OTP - Pensjon - OTP for gravide – alle rettigheter

OTP for gravide – alle rettigheter

Når man skal i foreldrepermisjon har man samme pensjonsrettigheter som alle andre i bedriften. Arbeidsgiver skal spare OTP (obligatorisk tjenestepensjon) for deg akkurat som før.

Myten om at gravide kvinner er pensjonstapere bidrar til at flere tar for gitt at man ikke sparer til pensjon under foreldrepermisjon. Dette er heldigvis feil. Er man i foreldrepermisjon og er ansatt i en bedrift skal arbeidsgiver spare pensjon på lik linje som de andre ansatte. Vi oppfordrer gjerne til å ta kontakt med HR/lønnsansvarlig eller Nav for å sjekke at man ikke går glipp av pensjonssparing under permisjonen.

Pensjon for gravide – To blå streker under svaret

Av alle tanker som dukker opp sammen med to blå streker er pensjonssparing neppe den første. Det forventer vi heller ikke, men det kan være greit å vite hvilke rettigheter man har basert på valgene man tar.

Som nybakte foreldre har man de samme rettighetene som før man fikk barn. Ved en eventuell sykemelding gjelder også samme regler som for andre ansatte, og man har krav på pensjonssparing i perioden.

Sykemeldte har krav på pensjonssparing

Arbeidsgiver er ansvarlig for å spare til pensjon for sykemeldte de første 12 månedene av et sykeforløp. På generelt grunnlag om man blir syk skal arbeidsgiver dekke lønn for de 16 første dagene. Etter 16 dager får man sykepenger fra Nav som er begrenset opp til 6G. G er folketrygdens grunnbeløp. Arbeidsgiver har også muligheten til å opprette sykeforsikring som kan dekke lønn utover 6G.

Rettigheter under foreldrepermisjon

Alle har rett til å ta foreldrepermisjon, og under gitte vilkår har man også rett til foreldrepenger. Foreldrepenger er ment for å sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger er pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

Det er egne regler for hvem som kan søke om foreldrepenger hos Nav, og disse er begrenset opp til 6G. Her kan du søke om foreldrepenger hos Nav.

Under foreldrepermisjon skal arbeidstakere som forutsettes å gjenoppta arbeidet etter endt permisjon som hovedregel være medlem av pensjonsordningen/OTP-avtalen i permisjonstiden. Det betyr at det skal spares til den ansatte på det lønnsgrunnlaget den ansatte hadde før den gikk ut i foreldrepermisjon.

Som ansatt kan man ha avtale med arbeidsgiver om at bedriften dekker differansen mellom foreldrepengene fra folketrygden og opprinnelig lønn. Husk å minne arbeidsgiver om at de kan søke om refusjon opp til 6G hos Nav.

Sjekk pensjonsslippen din

Alle ansatte bør være oppmerksomme på pensjonssparing fra bedriften. Noen få bedrifter synliggjør OTP/sparingen på lønnsslippen, men de fleste får én beholdningsoversikt fra pensjonsselskapet én gang i året.

Arbeidsgiver står ansvarlig for å melde inn og ut ansatte av pensjonssparingen/OTP-avtalen, og opplyse om eventuelle sykemeldinger eller permisjoner. Selv om det er Nav som betaler ut ytelser er det arbeidsgiver som skal spare penger til tjenestepensjon/OTP.

Det finnes dessverre tilfeller hvor arbeidsgiver og regnskapsfører ikke har satt seg inn i lovgivningen, og melder ansatte ut av pensjonsordningen. De ansatte i dette tilfellet kan miste sin fremtidige pensjon. Husk at hvis det er 30-40 år til man skal gå av med pensjon, er det ikke bare sparebeløpet man går glipp av, men også 30-40 år med avkastning.

Vi anbefaler derfor at man alltid sjekker sin pensjon og tar kontakt med HR/lønnsansvarlig eller Nav for å sjekke at man ikke går glipp av pensjonssparing under permisjonen.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!