OTP - Pensjon - Feil sparing til OTP skaper store problemer

Feil sparing til OTP skaper store problemer

Feil pensjonssparing (OTP) kan føre til at bedriften får en veldig stor og ubehagelig «ekstraregning», på mange millioner kroner som det egentlig er enkelt å unngå.

Feil i pensjonssparingen til de ansatte fører ikke bare til en ekstra regning for bedriften, men også mye ekstraarbeid. Tid som ellers kunne vært brukt til annet produktivt arbeid.

Feil sparing kostet bedriften 6,5 millioner kroner

Et av de verste eksemplene Duvi har sett, er en bedrift som over mange år hadde spart over 6,5 millioner kroner for mye på de ansattes pensjonskontoer. Dette er penger som ellers ville rent ned på bunnlinjen i regnskapet. Disse pengene kan ikke bedriften regne med å få tilbake og må leve med feilen som er gjort.

I et annet tilfelle oppdaget Duvi at bedriften ikke hadde betalt inn pensjon til åtte av ti ansatte de siste mange årene. Man kan spørre seg om hvordan det kan skje og om det var med overlegg. Hvordan kan det ha seg at hverken ansatte, ledelsen, regnskapsansvarlig eller revisor oppdaget feilen? Utfallet i ettertid er at bedriften ”oppdager” at den har en stor fordring med veldig kort betalingsfrist.

Når Duvi får inn en ny bedrift som pensjonskunde går vi gjennom lønnsfilene deres. I cirka et av fire tilfeller oppdager Duvi feil i pensjonssparingen. En del småfeil, men også noen som eksemplene over viser alvorlig feil som over tid blir veldig dyre for bedriften. Går dere så langt at dere dropper pensjon, kan dere stenge butikken.

Bedriften går også glipp av viktig forsikring

Når arbeidsgiver sparer for lite penger inn på pensjonskontoen til den ansatte vil også premien som betales på den obligatoriske forsikringen bli for liten. Hvis den ansatte ikke er meldt inn i pensjonsordningen vil han eller ikke være dekket av forsikringen om innskuddsfritak ved uførhet. Det kan bli veldig utfordrende for bedriften.

Hvis en 40-åring har en årslønn på 800 000,- kroner og bedriften har minimumsordningen, skal det spares 14 140,- kroner i året. Skulle han bli ufør med rundt 27 år igjen frem til pensjonsalder vil 40 åringen ønske seg pensjonsinnbetalinger på rundt 380 000,- kroner. Har bedriften en pensjonsordning som er bedre enn minimumsordningen blir dette kravet desto høyere. Et krav skal under vanlig omstendigheter dekkes av den obligatoriske forsikringen. Er ikke bedriften forsikret mister de ikke bare en ansatt, men får i tillegg en sur ekstraregning.

Kan bli dyrt for ansatte også

Ansatte må følge nøye med på hva som rapporters inn til pensjonsselskapene. De sliter kanskje med å forstå brevene fra pensjonsleverandørene. Språket og terminologien fortoner seg som gresk og de ender med å legge brevene i en skuff. De tenker ”Jeg ser på det senere”. Oftest blir det med tanken. Etterhvert ligger det mange årganger av brevet i den skuffen. Uten at de forstår hvor mye som settes av til pensjon eller hva det betyr for dem. Jobber du i en bedrift uten pensjon bør du snarest ta kontakt med ledelsen og hjelpe dem med å følge loven.

Et eksempel som ble meldt til Finansklagenemda

En bedrift med kollektiv ytelsespensjonsordning sendte feil informasjon om ansatte til pensjonsselskapet. En av de ansatte som hadde jobbet der i fem år var ikke innmeldt i pensjonsordningen. Tre andre hadde ikke fått justert pensjonsgrunnlaget siden 90-tallet. Det førte til at bedriften hadde spart feil i mange år og kunne blitt en veldig lei konflikt. De ansatte inngikk imidlertid et forlik med bedriften om at feilene skulle rettes opp. Så langt alt vel. Men like etterpå gikk bedriften konkurs. De ansatte satt med forliket i hånden, men uten flere penger på pensjonskontoen. De valgte å klage pensjonsselskapet til Finansklagenemda for at det var spart feil. Forsikringsselskapet tapte, men valgte å følge nemdas innstilling. Vi tror at de ansatte var heldige som fikk kompensasjon for manglende premiebetaling – nemdas avgjørelse var ikke gitt og kunne blitt brakt videre til rettsapparatet av pensjonsselskapet.

Eksemplene over understreker viktigheten av å sørge for at den lovpålagte pensjonssparingen og den obligatoriske forsikringen er i orden så fort ett firma har ansatte.

Flere innlegg som kan være verdt å lese

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!