OTP - Pensjon - Tips til lønnsforhandlinger ved jobbytte

Tips til lønnsforhandlinger ved jobbytte

Skal du bytte jobb – skal du inn i lønnsforhandlinger. Det kan være både skremmende og krevende. Vi gir deg noen tips veien.

I dette innlegget gir vi deg noen tips til hvordan du kan forberede deg til lønnsforhandling ved jobbytte. Det kan være både skremmende og krevende, men absolutt mulig å gjøre.

Hva er lønnsnivået?

Står det i stillingsannonsen at bedriften betaler lønn etter avtale eller har konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår forteller det deg at bedriften eller hodejegeren ønsker seg flest mulig kvalifiserte søkere til jobben.

Bedriften og hodejegeren vil ha en idé om hvor høyt eller lavt lønnsnivået bør ligge på den utlyste stillingen. Hvis du greier å forutse hva deres interesser og tanker er, blir det enklere for deg å snakke opp nivået. Det er din oppgave under intervjuet å få dem til å forstå hvordan du skal skape verdier for bedriften.

Mener du at den utlyste stillingen er attraktiv for deg og at du har noe å bidra med, må du skaffe deg informasjon om lønnsforholdene i næringen og for den type stillinger. Den informasjonen finner du i lønnsoversikter eller ved å snakke med andre som arbeider i bedriften eller samme type stilling hos konkurrenter.

Bestem deg for et minimumsnivå

Det første du må gjøre er å danne deg et inntrykk av et minimumsnivå du vil ha for å begynne å jobbe i den nye bedriften. Dette tallet kan endre seg underveis. Kanskje bedriften tilbyr noe ekstraordinært, eller er så attraktiv at du er villig til å begynne der for en lavere lønn enn du opprinnelig tenkte.

Hvilken markedsverdi har du? Dagens lønn er din markedsverdi. Hvis din yrkesgruppe egentlig er ved å fases ut kan markedsverdien være fallende. Hvis det er høy etterspørsel etter slike som deg og du har du andre jobbalternativer som er bedre betalt – da kan du gå sterkt ut. Kan du krysse av på alle ønskene til arbeidsgiveren og i tillegg by på mer? Da har du noen gode argumenter i lønnsforhandlingene.

Du er attraktiv

Blir du invitert til et jobbintervju – er du attraktiv. Du er med i utvelgelsesprosessen og da er lønnsforhandlingene startet. Du har lagt grunnlaget med CV og søknadsbrevet, nå har bedriften en antakelse om hva du kan koste og hvor mye de er villige til å betale for deg.

Det er din jobb å sørge for at dette tallet vokser. Allerede under den første intervjurunden kan du få spørsmålet om hvor mye du tjener i dag og hvilke frynsegoder du har i din nåværende stilling. Svaret på spørsmålet kan bli en prosesstopper hvis det er for høyt. Blir du kalt inn til andregangsintervju vet du og de at deres tilbud må være litt høyere. Går du lavt ut, kan du ende opp med å få et tilbud som ikke svarer til forventningene dine.

Når du får et tilbud

Selv om beruselsen med å få vinne prosessen kan bli høy, er det viktig å ha en edruelig holdning til lønn og hvilke krav du bør stille. Det er fristende og riktig å sikte høyt, men ikke bli urealistisk.

Hvis du er så heldig at du når finalerunden er du inne i en direkte forhandlingssituasjon. Nå vet du at arbeidsgiver gjerne vi ha deg. De kommer til å gi deg et tilbud som de mener er bra, men de har ikke lyst til å betale for mye. Gå i hvert fall en runde til og be om mer. Du bør derfor ikke takke ja til jobben før du har forhandlet lønn og frynsegoder ferdig. I det du sier ja, er forhandlingene over.

Antall kroner inn på konto hver måned er viktig, men ikke det eneste du må ta hensyn til. Kommer ikke fastlønnen inn som forventet kan det være at det er andre goder med verdi som er verdt å forhandle frem. Det kan være bonus, deling av overskudd, fleksitid, bilgodtgjørelse, avspasering, ekstra feriedager, hjemmekontor, firmahytteordninger og trening for å nevne noen. Det er på forhandlingstidspunktet slike forhold skal opp og du må avtale det skriftlig.

Pensjon er verdifullt

Andre betingelser som har en verdi, men som er vanskelig å forhandle om, er pensjon og forsikringer. Disse betingelsene vil være like for alle i bedriften. Du må vite hva verdien dagens pensjon er og vurdere den mot pensjonsordningen hos fremtidig arbeidsgiver.
Er pensjonsordningen hos fremtidig arbeidsgiver svakere, har du et argument for å be om høyere lønn for å kompensere dette. Fortell at du vil sette opp en tilleggspensjon på egenhånd.

Vær bevisst

  • Hvilke verdier du kan skape
  • Dine lønnsforventninger, men vær realistisk
  • Dine interesser og behov
  • Arbeidsgivers interesser og muligheter
  • Andre jobbalternativer

Les også: Jobbskifte kan bety millioner for pensjonen din

Les også: Vet du hva pensjonen din er verdt

Skal du bytte jobb og gå inn i lønnsforhandlinger er det nyttig å tenke goder utover fastlønn. Forbered deg ordentlig, skaff deg overblikk over hva som kan være mulig å oppnå. Ikke mal deg inn i et hjørne. Har du lyst på jobben kan det være viktig å se etter alternativer som både arbeidsgiver og -taker kan akseptere. Lykke til.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!