OTP - Pensjon - Bør eldre ha aksjer i pensjonssparingen?

Bør eldre ha aksjer i pensjonssparingen?

Selv når du skal slutte å jobbe og leve av pensjonen din, bør du ha aksjer i pensjonssparingen din. Det handler om å ikke bli for kortsiktig. I dette innlegget forklarer vi hvorfor Duvi Pensjon anbefaler dette. 

Vi nordmenn gjør en del pensjonstabber som reduserer vår pensjon. En av dem er at vi blir for kortsiktige og har for lite aksjer på pensjonskontoen. På slutten av arbeidskarrieren nærmer vi oss utbetalingstidspunktet og på et eller annet tidspunkt kan det være fornuftig å bli mer kortsiktig og redusere aksjeandelen. Men ikke for mye og tidspunktet kan være høyst individuelt.

Når du bikker 60

Når du bikker 60 år vil du trolig ha rundt fem til ti år igjen i arbeidslivet. I tillegg vil du minimum måtte fordele årlig uttak av pensjon over ti år – og minst til du fyller 77. Det er mange år med avkastningsmuligheter som er viktig å ta vare på. I løpet av disse årene betyr selv et par prosent nokså mye for din pensjon.

Så lenge du arbeider vil arbeidsgiveren din betale inn penger på en pensjonsordning. De fleste i privat sektor har nå en innskuddspensjon. Når du slutter i jobben får du med deg et pensjonskapitalbevis. Dette beviset må du sørge for at blir riktig forvaltet.

Les mer om hvorfor aksjer i sparingen er viktig.

Hva med børskrakk?

Hovedårsaken til at du vil redusere aksjeandelen i pensjonssparingen din er at store negative markedsbevegelser kan påvirke sparingen din. Vi har gjort en del regneøvelser og sett på historiske data, deriblant fra perioden rundt finanskrisen.

Det er tankevekkende at hvis du i 2007 hadde 30 prosent av din pensjonssparing i globale aksjer, så ville du IKKE tapt penger på finanskrisen, til tross for at børskursene ble halvert like etterpå.

Hvordan kan det ha seg? Det skyldes at tjenestepensjonen din (den du har fått via arbeidsgiver) skal utbetales over minimum ti år. Allerede fire år etter finanskrisen var aksjekursen tilbake til utgangspunktet før krisen. I dette eksempelet ville du fått utbetalt til sammen opp under 104 kroner, for hver 100-lapp som sto på pensjonskontoen – etter prisstigning! Hadde du vært ekstremt kortsiktig og plassert 100-lappen i kontanter, ville du riktig nok unngått kursfallet, men også utsatt pengene for inflasjon. For denne perioden vil det føre til at du kun ville fått ut like over 99 kroner.

Men var ikke det et søkt eksempel?

Noen vil kanskje påstå at dette er et søkt eksempel. Derfor har vi gjort samme øvelse på de siste 137 – tiårs perioder for å se om du hadde ekstraordinær flaks i 2007 eller ikke. Det hadde du ikke. Tallene viser at du kommer bedre ut med litt aksjer i fire av fem tilfeller.

Mønsteret er tydelig; En stor andel bankinnskudd eller obligasjoner, snarere øker risikoen for lavere samlet utbetalt pensjon. Prisstigning har historisk sett utgjort en betydelig trussel mot kjøpekraften for denne gruppen. Kortsiktige verdifall i aksjemarkedet har nemlig hatt mindre effekt enn mange frykter, nettopp fordi tjenestepensjonen må tas ut over en periode på minst 10 år.

I nesten ni av ti perioder (121 av 137) har gitt positiv avkastning. Denne har oftest (”median”) gitt 127 kroner tilsvarende 2,5 prosent per år (nesten dobbelt så mye som medianen for bankinnskudd).

Bedre - selv under dotcom-boblen

Ja, selv under kombinasjonen av dotcom-boble, finanskrise og nullrentepolitikk var det bedre med litt aksjer i pensjonskontoen. Hadde du 30 prosents andel aksjer på slutten av 1999 med utbetaling i 2000-2010 fikk du praktisk talt nullavkastning justert for prisstigning, mens den som hadde valgt kontanter hadde fått 98,30 kroner!

Historiske erfaringstall gir ingen garanti for fremtidig avkastning, men etter vår vurdering vil tre av ti kroner i globale aksjer med høy sannsynlighet gi en bedre pensjon enn hvis man plasserte alle pengene i kontanter. Og viktig for den kortsiktige: Sammensetningen gir lav risiko for tap i betydningen mindre enn 100 kroner utbetalt for hver 100 kroner på pensjonskontoen når utbetalingen starter.

I dette innlegget har vi sett på hvorfor selv eldre ikke bør bli for kortsiktige. Årsaken er at utbetalingsperioden på minimum ti år sørger for at risikoen for redusert samlet utbetaling, på grunn av et kraftig kursfall, er mindre enn du tror. Du får trolig mye avkastning ved å ha en god andel aksjer – selv om du skulle bli eksponert for kursfall.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!