OTP - Pensjon - Hva med pensjonen min nå?

Hva med pensjonen min nå?

Det er store bevegelser i finansmarkedene og mange lurer på hvordan det påvirker pensjonen. Så langt ser vi at vår sparestrategi virker fornuftig. Selv om ingen kan forutsi fremtiden, tror vi fortsatt på langsiktig sparing. Her kan du lese mer om hva vår investeringsansvarlig, Espen Seidel, har å si om dagens situasjon.

diagram med søyler av mynter i stigende rekkefølge

Coronavirusets inntog på aksjemarkedet.

Coronaviruset herjer med full styrke i finansmarkedene. Mye tyder på at smittetoppen ligger foran oss og situasjonen vil bli verre før det det blir bedre.

Prisene på aksjer er basert på hva aktørene tror om utviklingen i framtiden. Det betyr at selv om de verste konsekvensene av viruset ligger foran oss kan det hende at det verste i aksjemarkedet ligger bak oss. Hvis investorenes forventning om virusets utvikling og skadevirkning viser seg å være riktig skal aksjemarkedet verken stige  eller falle betydelig i kommende måneder.

“Hvis investorene har undervurdert skadevirkningen av Coronaviruset tvinger morgendagens nyheter investorene til å innse at de har vært for optimistiske. Aksjemarkedet vil da fortsette sin nedtur.”

Å forutsi aksjemarkedets utvikling på kort sikt er en todelt utfordring. Først må vi etablere treffsikre prognoser på spredningen og skadevirkningen av coronaviruset. Vi noterer at det er stor uenighet blant de kunnskapsrike om framtidig utvikling. Videre må vi vurdere om våre prognoser er mer eller mindre alvorlige enn det markedet forventer seg. Med andre ord, kommer markedet til å bli positivt eller negativt overrasket. Problemet er at det ikke er mulig å observere hva investorene forventer seg, og dermed vanskelig å si om de blir skuffet eller lettet.

God timing

Denne argumentasjonen illustrerer hvorfor det er så vanskelig å spå markedets utvikling på kort sikt. Å time når man skal eie mye og lite aksjer leder like gjerne til ønsket resultat som en bedring av situasjonen. Erfaringsmessig vil justeringer i porteføljen midt i en krise
medføre dårligere resultater på lang sikt. En vellykket taktikk
forutsetter at man først selger på rett tid og siden kjøper tilbake til rett tid. Vår investeringsfilosofi er tuftet på at investorer med lang investeringshorisont skal tenke langsiktig.

Den beste krisehåndteringen en langsiktig investor gjøre er de tilpasningene som gjøres i porteføljen i oppgangstider. Hvis du tar høyde for at det vil komme nye kriser og at kriser per definisjon er vanskelige (umulige) å forutsi kan du forholde deg rolig når det stormer i markedet. Nå står vi midt i stormen og vi lener oss på de vurderingene som ble gjort før noen hadde hørt om Coronaviruset.

Verdipapirfondene Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig

Duvi har to verdipapirfond; Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig. Sistnevnte er utformet med tanke på stabil utvikling (30 % aksjeandel) framfor økt avkastning og porteføljen har falt 3,5 % hittil i år (per 18/3). Duvi Langsiktig har en høyere aksjeandel (80 %) og er innrettet mot å skape god avkastning for den langsiktige investoren. Duvi Langsiktig svinger betydelig mer enn Duvi Kortsiktig og vil i større grad følge aksjemarkedets opp- og nedturer.

Hittil i år har globale aksjemarkeder falt nærmere 30 % målt i utenlands valuta. Duvi Langsiktig har bare falt 4,34 % hittil i år. Det er spesielt to forhold som har vært avgjørende for å dempe sjokket fra globale aksjemarkeder.

Først og fremst, vi har ikke valutasikret våre investeringer i globale aksjer. sammenfallende med at aksjemarkedet har vært i fritt fall har verdien av utenlands valuta skutt i været. Hittil i år har en (importveid) kurv av utenlands valuta steget med over 20 % (dvs norske kroner har falt i verdi). Effekten av lavere verdi på aksjene og høyere verdi på utenlands valuta virker mot hverandre. Det vil si at globale aksjer målt i norske kroner kun har falt 9 %, betydelig mindre enn krisen tilsier. Så langt i denne krisen har valutamarkedet virket som en enorm støtdemper for norske investorer.

For det andre, vi har halvparten av aksjene investert hos en aktiv forvalter. Vi har valgt en forvalter som vi mener har egenskaper som virker støtdempende i krisetider. Hittil i år har Harvest Kernel (aktivt forvaltet globale aksjer) falt 2 % i samme periode som globale aksjer falt 9 %. Aktiv forvaltning har vist seg å absorbere en usedvanlig stor andel av sjokket i globale aksjer.

  • Hittil i år har Harvest Kernel (aktivt forvaltet globale aksjer)
    falt 2 % i samme periode som globale aksjer falt 9 %.
  • Aktiv forvaltning har vist seg å absorbere en usedvanlig stor
    andel av sjokket i globale aksjer.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!