OTP - Pensjon - Hva får jeg i pensjon?

Hva får jeg i pensjon?

Pensjon trenger ikke å være vanskelig, men du må være villig til å bruke litt tid på å forstå det. Gjør du det, kommer du til å takke deg selv for det. Bruk Bank-ID for å hente ut informasjonen.

De fleste som jobber kommer til å få pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og kanskje nyte fruktene av egen sparing. Hvor mye avhenger av hvor mye du tjener gjennom et langt arbeidsliv, hvilken pensjonsordning arbeidsgiverne dine har gitt deg.

Folketrygden er viktigst

Mest pensjon kommer du til å få fra folketrygden. 18,1 prosent av lønnen din opp til 7,1 G (G er folketrygdens grunnbeløp), blir ”satt av” i folketrygden. Du får ingen rente på disse pengene, men de blir justert i takt med inflasjonen. For å vite hvor mye du har til gode i folketrygden kan du logge inn med Bank-ID på Min side på duvi.no.  

Du kan velge å starte uttaket fra folketrygden allerede når du fyller 62 år, men da vil du du få ut mindre beløp sammenlignet med en som begynner å ta ut penger senere. Hvis du er 62 år når du tar ut pensjon, får du eksempelvis ut bare rundt 3/4 av årlig pensjon sammenlignet med om du hadde startet uttaket fra fylte 67 år.

Årsaken er at du sparer mindre og bruker mer. Du får fem færre år med jobbing og sparing samt fem flere år å fordele sparekapitalen over. Men det flotte er at pensjonen fra folketrygden utbetales livet ut – uansett hvor lenge du lever.

Pensjon hos arbeidsgiver

Jobber du eller har du jobbet i privat sektor har du en innskuddspensjon eller i noen få tilfeller ytelsespensjon. Har du sluttet i en jobb har du et pensjonskapitalbevis (innskudd) eller en fripolise (ytelse). Det vanligste i dag er innskuddspensjon.

Minimumssatsen som arbeidsgiver skal spare for deg i innskuddspensjon to prosent for inntekt mellom 1 og 12 G, men det er rom for vesentlig mer. 

For å få svar på hva du har spart opp kan du logge deg på www.norskpensjon.no med Bank-ID.

Utfallet av pensjonsordningen fra tidligere arbeidsforhold kan du påvirke uten at det koster noe penger eller at du må spare mer. Les mer om hvordan oljefondet sparer i aksjer.

Utregningen av utbetalingene fra en innskuddspensjon skjer etter en egen metode. Enkelt forklart vil du gjennom en tiårig utbetalingsplan det første året få 1/10 av saldoen, det andre året får du 1/9 av saldoen, det tredje året får du 1/8 av saldoen. Slik fortsetter det. En mer utvidet forklaring om utbetalinger finner du her.

Egen sparing

Mange nordmenn sparer gjennom egen bolig. Hvis du er ung i dag og betaler ned på lån er dette sparing. Hvis det er den eneste sparingen din, må du eventuelt være forberedt på å låne opp i boligen, eller skalere ned til en rimeligere bolig hvis du skal ha tilgang til disse verdiene. I tillegg vil du kanskje ha verdier i annen sparing som fond, bankkonto eller individuell pensjonssparing. Oversikten på hva du eier finner du enklest i skatteoppgjøret ditt.

Andre innlegg som kan være av interesse

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!