Visste du at prislappen på pensjonen din tredobles når du bytter jobb?

Når du bytter jobb eksploderer gebyrene og kostnadene på pensjonskapitalbeviset ditt. Den største pensjonstabben du da kan utsette deg for er å beholde kundeforholdet hos en dyr pensjonsleverandør med dårlig spareprofil.

Når du slutter i et arbeidsforhold hos en arbeidsgiver som har innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis. Nå overtar du også kundeforholdet hos pensjonsleverandøren og må selv betale kostnadene for denne forvaltningen.

TIPS: Vet du ikke om du har pensjonskapitalbevis sjekk hos www.norskpensjon.no  – logg inn med bank-id.

Hvis du har eller skal bytte jobb, må du passe på pensjonskapitalbeviset ditt. Undersøk hva pensjonsleverandøren tar for å forvalte det. Følger du ikke med, kan prisen tredoble seg over natten. De fleste pensjonsleverandørene tar seg betalt i form av et administrasjonsgebyr og et forvaltningshonorar for å forvalte pensjonskapitalbeviset ditt.

I tabellen bruker vi tre ulike pensjonskapitalbevis som eksempler. Ett på 15 000 kroner, ett på 50 000 og ett på 100 000 kroner. Avhengig av hvilken størrelse du har på pensjonskapitalbeviset, vil kostnadsnivået kunne stige fra 0,77 prosent (sort sirkel) til 3,75 prosent som det verste eksemplet. Tre prosentpoeng mer fordi du nå er en blitt en privatkunde.

Når vi sammenligner pensjonsleverandørene, legger vi sammen administrasjonsgebyret med forvaltningshonoraret og får en sammenlignbar pris for forvaltningen målt i prosent. Hvis du har arbeidet et år hos en arbeidsgiver, hatt en lønn på 400 000 kroner og fått minste obligatoriske tjenestepensjon på to prosent fra første krone, blir det satt av 8 000 kroner til pensjonskontoen din.

Samle bevisene – det lønner seg!

Tenk deg at du har hatt tre kortere arbeidsforhold og dermed har tre små pensjonskapitalbevis hos en av ”de seks store” pensjonsleverandørene. Du betaler da 3,75 prosent av beløpet i samlede kostnader (rød sirkel i tabellen). Du merker det kanskje ikke. Du får ingen regning. Disse pengene tar de fra pensjonskontoen din. Først når du mottar kontoutskriften, ser du konsekvensene.

Samler du pensjonsbevisene hos en av de store, reduseres kostnadsnivået til rundt 2,1 prosentpoeng (blå sirkel). Hvis du i tillegg til å samle dem også flytter dem til en leverandør med lave kostnader, kan du redusere samlet kostnadsnivå fra 3,75 prosent til 0,75 prosent (grønn sirkel). Hele tre prosentpoeng billigere! Du hadde gjort det hvis det var huslånet ditt, ikke sant?

Pass på! Når du avslutter et arbeidsforhold vil pensjonskapitalbeviset ditt flyttes fra en bedriftskundeprisliste til en privatkundeprisliste. Hvis du ikke er våken, kan du ende opp med å betale alt for mye for forvaltningen av pensjonskapitalbeviset ditt.

Finansdepartementet bekrefter kostnadene

Finansdepartement laget i 2016 utredningen ”Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon”. Her ble de seks største pensjonsleverandørenes kostnadsnivå synliggjort. (Det blir i rapporten nevnt at dette er vanskelig tilgjengelig tall.) Noen av de mest grådige leverandørene tar seg også betalt i flere underliggende lag, noe vi ikke ser i dette regnstykket, men som man bør være klar over.

Så lenge det er bedriften som er kunde hos pensjonsleverandøren, betaler de litt over 0,7 prosent av pengene som er under forvaltning. Det dekker alt fra forsikring, gebyrer og forvaltning av pengene. I det du avslutter arbeidsforholdet og går ut av døren, spretter kostnaden i været. Hvor mye avhenger av hvilken leverandør som passer på pengene dine, og hvordan selskapet tar seg betalt.

Det er de største pensjonskapitalbevisene som får den rimeligste forvaltningen. Det skyldes at administrasjonsgebyret ofte er et høyt og fast kronebeløp, som igjen får størst relativt utslag for de minste pensjonskapitalbevisene.

 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!