Slik rapporterer du inn alle ansatte som skal ha pensjonssparing

For å sikre at bedriftens ansatte får pensjon i henhold til gjeldende regler må bedriften rapportere alle ansatte til oss i Duvi. Dette gjøres via lønnssystemet.

I de fleste lønnssystem er det nå slik at det må hukes av for alle ansatte slik at de blir inkludert inn i filen som sendes til oss. Dette vil normalt regnskapsføreren din gjøre, så vi anbefaler å høre med denne først dersom du har spørsmål om hvordan dere gjør dette i deres lønnssystem.

For bedrifter som har hatt pensjonsavtale før 1. januar 2022 trenger du kun å laste opp lønnsfilen for siste lønnsmåned. For deg som har startet pensjonsavtalen i år trenger vi filer for samtlige måneder så langt i år.

Vi viser forøvrig til vår nettside for regnskapsførere, der vi har samlet nyttig informasjon om de forskjellige lønnsystemene og hvordan sette opp for pensjonsrapportering i disse.

Benytter du IKKE regnskaps- / lønnssystemet for å laste opp lønnsfilene?
Da benytter du vår Excel-mal for innrapportering, dette for å sikre at rett informasjon blir sendt inn. Last ned malen her  og last opp ferdig utfylt Excel fil her.