Home - Bedrifter lokker ny arbeidskraft med god pensjon

Bedrifter lokker ny arbeidskraft med god pensjon

Kan man bruke pensjon for å tilrekke seg ung og kompetent arbeidskraft? Og vet de unge hva verdien av pensjon er? Kan din bedrift gjøre det samme?

Ifølge Dagens Næringsliv vil DNB lokke til seg over 100 nye it-hoder, ved blant annet å markedsføre sine fantastiske pensjons- og forsikringsordninger. Det er flott, men er de ansatte egentlig klar over at pensjon er et gode?

Blant de beste på pensjon

I DNB er pensjon det desidert største ansattegodet. Det er langt fra alle arbeidsgivere som har så god pensjonsordning. I følge rådgivningsselskapet Aon tilbyr 40 prosent av små og mellomstore bedrifter kun minimumsordningen – obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Har du den pensjonsordningen i bedriften er det ikke noe du bør markedsføre. Om bedriften har en god pensjonsordning kan du sjekke her.

Mens DNB setter av syv prosent for inntekt under 665 000 kroner og 15 prosent for inntekt mellom 665.000 kroner og 1,1 million kroner på den ansattes pensjonskonto vil de som har obligatorisk tjenestepensjon kun få to prosent i pensjon til den ansattes konto. Og da kun fra inntekt over 93 000 kroner.

Aner du hvor mye pensjonen din er verdt?

Skal du bytte jobb bør du sette deg inn i hvilken pensjonsordning du har og blir tilbudt, for den er en del av lønnen. Vet du hvor mye pensjonen din er verdt og om den er god? Da er du en av få. De aller fleste vet ikke hvilken pensjonsordning bedriften har eller hva den er verdt. Det er litt vondt å snakke om. Bedrifter som har gode ordninger bør gjøre som DNB – markedsføre dem.

De fleste i privat sektor har innskuddspensjon. Den er relativt enkel å forklare og se hva den er verdt. Bedriften setter av penger til din pensjonskonto. Hvor mye avhenger av hvor mye du tjener og størrelsen på sparingen bedriften har lagt seg på. Minimumsordningen som relativt mange arbeidsgivere har, er en pensjonssparing på to prosent for lønn mellom 93 000 og 1,1 millioner kroner. I det spennet ligger de fleste av oss.

Du må være langsiktige - det er viktig

God pensjon kan bli bedre, men da må du passe på pengene dine. Hvordan pengene forvaltes har stor betydning for din fremtidige pensjon. En langsiktig forvaltning tilsier at man bør opp i 80 prosents aksjeandel.

I Dagens Næringsliv kan vi lese at i DNB settes alle ansatte på en profil med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter. Uansett alder. Det er egentlig en korttenkt strategi, i hvert fall for de ansatte. Det kan tenkes at porteføljen oppleves som nøytral eller balansert, men egentlig blir den bare kortsiktig. Heldigvis kan ansatte gå inn og endre profilen, men det er så vidt vi vet, svært få som gjør det. De fleste forholder seg passive til pensjonene sin. Og når pensjonsprofiler med stor andel aksjer heter aggressiv eller offensiv, kan det være skummelt å velge høy aksjeandel.

Hvis du har en kortsiktig plassering av sparepengene dine og betaler høye gebyrer for pensjonen din kan du oppleve atpensjone blir halvparten så høy som den burde være når du en dag pensjonerer deg. Hvem vil nøye seg med halvparten?

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!