OTP - Pensjon - Vet du hva pensjonen din er verdt?

Vet du hva pensjonen din er verdt?

Pensjon er i dag en lite verdsatt lønnsfordel. Svært mange medarbeidere vet ikke hvor mye de kommer til å få i pensjon eller hva det betyr for alderdommen deres.

Godt lønnede ansatte i offentlig sektor og noen få ansatte i privat sektor har i dag ingen grunn til å få pensjonspanikk. De får gullpensjon. Resten av oss må våkne fra pensjonsdvalen. Og det første vi må gjøre er å forstå hva pensjonen er verdt.

Hallo! Pensjon er en lønnsfordel

Du og jeg, og mange andre arbeidstakere er ikke våkne nok. Vi aner ikke hvor mye arbeidsgiver sparer for oss og om det er en god ordning. Vi tror at flere bedrifter ville tilbudt mer enn den obligatoriske minimumsordningen hvis de ansatte satte pris på pensjonen. Flere bedrifter kan bevege seg utover minimumsrammene, men det krever at du våkner og verdsetter det du får.

Problemet er at du ikke forstår at pensjon er en viktig lønnsfordel. Om det settes av to, syv eller 25 prosent av lønnen din til pensjon er avgjørende for hvor gøy du får det når du slutter å jobbe. Hvis du har en lønn på en halv million kroner, er på minimumsordningen sparer arbeidsgiver rundt 8 000 til pensjonen din i året. Er du på beste pensjonsordning sparer arbeidsgiver hele
35 000 til din pensjon. Hvert eneste år.

Har du en veldig høy inntekt blir forskjellen mye større. Da sparer arbeidsgiver rundt 18 000 kroner på minimumsordningen og 146 000 kroner på den beste ordningen. Hvert eneste år. Så høytlønnede har mye mer å hente på at bedriften har en god pensjonsordning.

Vet du fremdeles ikke hvor mye arbeidsgiveren din betaler inn på pensjonsordningen din? Finn det ut! Spør arbeidsgiver. Finn ut hvem som forvalter pengene dine og ikke minst hvordan de blir forvaltet.

De fleste går på lut og kaldt vann

Rundt halvparten av ansatte har minimumsordningen. Mens den andre halvparten har litt mer enn minimumsordningen. Sistnevnte gruppe arbeidsgivere må bli flinkere til å forklare hvor god pensjonsordning de tilbyr sine ansatte. HR-avdelingen må ta jobben.

I dag er det slik at minimumsordningen for innskuddspensjon er svak og bidrar til å skape uønskede skjevheter i samfunnet. Alle arbeidstakerne er ikke omfattet av ordningen selv om bedriften har den. Det er de under 20 år og de som jobber i mindre enn 20 prosents stilling. Det hadde vært mer sosialt om de fikk pensjon fra første lønnskrone.

Les også: Vet du hva OTP-avtalen din inneholder?

Priset være pensjonen din

Pensjonsordningen er et viktig ansattegode som bør brukes i alt fra rekrutteringsprosesser til å bygge lojalitet. Skal man lykkes med det må norske arbeidstagere vekkes fra pensjonsdvalen, det tjener både bedriften og ansatte på.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!