Dropper bedriften pensjon – kan du stenge butikken

Noen arbeidsgivere tror fremdeles at de ikke trenger å spare til pensjon for sine ansatte. De blir lovbrytere og konsekvensene kan bli enorme, både for eier, bedriften og ansatte. Les mer om det her.

Ønsker du at kemneren skal stenge butikken din? Da kan du for eksempel droppe å sende inn momsregnskap, slutte å betale skatt eller gi blaffen i å spare til pensjon for dine ansatte.

Hovedregelen er tydelig - alle skal ha pensjon

Det er noen små unntak for selvstendig næringsdrivende og bittesmå selskaper. Men også de burde ha pensjonsløsning.

Bedrifter med mer enn to ansatte skal spare pensjon for sine ansatte. Det skal spares for alle som er over 20 år og som jobber over 20 prosent stilling. De som har vært ansatt mer enn 12 måneder og avslutter arbeidsforholdet har krav på å få med seg den oppsparte pensjonen sin i form av et pensjonskapitalbevis.

Det skal spares med lik prosentsats for alle ansatte i bedriften. Minimumsordningen – obligatorisk tjenestepensjon OTP – sier at det skal spares to prosent inntekt fra 1G til 12 G. Det er fullt mulig å spare mer for de ansatte. Det kan du lese mer om her.

Pensjon inkluderer også en lovpålagt forsikring

I tillegg til sparingen er bedriften pålagt å inngå en obligatorisk forsikring som kalles innskuddsfritak ved uførhet. Forsikringen sørger for den ansattes pensjonssparing hvis han eller hun blir langtidssykemeldt ut over 12 måneder. De første tolv månedene under en sykemelding er arbeidsgiver forpliktet til å spare for den ansatte. Etter 12 måneder overtar forsikringsordningen.

Dersom firmaet ikke har tjenestepensjon for sine ansatte og ikke har tegnet denne forsikringen og en ansatt blir langtidssykemeldt, vil det bli veldig dyrt. For da står bedriften ansvarlig for denne sparingen, i verste fall helt frem til pensjonsalder.

Det er noen få unntak

Bedriften trenger ikke spare for de som er under 20 år. Jobber noen under 20 prosents stilling er det heller ikke pålagt med pensjon. I begge disse tilfellene er det valgfritt for bedriften å sette av penger til pensjon. Dette er som regel små beløp for bedriften, men som med rentesrenteeffekten kan bli store når arbeidstageren en dag skal leve av pensjonen.

Ansatte som slutter etter mindre enn 12 måneders ansettelse har ikke krav på å få med seg pensjonskapitalbeviset og sparingen kan bli tilbakeført firmaet. Også i dette tilfellet er det lov å være en sosial bedrift og la den ansatte beholde sparingen.

For å forstå hvilke bedrifter som ikke MÅ ha pensjon kan vi se på når plikten for å ha pensjon inntreffer. Bedrifter som ha pensjon er foretak med minst to ansatte som utgjør mer enn 75 prosent stilling. Foretak med minst én ansatt med 75 prosent stilling eller mer som ikke er eier. Foretak hvor flere ansatte har lønn eller stilling på 20 prosent eller mer som til sammen tilsvarer minst to årsverk.

Det er ikke vanskelig

Det er flere regler rundt pensjonssparing som kan oppfattes å være komplekse for den som administrere dette. For eksempel, hvor mye skal man spare dersom en ansatt på timelønn blir sykmeldt? Skal det spares når den ansatte går ut i lovfestet permisjon? Hva om den ansatte har opphold i jobboppdraget sitt?

Duvi har ett system som leser alle relevante data ut fra lønnsfilen, denne tar hensyn til alle regler rundt pensjonssparingen slik at rapporteringen blir riktig hver måned. Det blir fakturert en gang i måneden med en detaljert faktura. Pensjon blir forutsigbart og enkelt for bedriften.

Kilder

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!