Pensjon fra første krone

Finanskomitéen skal etter planen avgi sin innstilling om pensjon fra første krone innen 29. januar. Et vedtak som kan sende en regning på mange milliarder til næringslivet.

Alle bedrifter i privat sektor er pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, med minst to prosents sparing i året. Men de er ikke pålagt å spare fra første lønnskrone og det skaper temperatur.

Pensjon fra første krone

Det ble i løpet av høsten i fjor presentert et representantforslag om pensjon fra første krone. En høring har funnet sted i finanskomitéen. Nå venter vi på komitéens innstilling og videre debatt samt stortingsbehandling. Blir forslaget vedtatt kan stortinget bedre pensjonen til mange, men også sende en regning på mange milliarder kroner til arbeidsgiverne.

Frist for avgivelse av innstilling er 29. januar 2019. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 7. februar 2019. Saksgangen finner du her.

2 017 kroner per ansatt

Den lovpålagte pensjonsoppsparingen arbeidsgiver må ha for sine ansatte starter etter 1G. 1G  er grunnbeløpet i folketrygden som pr. mai 2020 utgjør 101 351 kroner. Hadde man hatt sparing fra første krone blir den lovpålagte sparingen 2 017 kroner høyere.

I dag er det heller ingen plikt å spare til ansatte som arbeider i mindre enn 20 prosent stilling, er under 20 år eller har et kortere arbeidsforhold enn 12 måneder. Punktet om at ansatte som har kortere arbeidsforhold enn 12 måneder ikke må få opptjent pensjonssparing har falt bort.

Da regjeringen like før jul la frem forslaget at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto, varslet de også at de vil også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Les meldingen her.

Pass på avkastningen også

Det er helt naturlig at arbeidstakere ønsker seg pensjon fra første krone da det vil øke pensjonen deres. Men husk at god avkastning på pensjonssparingen for de fleste er viktigere enn pensjon fra første krone. Det kan du lese mer om her.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!