OTP - Pensjon - Pensjonsutbetaling – Av og til er et par prosent nok

Pensjonsutbetaling – Av og til er et par prosent nok

De fleste av oss har et forhold til lånerenten, men de færreste tenker over at et par prosent bedre avkastning på pensjonssparingen kan bli til flere tusen kroner mer i pensjonsutbetaling hver måned. I denne artikkelen lærer du hvordan det henger sammen.

Prosenter kan være vanskelige å forholde seg til. Du tenker kanskje at én eller to prosent forskjell i avkastningen ikke betyr så mye for det lille pensjonsbeviset du eier. Men det gjør det faktisk. Det gir store utslag i avkastningen. Du kan få flere tusen kroner mer i måneden som pensjonist, hvis du passer på at pensjonen din blir ordentlig forvaltet.

Tankevekkere

Hvis du låner penger i banken, ser du fort hva en renteendring betyr. Med et lån på to millioner kroner og en avdragsprofil på 25 år, betyr en renteoppgang fra to til tre prosent at dine månedlige lånekostnader øker med over 1000 kroner i måneden. Det merker du nokså raskt, for det er penger du må betale inn der og da.

Pengene som ligger på pensjonskontoen din, eller i pensjonskapitalbeviset ditt, får du tidligst tilgang til når du er fylt 62 år. De fleste har ikke noe forhold til disse pengene fordi det er så langt frem i tid. Om du har god eller dårlig avkastning på pensjonskapitalbeviset ditt så merker du ingen ting til det i den daglige økonomien din. Men det som er viktig å tenke på er at du kan gjøre noe med avkastningen nå.

Hva betyr to prosent for min pensjonsutbetaling?

Anne Grethe Prøys synger at av og til er én cm nok, det kan man også si i prosenter. Det viktig å ikke gå glipp av selv én prosentpoeng avkastning.

Se på eksempelet nedenfor.

50000 kroner etter 35 års forvaltning med avkastning fra en til fem prosent

Dersom du har et pensjonskapitalbevis på 50 000 og du får én prosent i avkastning i året, vil det ta 70 år å doble dette beløpet. Men om du får to prosent i avkastning i året, blir tiden halvert, altså tar det 35 år å få disse pengene til å bli til 100 000. Og er du ekstra flink/god/heldig etc og kan få avkastningen opp i fire prosent årlig, nærmer vi oss den nette sum av 200 000! Ganske utrolig med få grep du selv kan gjøre. Dette vil stige i takt med økning av avkastningen. Skal man drømme seg opp i summer som at eksemplet over på 50 000 har en årlig avkastning på ni prosent, da snakker vi én million.

Hvordan ser avkastningskurven ut for 50 000 over tid med ulik avkastning:

Hvordan ser avkastningskurven ut or 50000 over tid med ulik avkastning

Forskjell på fem tusen kroner i måneden

La oss ta et annet teoretisk eksempel: Lise får en lønn på 400 000 kroner som 26-åring. Hun får en årlig lønnsøkning på tre prosent og har en lovpålagt pensjonssparing via sin arbeidsgiver på to prosent. Hun velger å jobbe frem til hun blir 65 år. Får hun en avkastning på fem prosent på pensjonsporteføljen sin, har hun nesten 1,6 millioner kroner på pensjonskontoen når hun slutter å jobbe. Hvis pensjonen hennes har en avkastning på tre prosent, har hun bare litt over én million kroner på pensjonskontoen sin når hun slutter å jobbe. Det er en forskjell på over en halv million kroner! Tar hun pengene ut over ti år, utgjør det en forskjell på nesten fem tusen kroner i måneden.

Slik unngår du å tape unødvendig

Det er du som privatperson som må ta smarte valg for å få en så høy som mulig utbetaling når du går av med pensjon. Du må selv velge en pensjonsleverandør som ikke spiser for mye av sparingen din i unødvendig høye gebyrer og kostnader. Bare ved å velge riktig leverandør kan du trolig kutte mer enn én prosent i kostnader. Husk – kostnadene spiser av pensjonen din da disse blir trukket direkte fra din pensjonskonto.

Det er også viktig at pensjonen din har en langsiktig profil slik at du ikke mister unødvendig avkastning som følge av feil portefølje. Det kan du oppnå ved å velge en pensjonsportefølje med høy nok aksjeandel. Riktig porteføljevalg kan bidra til at du unngår avkastningstap på et prosentpoeng. Du bør derfor høre med din leverandør om hvilke alternativer de har.

Det er forskjell på lån og pensjon

Renten på boliglånet ligger trolig mellom to og tre prosent. Alt avhengig av egenkapital, soliditet, kundeforhold og hvilken bank du har. Bankene er opptatt av sikkerhet, din betalingsevne og -vilje når de gir lån. Hvis boligen din stiger i verdi eller lønnssituasjonen endrer seg vesentlig, kan du reforhandle og få bedre vilkår. Pensjonsleverandørene derimot, de bryr seg ikke om din privatøkonomiske situasjon. Deres mål er å forvalte din pensjon og tjene penger på det. Du får ikke forhandlet frem andre vilkår enn de som er gitt.

Ta de viktige og riktige valgene

Tar du de riktige valgene, kan det alene sørge for at du unngår de to store pensjonstabbene folk gjør. To tabber som hver kan koste et prosent poeng hver i avkastning. Det er grep du kan gjøre uten at du trenger å spare mer. Det er du som velger hvem som forvalter pensjonskapitalbeviset ditt. Det er du som velger å få en langsiktig investeringsportefølje med høy nok aksjeandel.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!