Home - Pensjon for gravide – du har alle rettigheter!

Pensjon for gravide – du har alle rettigheter!

Pensjon for gravide er enkelt. Gravide har samme pensjonsrettigheter som andre! Og er du i foreldrepermisjon skal arbeidsgiver spare til pensjon for deg.

Vi hører stadig at kvinner er pensjonstapere på grunn av at de føder barn. Da er det lett å ta for gitt at du ikke har krav på pensjonssparing hvis du er gravid eller er i foreldrepermisjon. Det er feil. Er at er du gravid og jobber, skal arbeidsgiver spare til pensjon for deg. Er du i foreldrepermisjon skal arbeidsgiver spare til pensjon for deg. Ta gjerne kontakt med HR/lønnsansvarlig eller Nav og sjekk at dere ikke går glipp av pensjonssparing.

Pensjon for gravide - To blå streker under svaret

To blå streker på en pinne kan sette ut selv den sterkeste, særlig hvis det er første gang man opplever det. Av alle tanker som dukker opp er pensjon neppe den første. Og det skal det heller ikke være. Men det kan være greit å vite hvilke rettigheter man har som gravid og hvilke konsekvenser ulike valg har for deg over tid.

Ditt fremtidige barn har allerede vunnet i sitt første lotteri. Det har valgt å komme til verden i en familie som bor i et av verdens rikeste land. Et land med et velferdssystem som sikrer barnet ditt en god inngang på livet, utdannelse og en trygg alderdom.

Som gravide og nybakte foreldre har også dere rettigheter. Er du gravid har du rettigheter som alle andre. Under en eventuell sykemelding følger regler som for andre ansatte og du har krav på pensjonssparing.

Blir du syk dekker arbeidsgiver din lønn for de 16 første dagene. Etterpå får du sykepenger fra Nav som er begrenset opp til 6 G. G er folketrygdens grunnbeløp. Arbeidsgiver kan tegne en sykeforsikring som kan dekke lønn utover 6 G. Det er arbeidsgiver ansvar å spare til pensjon for sykemeldte de første 12 månedene av et sykeforløp.

Rettigheter under foreldrepermisjon

Alle har rett til å ta foreldrepermisjon og under gitte vilkår har vi rett til foreldrepenger. Disse pengene skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel eller adopsjon. For folketrygden er sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger pensjonsgivende inntekt. Det er egne regler for hvem som kan søke om foreldrepenger. Det gjør du hos Nav, følg denne lenken. Foreldrepenger er begrenset opp til på 6 G.

Under foreldrepermisjon skal arbeidstakere som forutsettes å gjenoppta arbeidet etter endt permisjon som hovedregel være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Det betyr at det skal spares til den ansatte på det lønnsgrunnlaget den ansatte hadde før den gikk ut i foreldrepermisjon.

Enkelte arbeidstakere vil ha avtale med arbeidsgiver om at arbeidsgiver dekker differansen mellom foreldrepengene fra folketrygden og vanlig lønn. Har du det, er du heldig. Husk å minne arbeidsgiver om at de må søke om refusjon opp til 6 G hos Nav.

Sjekk pensjonsslippen din

Alle ansatte bør følge med på pensjonssparingen bedriften gjør for dem. Noen få bedrifter hjelper deg og synliggjør sparingen på lønnsslippen, men de aller fleste får én beholdningsoversikt fra pensjonsselskapet én gang i året. Det er et brev som kan være vanskelig å forstå og de aller fleste ender med å legge det i skuffen. Etter hvert så ligger det mange årganger av det brevet i skuffen.

Det er arbeidsgiver ansvar å melde ansatte ut og inn av pensjonssparingen. For en arbeidsgiver som ikke er 100 prosent oppdatert, kan det være nærliggende å tro at det er Nav som skal sette av penger under sykemeldinger og permisjoner. Det er jo Nav som betaler ut ytelser. Men slik er det ikke. Arbeidsgiver skal spare penger for deg på din tjenestepensjon selv om du er sykemeldt.

Vi ser dessverre tilfeller der arbeidsgiver og regnskapsfører ikke kan lovgivningen godt nok. De blir litt for ivrige med å melde ansatte ut av pensjonsordningen. Deres ansatte kan derfor gå glipp av fremtidig pensjon. Husk at hvis det er 30 til 40 år til du skal gå av med pensjon, så er det ikke bare sparebeløpet du går glipp av, men også 30 til 40 år med avkastning.

Redusert lønn gir mindre pensjon

Ønsker du å arbeide deltid eller slutte å jobb er det helt fint. Det er ditt valg, og kanskje partnerens din sitt valg. Men pass på at du ikke blir minstepensjonist. Det å fortsette å arbeide 100 prosent er også et valg. Det er også et verdivalg som kan påvirke barnets utvikling.

Det du bør tenke over, er at den av dere som reduserer arbeidstiden også reduserer inntekten. Der og da kan det være mulig å håndtere. Dere ser at inntektene balanserer kostnadene dere har i dag. Men å redusere arbeidstiden er også et valg med langsiktige økonomiske konsekvenser. Jobber du mindre, tjener du mindre og da blir pensjonsgrunnlaget mindre. Du opptjener mindre rettigheter i folketrygden og arbeidsgiver sparer mindre for deg til din pensjon.

Pensjon er et særeie. Hvis du og partneren din velger å skille lag, tar man egen pensjon med videre. Uavkortet. En måte å løse noe av denne problemstillingen på, er å spare i en individuell pensjonssparing til den som velger å redusere inntektene sine. Slik sparing er også særeie.

 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!