OTP - Pensjon - Snart pensjonist? Kan du leve på OTP?

Snart pensjonist? Kan du leve på OTP?

I Norge får du en pensjon du kan leve av når du slutter å jobbe. Spørsmålet du heller bør stille deg, er hvordan du kommer til å leve? Om det blir som minstepensjonist eller med en helt grei økonomi.

Svaret på et litt vondt spørsmål, om du overlever som pensjonist, er at ja det gjør du, men spørsmålet er hvordan.

Grunnlaget er lavt

De fleste eldre får et fint pensjonistliv, men det betyr ikke at det blir fett heller. For hver femte pensjonist lever på minstepensjon, eller garantipensjon som den heter nå.

Garantipensjonen skal sikre at vi har et minimum å leve på og ligger på fra rundt 178 000,- kroner til opp under 192 000,- kroner, avhengig om du er samboende eller gift. Det er begrenset hvor mye du har til ekstra forbruk med en slik inntekt.

God økonomi som pensjonist? Nøkkelen er lønnet arbeid

Et langt liv i lønnet arbeid legger grunnlaget for god pensjonsøkonomi. I hvert fall når man ser på utbetalingene. For gjennom lønnet og skattet arbeid bygger du opp et pensjonsgrunnlag både i folketrygden og gjennom OTP (obligatorisk tjenestepensjon), sparingen arbeidsgiver sørger for. Kanskje du sparer litt på egenhånd også.

For de aller fleste vil utbetalingene fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene.

Med andre ord sparer du automatisk til pensjon når du er i lønnet arbeid. 

Du finner svaret flere steder

Lurer du på hvor mye du kommer til å få er ikke det så vanskelig å finne ut sånn cirka. Nettjenesten Din pensjon hos Nav har en god oversikt over din pensjonsopptjening, den kan beregne din pensjon og du kan søke om pensjon fra denne tjenesten.

Hos nettjenesten www.norskpensjon.no, finner du tjenestepensjonen din. Det er pensjon som dine arbeidsgivere har spart for deg. Der finner du en oversikt over de fleste leverandørene, og utkast på mulige utebetalingsplaner.

Kan ta ut pensjon som 62-åring

I dag kan du begynne å ta ut pensjon allerede som 62-åring. Da sprer du pensjonen over en lengre periode enn om du tar ut pensjon fra et senere tidspunkt. Begynner du tidlig blir hver utbetaling mindre enn om du tar ut pensjon senere og sprer utbetalingene over en kortere periode. Nav vil foreta en levealdersjustering av pensjonen din

Føler du at beløpet du får ut som 62-åring er for lavt kan du vurdere å arbeide lenger, da fortsetter du med å fylle opp pensjonskontoene dine. Samtidig tar du ut pensjonen over en kortere tidsperiode. Mer penger som tas ut over en kortere periode, blir til høyere enkeltutbetalinger.

Selv om du jobber lengre enn dine foreldre, får du høyst sannsynlig mange år som pensjonist. For vi blir eldre og vi holder oss friske lengre. Mange vil si seg enig i at i dag er 70 det nye 67

Pass på avkastningen

Selv når du blir eldre er det viktig å passe på å være langsiktig med pensjonen sin. Mot slutten av arbeidslivet og oppsparingsperioden får avkastningen stor betydning for dine utbetalinger. Det er derfor viktig å passe på at pensjonssparingen er langsiktig og at kostnadene er lave.

Du kan høre mer om hva Knut Kjær, medlem av Duvi sin investeringskomite og den første sjefen av oljefondet sier om langsiktig sparing.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!