Dette er uførepensjon

Uførepensjon er en tilleggsdekning som kan knyttes til innskuddspensjonen.

Uførepensjon kan gi den forsikrede utbetaling ved langtidssykdom eller uførhet etter en sammenhengende sykemelding på over 12 måneder. Uførepensjonen utbetales månedlig i henhold til sykemeldings- eller uføregrad. Det er også mulig å avtale et barnetillegg for uførepensjonen.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!