Home - Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)?

Hva er et pensjonskapitalbevis (PKB)?

Et pensjonskapitalbevis er en «kvittering» du får med deg ut av et arbeidsforhold, som viser hvor mange kroner bedriften har betalt inn på en pensjonskonto for deg.

Et pensjonskapitalbevis er altså penger på en konto i ditt navn hos en pensjonsleverandør. Får du med deg et slikt bevis har bedriften hatt en innskuddspensjonsordning og betalt inn en prosentsats av lønnen din til en pensjonsleverandør. Disse pengene kan du begynne å bruke etter fylte 62 år.

Hvor mye du får i pensjon, vil avhenge av hvor mye som er betalt inn på pensjonskontoen, hvor store kostnader pensjonsleverandøren belaster din konto, hvor lenge du har den og hvor god avkastning du får.

Siden 1. februar 2021 gjelder Loven om egen pensjonskonto, som tilsier at all innskuddspensjonen din inkludert pensjonskapitalbevisene blir samlet hos den leverandøren som din nåværende arbeidsgiver har valgt, med mindre du ønsker noe annet. Dersom du vil skaffe deg en oversikt over din oppsparte pensjon og/eller velge Duvi som din pensjonsleverandør, kan du enkelt gjøre det her.

Du kan ta ut penger fra pensjonskapitalbevisene fra fylte 62 år, men da må du fordele utbetalingene over minimum 15 år. Velger du å ta ut penger fra fylte 67 år, fordeler du utbetalingene på ti år eller mer. Det er fritak for formuesskatt og avkastning på disse pensjonspengene, men du må betale skatt av de pengene du tar ut.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!