond som skal inngå i verdipapirfondene «Duvi Langsiktig» og «Duvi Kortsiktig» samt fordelingen mellom de respektive fondene. Herunder også andelen aksjer og rentepapirer som inngår i spareporteføljene til enhver tid.

Investeringskomitéen møtes 4 ganger i året eller oftere dersom markedsforhold eller andre forhold tilsier behov for det. Investeringsansvarlig i Duvi, Espen Seidel, har det daglige ansvaret for selskapets kapitalforvaltnings-produkter innenfor de rammene som er gitt av styret.

"Ekspertene i investeringskomitéen hjelper oss med spareprofilene - du slipper å tenke på dette."
Asbjørn Erdal
Asbjørn Erdal
Daglig leder, Duvi AS

Investeringskomitéens medlemmer

Espen Seidel
Espen Seidel
Investeringsansvarlig

Espen Seidel er leder for investeringskomitéen og investeringsansvarlig for Duvi Pensjon. Han har lang erfaring som investeringsforvalter innenfor aksjer, renter og råvarer.


Knut Kjær
Knut N. Kjær

Knut N. Kjær var med å grunnlegge Oljefondet, og ledet det i over ti år. Kjær er utdannet sosialøkonom fra UiO med erfaring fra SSB, Storebrand og Econ. Kjær er rådgiver for flere nasjonale investeringsfond og professor II ved NMBU.

Asbjørn Erdal
Asbjørn Erdal
Daglig leder

Asbjørn Erdal er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er en rutinert leder med bred erfaring fra forsikring/finans- og IT-bransjen. Asbjørn grunnla sin første bedrift i 1997.

Ove Kristoffersen
Ove Kristoffersen
Chief Compliance Officer

Ove Kristoffersen har lang erfaring fra ulike roller i finansnæringen, og han er utdannet fra BI.

Ove har rollen som observatør i vår investeringskomité.