OTP - Pensjon - Bankinnskudd mer risikabelt på lang sikt

Bankinnskudd mer risikabelt på lang sikt

Vi kan få mange år med negative renter. Derfor bør du prioritere aksjer når du sparer på lang sikt.

Vi tror ikke at banker og stater kommer til å gå konkurs. Det har skjedd før, men det er ikke årsaken til at vi er skeptiske til å spare i bank- eller statsobligasjoner. Vi er skeptiske på grunn av det lave rentenivået og på grunn av våre forventinger om at rentenivået kommer til å være lavt lenge. Særlig når vi tar hensyn til prisstigningen.

Det har skjedd før…

Etter perioder med kraftig gjeldsøkning, følger ofte perioder med lave renter. Når vi justerer renten for prisstigningen, også kjent som inflasjon, får vi den renten som på stammespråket kalles for «realrenter». Den forteller oss hva den virkelige renten er. Er den positiv, vokser verdien av pengene du har på konto. Er den negativ, minker verdien av bankinnskuddet ditt.

Et godt eksempel finner vi fra USA. Hadde du plassert 100 kroner i amerikanske statsobligasjoner etter krigen, hadde du tretti år senere mindre enn halvparten igjen – når du justerer for prisstigning!

Søylediagram over verdien etter prisstigning av 100 kroner i statsobligasjoner fra 1947 til 1982

Og skjer igjen…

Går vi frem til de siste ti årene, har statene – fra USA, via Europa til Kina – tatt opp mye gjeld. Det har nå gått så langt, at rentene på mesteparten av europeiske statsobligasjoner er under null – selv før vi tar hensyn til prisstigning! Og prisene for praktisk talt alle alternative spareformer har steget – inklusive boliger og aksjer.

SSB: Gratis å låne penger helt til 2020, og boligprisene vil falle

Gjentar historien seg, kan det bli smalhans og lav avkastning for all sparing fremover. Vi ser ikke bort fra at rentene kan stige igjen, men realrentene kommer til å være lave – svært lave (ref. faksimilen fra Aftenposten fra mars 2017). Og det er realrentene som bestemmer hvor mye du kan kjøpe for pengene dine i fremtiden. Derfor mener vi at du ikke bør ha en stor andel obligasjoner og bankinnskudd i langsiktig pensjonssparing.

Aksjer har også risiko i seg. Og vi vil helt sikkert få flere kraftige kursfall for aksjer, men her kommer et stort MEN: Om vi skal lære noe av historien, så er det at slike kursfall snur raskt – ofte på få år, og nesten alltid innen 10-15 år. Det betyr at verdistigningen og kjøpekraften opprettholdes eller stiger.

Hva om jeg skal bruke sparepengene neste år?

Da er du ikke langsiktig. En forutsetning for å kunne være langsiktig, er at du ikke er sårbar for kortsiktige verdisvingninger. Hvis du skal bruke sparepenger innenfor et par år, må sparingen plasseres kortsiktig. Da er selv minus to prosent avkastning – slik norske bankinnskudd hadde i 2016 – bedre enn halvering av verdiene, slik vi så det i aksjemarkedet under i finanskrisen 2008/2009. Pass på sparepengene dine. Den største risikoen er at de taper seg i verdi. Har du penger det er mange år til du skal bruke, som pensjonssparing, kan det være klokt å plassere dem i aksjer. Skal du bruke dem i løpet av det neste året, er en bankkonto trolig en bedre oppbevaringsløsning.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!