OTP - Pensjon - Feil i OTP – feilrapportering eller juks?

Feil i OTP – feilrapportering eller juks?

Dagens Næringsliv antyder at mange bedrifter ”jukser med pensjon” og OTP.  Er det virkelig slik? Eller er det feilrapportering som skyldes unødvendig tunge systemer i OTP-avtalen?

Den enkle løsningen for å unngå feilrapportering av pensjon og OTP er å ta utgangspunkt i lønnsfilen. Det kan også bli aktuelt å ta i bruk A-meldingen.

Ikke juks med OTP

Juks eller feilrapportering i pensjonssparing og OTP

– Vi bruker ”jukser med OTP” i anførselstegn da Duvi Pensjon tror at de aller fleste bedriftene ikke ønsker å jukse, men rapporterer feil som følge av at pensjonsselskapene har tungvinte administrasjonssystemer, sier Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon.

I dag er det kun de største bedriftskundene hos pensjonsselskapene som får automatisk ajourhold. De aller fleste må rapportere pensjon manuelt.

– Det er tungvint, dyrt og en oppskrift for å gjøre feil, sier Erdal.

Finans Norge påpeker i følge Dagens Næringsliv at feil skjer når man skal rapportere lønn og endringer i lønn i flere systemer.

Det er enkelt å unngå feil

Det er enkelt å unngå feilrapportering av pensjon.

– Man trenger bare å ta utgangspunkt i lønnsfilen, slik vi gjør i Duvi, sier Asbjørn Erdal. Da får man den informasjonen man trenger for å rapportere riktig og sikre at de ansatte får den pensjonssparingen bedriften tilbyr.

Duvi Pensjon oppdager mange feil i pensjonssparingen hos tilflyttede kunder. Både at det blir spart for mye eller for lite til ansatte. Det kan bli svært kostbart for bedriften, men det trenger ikke være slik.

Få endringer hos DNB

– Når vi får nye bedriftskunder går vi gjennom deres pensjonslister. Frem til i dag er det kun et fåtall av bedriftene som har hatt feilfri pensjonsrapportering når de er kommet til oss. De feilfrie er typisk små bedrifter med få ansatte, sier Erdal.

DNB kan i Dagens Næringsliv fortelle at ¾ av bedriftene som har pensjonsordning hos dem har registrert lønnsendringer. Kun 1/3 av disse bedriftene har rapportert endringer i lønn det siste året.

Med tanke på at de fleste får justert lønn en gang i året kan man regne med at mange går glipp av pensjonssparing.

A-meldingen - en annen løsning

En mulig løsning er at pensjonsselskapene får tilgang til  A-meldingen i Altinn. Der rapporterer bedriftene inn lønnsdata. Denne løsningen kan ta mange år før man får på plass selv om myndighetene er positivt innstilt til den. Myndighetene ser at disse lønnsdataene kan gi nytte i annen statlig sammenheng, men ser også at det vil ta tid å få frem praktiske løsninger og lovhjemler.

Finans Norge mener at rapportering gjennom A-meldingen kan gi besparelser på rundt 960 millioner kroner i året, da det vil spare 80.000 bedrifter mer enn to arbeidstimer per måned. Den besparelsen får du allerede i dag gjennom Duvi Pensjon.

Duvi Pensjon har tidligere presentert A-meldingen som en mulig løsning for å sikre riktig  pensjonssparing. Vi har også pekt på at arbeidstilsynet kan bli en kontrollinstans for å sjekke at bedrifter sparer pensjon til sine ansatte.

Mer informasjon

Her finner du noen andre innlegg du kan ha nytte av hvis du er på jakt etter en enkel og rimelig pensjonsordning.

Er du på jakt etter en enkel pensjonsløsning og ønsker å unngå dyre og tidkrevende feil i pensjonsordningen kan du ta kontakt her.

Feilrapportering kan få store økonomiske konsekvenser – ikke bare i form av utlegg, men også i tapte arbeidstimer. Duvi ser ofte at regnskapsavdelingen, eller andre i administrasjonen, må bruke unødvendig arbeidstid for å finne ut av feil og rette dem opp igjen.

Pensjon er lovpålagt. Det er noe alle bedrifter som er mer enn et enmannsshow må ha, derav navnet obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Selv om pensjon har vært obligatorisk i over ti år er det fremdeles mange bedrifter som ikke har pensjon. Det kan være svært utfordrende for de ansatte. I innlegget – Jobber du i en bedrift som ikke har pensjon? – får du noen tips om hvordan du kan hjelpe bedriften med å følge loven. 

I dette innlegget kan du lese om et par bedrifter som har hatt feil sparing, som har kostet dem veldig mange millioner. Millioner som ellers hadde funnet veien til bunnlinjen.

Dropper du pensjon kan du egentlig stenge butikken.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!