Duvi_Illu 15

Nye regler om pensjon for bedrifter

Nye regler om pensjon for bedrifter

Her blir du oppdatert om de nye reglene om pensjon/OTP for bedrifter. Du finner det viktigste enkelt forklart i infoboksen under, samt litt mer utførlig informasjon lengre ned.

Nye regler fra 2022

 • Pensjon fra første lønnskrone fra den ansatte har fylt 13 år og uansett stillingsprosent = i praksis alle ansatte

Nye regler fra 2021

 • Egen pensjonskonto
  Den ansatte kan selv velge leverandør for sparing til pensjon.

 • Den ansatte har krav på pensjonssparing fra første arbeidsdag.

Litt mer om regulatoriske endringer i 2022

 • Nye regler om pensjon fra første krone ble iverksatt januar 2022. Dette innebærer blant annet følgende:
  • Det blir krav om å spare minst 2 prosent av den ansattes inntekt fra første krone.
  • Minstekravet til 20 prosent stilling oppheves.
  • Arbeidsgivers plikt til å spare for sine ansatte endres ved at aldersgrensen settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden (uansett årslønn eller stillingsbrøk).
  • Det er fastsatt overgangsregler til 1. juli 2022 for bedrifter som har hatt en pensjonsordning før 2022. Dette betyr at fra dette tidspunkt MÅ samtlige bedrifter ha gjort de nødvendige endringer for å oppfylle de nye lovkravene.
  • Les mer om pensjon fra første krone her.

Litt mer om regulatoriske endringer i 2021

 • Innføring av Egen pensjonskonto:
  • I 2021 ble det gjort endringer i Innskuddspensjonsloven ved at Egen pensjonskonto ble innført. Med dette blir tidligere oppspart pensjon til dine ansatte automatisk samlet hos den pensjonsleverandøren som din bedrift har valgt, med mindre den ansatte reserverer seg mot dette og har valgt en selvvalgt leverandør.
  • Det betyr at den ansatte selv kan velge hvor pensjonssparingen skal være.
  • Du kan lese mer om hva egen pensjonskonto betyr for bedriften her.

Når må bedriften egentlig ha pensjonsordning?

Det kan du lese mer om på https://duvi.no/ofte-stilte-sporsmal-bedrift/

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

  Eller vil du bli kunde her og nå? Besøk Pensjonsbutikken – verdens enkleste butikk.