OTP - Pensjon - Må jeg spare OTP for min bedrift?

Må jeg spare OTP for min bedrift?

Alle arbeidstakere har krav på pensjon og dette er arbeidsgiver sitt ansvar å ha på plass. Det finnes noen unntak, men om din bedrift passer inn i ett av alternativene nedenfor, skal du spare OTP (obligatorisk tjenestepensjon) til deg selv og dine ansatte.

Alternativ 1: du som har minst to ansatte som er:
     → fylt 13 år
     → ansatt i en 75 prosent stilling eller høyere

Alternativ 2: du som har minst én ansatt som er:
     → fylt 13 år
     → ansatt i en 75 prosent stilling eller høyere
     → uten eierinteresser

Alternativ 3: du som har en bedrift hvor:
     → de ansatte har en 20% stilling eller høyere
     → samlet stillingsprosent tilsvarer minimum to årsverk (inkl. eier)

Eksempel på alternativ 3:

  • Du er eier og jobber 100%, har to ansatte med 50%
  • Du er eier og jobber 50%, og har seks ansatte som jobber 25%

Passer du inn i ett av alternativene over?

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!