OTP - Pensjon - Dropper bedriften OTP kan du stenge butikken

Dropper bedriften OTP kan du stenge butikken

Noen arbeidsgivere tror fremdeles at de ikke trenger å spare til pensjon for sine ansatte. De blir lovbrytere og konsekvensene kan bli enorme, både for eier, bedriften og ansatte.

Ønsker du at kemneren skal stenge butikken din? Da kan du for eksempel droppe å sende inn momsregnskap, slutte å betale skatt eller gi blaffen i å spare til pensjon for dine ansatte.

Hovedregelen er tydelig - alle skal ha pensjon

Det er noen små unntak for selvstendig næringsdrivende og bittesmå selskaper. Men også de burde ha pensjonsløsning.

Bedrifter med mer enn to ansatte skal spare pensjon for sine ansatte. Det skal spares for alle som er 13 år eller eldre og har en rapporteringspliktig lønn (1000 kr per år). 

Det skal spares med lik prosentsats for alle ansatte i bedriften. Minimumsordningen – obligatorisk tjenestepensjon OTP – sier at det skal spares to prosent inntekt fra 0G til 12 G. Det er fullt mulig å spare mer for de ansatte.

Pensjon inkluderer også en lovpålagt forsikring

I tillegg til sparingen er bedriften pålagt å inngå en obligatorisk forsikring som kalles innskuddsfritak ved uførhet. Forsikringen sørger for den ansattes pensjonssparing hvis han eller hun blir langtidssykemeldt ut over 12 måneder. De første tolv månedene under en sykemelding er arbeidsgiver forpliktet til å spare for den ansatte. Etter 12 måneder overtar forsikringsordningen.

Dersom firmaet ikke har tjenestepensjon for sine ansatte og ikke har tegnet denne forsikringen og en ansatt blir langtidssykemeldt, vil det bli veldig dyrt. For da står bedriften ansvarlig for denne sparingen, i verste fall helt frem til pensjonsalder.

Det er ikke vanskelig

Det er flere regler rundt pensjonssparing som kan oppfattes å være komplekse for den som administrere dette. For eksempel, hvor mye skal man spare dersom en ansatt på timelønn blir sykmeldt? Skal det spares når den ansatte går ut i lovfestet permisjon? Hva om den ansatte har opphold i jobboppdraget sitt?

Duvi har ett system som leser alle relevante data ut fra lønnsfilen, denne tar hensyn til alle regler rundt pensjonssparingen slik at rapporteringen blir riktig hver måned. Det blir fakturert en gang i måneden med en detaljert faktura. Pensjon blir forutsigbart og enkelt for bedriften.

Kilder

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!