OTP - Pensjon - Derfor er aksjer best for din pensjon

Derfor er aksjer best for din pensjon

Sparer du langsiktig, kanskje til pensjon, tilsier det at du skal ha aksjer i pensjonssparingen. Hvorfor kan du lese mer om i dette innlegget.

De fleste ekspertene sier at du må ha aksjer i pensjonssparingen din. Nesten alle de samme ekspertene sier også at du bør ha mindre aksjer jo eldre du blir. Vi er uenige i dette. Ekspertene overser nemlig hvor mye risikoen for verdifall reduseres ved at pensjonen skal utbetales over minst ti år. Mer om dette lenger nede i denne artikkelen. Og så kan det tenkes at de overser hvor viktig det er å ha nok aksjer når det er mye penger på pensjonskontoen. Vi er derimot enige med ekspertene som sier at aksjer tar best vare på realverdiene dine, eller kjøpekraften din.

De siste 30 årene har vært ekstremt positive år for de som sparer kortsiktig, i rentepapirer. De har vært utsatt for vedvarende kraftig kursstigning. Den samme perioden har også vært lønnsom for de som plasserer sparingen sin langsiktig i aksjemarkedet. Det til tross for at vi har til dels store kursutslag på børsene. Vi kan nevne bankkrisen på 1990-tallet, dotcom-boblen på 2000-tallet, finanskrisen og siste års nullrenteeksperiment.

Tåler du en stresstest?

Du er kanskje engstelig for svingningene i aksjemarkedet. At sparingene din blir mindre som følge av kursfall. La oss ta en stresstest og se på hvordan det ville gått med pensjonssparingen din dersom du hadde startet å ta utbetalinger i 2007. Det var like før aksjekursene nesten halverte seg under finanskrisen. Ville det vært det maksimal uflaks? Nei! Våre regnestykker viser at du totalt sett ville komme bedre ut av det med en langsiktig eksponering, enn om du hadde plassert alle midlene i kontanter i denne perioden også.

Vi har gjort en analyse av alle slike ti-års utbetalingsperioder fra sent på 1800-tallet*). Analysen viser at du med en 80/20-løsning, 80 prosent aksjer og 20 prosent rentepapirer, ville få mer utbetalt per hundrelapp, enn om du hadde plassert pengene i statsobligasjoner med minimal rentebinding (kontanter). Regnstykket tar hensyn til prisstigningen i perioden.

En viktig årsak til du kom bedre ut, er at du må ta ut alderspensjon over minst ti år. Det blir en form for omvendt spareavtale. Våre historiske data lærer oss at aksjekurser kan falle mye, men også at fallene oftest er kortvarige – aksjekursen stiger igjen etterpå. Den raske innhentingen etter kursfallet under finanskrisen er ikke enestående, men snarere typisk.

Perioder med kursfall er kjøpsanledninger

Gitt dagens utgangspunkt med relativt høye aksjekurser og historisk lave renter, er det rimelig å anta at avkastningen de nærmeste årene fremover kan bli ruglete og/eller svak. Men historien viser også at det i slike perioder er svært risikabelt å bli kortsiktig. Det er nettopp i svake perioder grunnlaget legges for god langsiktig avkastning ved å kjøpe mer aksjer heller enn å selge aksjer når de har blitt billigere. 

Men hva når du nærmer deg utbetaling?

Så er spørsmålet ditt kanskje hva som kan skje med din pensjon når du nærmer deg pensjonstid. Burde du da bli mer kortsiktig og plassere pengene over i rentemarkedet? Vi tror ikke at det er klokt.

For det avhenger for eksempel av din privatøkonomi, om du har annen formue, sparing eller eiendeler du kan leve av mens aksjemarkedet henter seg inn igjen? I så fall tåler du ha mer av sparingen i aksjer enn det en del andre vil ha. Husk at pensjonssparingen kun er en del av din samlede formue.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!