Egen pensjonskonto - Bedrift

21/12/2020

Hva er egen pensjonskonto?

I begynnelsen av 2021 lanseres endelig egen pensjonskonto. Det betyr at ca. 1,5 mill nordmenn får samlet store deler av pensjonen sin på en «konto». Det betyr enklere, bedre og rimeligere pensjon for veldig mange arbeidstakere!

Ansatte som har vært medlem i en innskuddspensjonsordning og sluttet har mottatt de vi på pensjonsspråket kaller pensjonskapitalbevis. For de av oss som har byttet arbeidsgiver ofte har pensjonskapitalbevisene med årene blitt liggende hos flere ulike pensjonsleverandører. Disse leverandørene har tjent godt folks uvitenhet og trukket høye gebyrer for å passe på mange små summer. Med egen pensjonskonto samles disse automatisk sammen. Det betyr mindre kostnader og bedre oversikt for Ola og Kari Nordmann. Det heier vi i Duvi på!

Fra 2006 har det vært obligatorisk for alle bedrifter i Norge å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Det har ført med seg at veldig mange flere nordmenn kan se for seg en pensjonstilværelse med en litt bedre økonomi. Med egen pensjonskonto legges det til rette for enda bedre pensjon.

egen pensjonskonto hos duvi

Pensjon fra første arbeidsdag

En viktig endring er at ansatte nå får med seg sin pensjonssparing uansett lengde på arbeidsforholdet. Frem til nå har arbeidstakere måttet være med i pensjonsordningen i minst 12 mnd. før de har fått med seg et pensjonskapitalbevis. Sluttet de før det var gått 12 mnd. ble sparingen som var gjort ført tilbake til bedriftene. Fra 1. januar 2021 får de ansatte med seg oppspart pensjonskapital uavhengig av hvor lenge de har vært med i pensjonsordningen.

Bedre informasjon til de ansatte

Egen pensjonskonto medfører få endringer for arbeidsgiverne. De skal fremdeles forholde seg til én pensjonsleverandør både når det gjelder sparing og forsikring og de skal fortsette å betale kostnader for både administrasjon og forvaltning for de ansatte sin pensjonssparing.

Det nye med egen pensjonskonto er at arbeidsgivers informasjonsplikt overfor de ansatte blir innskjerpet for å sikre at alle ansatte får god oversikt og innsikt i sin pensjon.

Arbeidsgivere skal i dag gi de ansatte informasjon om regelverket for pensjonsordningen, hvilke rettigheter de har og hvilken pensjon de kan forvente seg. Det skal også informeres om kostnader og risiko som er knyttet pensjonssparing i fond.

Etter innføring av egen pensjonskonto skal arbeidsgiverne i tillegg informere om at en samling av pensjonskapitalbevis med nåværende pensjonsordning kan føre til endringer i utbetalingsvarigheten. For eksempel kan de ansatte miste muligheten til å ta ut pensjon raskere fra små pensjonskapitalbevis om de slås sammen.

Ettersom de ansatte har muligheten til å reservere seg mot at pensjonskapitalbevis samles der nåværende innskuddspensjonsordning er, skal arbeidsgivere også informere om dette. I tillegg må de ansatte bli gjort oppmerksomme på at de kan samle sin pensjon hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

Større valgfrihet for de ansatte med egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gir de ansatte tre valgmuligheter det er viktig både for dem og deg å være klar over.

 • Automatisk samling av pensjon hos arbeidsgivers pensjonsleverandør
  Ved innføring av egen pensjonskonto vil ansatte automatisk få samlet sin pensjon på en pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiveren har. Dersom arbeidstakeren har flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, samles sparingen hos den pensjonsleverandøren der den ansatte har mest pensjon. Dette skjer automatisk med mindre den ansatte aktivt reserverer seg mot dette.
 • Reservasjon mot samling av pensjonen
  De ansatte kan reservere seg mot at pensjonen deres samles på en konto. Dette vil hver enkelt få informasjon om i starten av 2021, og det vil være mulig å reservere seg i perioden 1. februar til 1. mai 2021. Dersom den ansatte reserverer seg mot den automatiske flyttingen beholder de dagens leverandør på sine pensjonskapitalbevis og er fortsatt med i arbeidsgivers pensjonsordning. For de med mange pensjonskapitalbevis vil det som oftest lønne seg å samle pensjonen et sted ettersom det da betales et administrasjonsgebyr istedenfor flere.
 • Selvvalgt pensjonsleverandør 
  En spennende mulighet som kommer med egen pensjonskonto er at de ansatte kan selv kan velge hvilken pensjonsleverandør de ønsker å ha utover egen arbeidsgiver sin ordning. Dette er et aktivt valg og medfører at all pensjonskapitalen kan flyttes til én leverandør. Duvi sin anbefaling er å sikre at de da velger en leverandør med lave kostnader og som kan tilby en spareprofil med høy aksjeandel.

Med Duvi på laget kan vi gjøre din informasjonsplikt enklere. Vi legger ut viktig informasjon i kundeportalen. Har vi dine ansattes e-postadresser, sender vi også ut informasjon til dem hver gang vi legger ut noe der.

Uten korrekt kontaktinformasjon blir det vanskeligere å innfri lovnaden om å gjøre informasjonsplikten enklere for deg, og det kan derfor være lurt å sikre korrekt kontaktinformasjon fra første stund.

Spareprofilen - arbeidsgivers store ansvar

Med egen pensjonskonto blir som nevnt valgmulighetene for de ansatte større. Vi i Duvi vet at flere valgmuligheter ikke nødvendigvis gjør det lettere å foreta valg.

Vi har derfor satt oss som mål å gjøre pensjon enklere, bedre og rimeligere. Det gjør vi blant annet ved å tilby mindre kompliserte investeringsvalg. For eksempel heter våre spareprofiler Langsiktig og Kortsiktig.

Duvi vet at det er de færreste som endrer spareprofilen i sin pensjonsordning. Mange vet heller ikke hva en spareprofil er. Med egen pensjonskonto vil mer pensjon samles på samme sted, og for arbeidsgivere blir viktigheten av å velge en pensjonsleverandør som passer på dette enda viktigere i årene fremover.

Dette valget er avgjørende for at de ansatte skal få best mulig pensjon. Duvi mener at pensjonssparing bør investeres i aksjemarkedet så lenge som mulig. Da investeres pensjonspengene dine i verdiskapningen i samfunnet og du kan opprettholde god kjøpekraft inn i en innholdsrik pensjonstilværelse!

Hold kontaktinformasjonen oppdatert

Duvi vil selvfølgelig hjelpe våre bedriftskunder med materiell som gjør at de nye kravene kan oppfylles enklere. For at vi skal kunne hjelpe til best mulig med dette ønsker vi at bedriftskundene oppgir god og riktig kontaktinformasjon til de ansatte.

Vi vil legge ut viktig informasjon på www.duvi.no, i Bedriftsportalen til arbeidsgivere og i kundeportalen til de ansatte. I tillegg vil du se oss i ulike sosiale medier og høre oss snakke om fiskegrateng og pensjon på radio!

Dersom Duvi har e-postadresser eller telefonnummer til de ansatte vil vi sende ut informasjon hver gang det er nyttig informasjon å dele.

Pensjon er et gode - fortell om det

Å synliggjøre verdien av en god pensjonsordning er viktig for å få de ansatte til både å se og verdsette hvilket svært godt ansattegode pensjon er. Pensjon oppleves dessverre som litt krevende å sette seg inn i, men god informasjon vil bidra til at en ser verdiene bedre.

Vi i Duvi har laget en egen pensjonsside til hver ansatt. «Kundeportalen» er et sted hvor den ansatte kan finne all nødvendig informasjon om sin pensjon. Den bør anbefales til så mange som mulig av de ansatte!

Det kan bli dyrt å droppe pensjon

I Norge har stort sett alle som jobber krav på pensjonssparing fra arbeidsgiver. Men det er ikke alle bedrifter som lever opp til dette.

Fra og med 2021 overtar Skatteetaten ansvaret for å sjekke at alle bedrifter sparer pensjon for sine ansatte. Gjør ikke bedriften det, kan Skatteetaten ilegge dagsbøter på kr 250,- pr. ansatt det ikke spares for. Har f.eks. bedriften fire ansatte og mangler pensjonssparing, kan arbeidsgiver få en bot på kr 1 000,- pr. dag. Blir du tatt får du ikke bare bot, du får også et krav om pensjonssparing med tilbakevirkende kraft.

Ikke snik deg unna pensjonssparingen til dine ansatte!

Ta kontakt med oss i Duvi så skal vi hjelpe til med at du får en enkel, rimelig og god pensjonsordning!

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

  Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!