OTP - Pensjon - Pensjon? Hva bør du gjøre?

Pensjon? Hva bør du gjøre?

Hva bør du gjøre før du blir pensjonist og hva bør du gjør når du er blitt pensjonist er to vanlige spørsmål folk stiller seg.

Duvi ble invitert til å svare på spørsmålene på frokostradio hos NRK.

En dag blir vi alle pensjonister, forhåpentligvis. Og mange er det allerede. Men hva må du tenke på før du blir pensjonist, for å få mest mulig pensjon når du går av? Og hva må du tenke på når du har gått av, for ikke å få mindre i pensjon? Dette er kompliserte spørsmål som mange ønsker å få svar på og som blir tatt opp på frokostradio hos NRK.

Bruk gjerne et par minutter på å høre Duvis investeringsansvarlig Åsmund Paulsen svare på NRKs spørsmål om pensjon.

Her får du svar på hva som er det aller viktigste å tenke på for å få maksimalt økonomisk ut av pensjonen. Det enkle svaret på det er jo å være i arbeid og betale skatt. Da settes det automatisk penger inn på dine pensjonskonti både i folketrygden og gjennom ditt arbeidsforhold.

Men svaret på det spørsmålet avhenger også av din alder og om du er ansatt i privat eller offentlig sektor. Er du født før 1963 og jobber i offentlig sektor bør du ta kontakt med NAV for å få et ordentlig svar. For dem gjelder en krattskog av gamle regler og overgangsordninger.

For alle de som er født etter 1963 er det slik at jo mer du jobber jo mer pensjon får du. Og er du ansatt i privat sektor er det ikke bare sparingen som påvirker utbetalingene, men også den avkastningen du får. Skal du få god avkastning må du unngå høye kostnader og sørge for at sparingen er langsiktig. Og langsiktig pensjonssparing må foregå i aksjer

Bør du spare mer til pensjon?

Et av de andre viktige spørsmålene som ble stilt er i hvilken grad du bør sikre deg på andre måter enn det man får gjennom arbeidsgiver og folketrygden – altså privat pensjonssparing. Paulsens svar er at det er ikke så veldig viktig for de aller fleste. Rundt 20 prosent av inntekten din blir nemlig spart automatisk gjennom folketrygden og arbeidsgivers pensjonsordning

Lurer du på hvor lenge du må jobbe?

Vet du hvorfor skal du ha aksjer i pensjonssparingen din? 

Vet du hvor mye pensjon du kommer til å få?

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!