Innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og en enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

I tillegg må bedriften tegne en innskuddsfritaksforsikring som er lovpålagt. Dette er en forsikring som sørger for at det blir betalt inn penger på den ansattes pensjonskonto dersom den ansatte blir sykmeldt i mer enn 12 måneder. Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til den tidligere ansatte får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb.

Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i investeringsporteføljen. Det er enkelt for den ansatte å følge med på fondskontoen og velge investeringsportefølje. Ved et dødsfall vil pengene som eventuelt står igjen på en pensjonskonto tilfalle arvingene.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.