OTP - Pensjon - Hvordan kommer pensjonsutbetalingene til å finne sted?

Hvordan kommer pensjonsutbetalingene til å finne sted?

I dette innlegget ser vi på hvordan utbetaling fra pensjonskapitalbeviset ditt finner sted.

Har du jobbet i en privat bedrift som har innskuddspensjon får du med deg et pensjonskapitalbevis når du slutter. Har du byttet jobb flere ganger har du kanskje flere av dem. Da lønner seg å samle dem hos en pensjonsleverandør med lave kostnader. Samler du dem får du en saldo å forholde deg til.

Les også: Hva er et pensjonskapitalbevis?

Les også: Er det nok det du får fra Folketrygden?

Noen utbetalingsregler

Pensjonskapitalbeviset er din pensjonskonto hvor det står et beløp med penger som kommer til utbetaling. Disse pengene skal betales ut over en periode. Hvor mange år det skal utbetales penger velger du selv. Men du kan ikke begynne før fylte 62 år, og heller ikke tømme kontoen før du har fylt 77 år. Øker du antall år du skal bruke pensjonen, øker du også antall utbetalinger. Da blir det månedlige beløpet tilsvarende lavere.

Utregningen av utbetalingene skjer etter en egen metode. Litt enkelt forklart vil størrelsen på utbetalingene bli regnet ut på følgende måte. Hvis du velger en tiårig utbetalingsplan vil du det første året få 1/10 av saldoen, det andre året får du 1/9 av saldoen, det tredje året får du 1/8 av saldoen. Slik fortsetter det.

Det er viktig å merke seg at saldoen på pensjonskontoen er innestående pluss/minus verdiutviklingen. Hvis sparingen din er plassert i mye aksjer, vil beløpene som utbetales kunne variere en god del i verdi. For summen av brøken vil følge størrelsen på de verdiene du har på pensjonskontoen. Når aksjemarkedet er sterkt blir utbetalingen høyere enn når det er dårlig. Hvis du ikke tåler store variasjoner i utbetalingene, bør du redusere aksjeandelen, men da må du være forberedt på få mindre utbetalt totalt sett.

Våre beregninger viser at selv eldre bør ha en god del av pensjonen sin i aksjer, av den enkle grunn at det er når du nærmer deg pensjonsutbetaling at du har flest penger på konto. Da blir et par prosent avkastning til nokså mange absolutte kroner.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!