Innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp i pensjon til sine ansatte.

De fleste bedrifter i privat sektor skal spare minimum 2 prosent i pensjon for sine ansatte, dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Vi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte.

Hos oss er du og vi på lag – pensjon slik det burde være.

Bedriften trenger også en innskuddsfritaksforsikring, dette er lovpålagt. En innskuddsfritaksforsikring er en forsikring som sørger for at det fortsatt blir spart pensjon til den ansattes pensjonskonto dersom man blir sykmeldt i mer enn 12 måneder.

Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til den tidligere ansatte får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb. Alle våre tilbud inneholder innskuddsfritaksforsikring.

Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i investeringsporteføljen. Det er enkelt for den ansatte å følge med på fondskontoen og velge investeringsportefølje. Ved et dødsfall vil pengene som eventuelt står igjen på en pensjonskonto tilfalle arvingene.

Hva kan man spare?

Hva man kan spare for sin bedrift vil variere. Bedriften har lov til å spare 2-7%, av lønn opptil 7,1G (1 G = 124 028 pr 1. mai 2024).

I tillegg er det mulig å spare 18,1% for lønnen fra 7,1G – 12G (pr 1. mai 2024 er dette 880 599 – 1 488 336 kr).

Pensjonssparing er en fellesordning for alle ansatte i bedriften, og det er ikke mulig å lage individuelle avtaler. Her kan du se hva din bransje sparer i pensjon.

De fleste bedrifter i privat sektor skal spare minimum 2 prosent i pensjon for sine ansatte, dette er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Vi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte.

Hos oss er du og vi på lag – pensjon slik det burde være.

Bedriften trenger også en innskuddsfritaksforsikring, dette er lovpålagt. En innskuddsfritaksforsikring er en forsikring som sørger for at det fortsatt blir spart pensjon til den ansattes pensjonskonto dersom man blir sykmeldt i mer enn 12 måneder.

Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til den tidligere ansatte får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb. Alle våre tilbud inneholder innskuddsfritaksforsikring.

Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i investeringsporteføljen. Det er enkelt for den ansatte å følge med på fondskontoen og velge investeringsportefølje. Ved et dødsfall vil pengene som eventuelt står igjen på en pensjonskonto tilfalle arvingene.

Hva kan man spare?

Hva man kan spare for sin bedrift vil variere. Bedriften har lov til å spare 2-7%, av lønn opptil 7,1G (1 G = 118 620 pr 1. mai 2023).

I tillegg er det mulig å spare 18,1% for lønnen fra 7,1G – 12G (pr 1. mai 2023 er dette 842 202 – 1 423 440 kr).

Pensjonssparing er en fellesordning for alle ansatte i bedriften, og det er ikke mulig å lage individuelle avtaler. Her kan du se hva din bransje sparer i pensjon.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.