Dette er Duvi Kortsiktig

Duvi Kortsiktig er en investeringsportefølje som passer for deg som snart skal bruke av pensjonspengene dine.

mann som fisker

Da er det viktigere å ha dem i en investeringsportefølje som har en kortsiktig profil, hvor du reduserer risikoen for kortsiktige verdifall, men øker risikoen for tap av langsiktig kjøpekraft.

Når vi analyserer historiske dataserier fra finansmarkedene, ser vi at det kan være fornuftig å plassere mindre penger på aksjer når det er kort tid til vi skal bruke pengene.

Da plasserer vi mer av pengene på obligasjoner og bankinnskudd – som vi kaller rentepapirer, enn aksjer. Det vil gi trygghet for at verdiene av pensjonspengene vil bevege seg mindre fra år til år. Selv om dette også kan medføre at verdien stiger mindre enn i Duvi Langsiktig, og at kjøpekraften kanskje faller litt når vi også tar hensyn til prisstigningen. Duvi Kortsiktig plaserer syv av ti kroner i rentepapirer, mens resten plasseres i globale aksjefond. 

Verdien av denne pensjonen vil for de fleste utgjøre en begrenset del av deres samlede eiendeler.  Nordmenn flest vil ha sin største eiendeler i folketrygden, bolig og annen sparing. Hvor mye  kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet betyr, vil være individuelt og avhenger av ens egen privatøkonomi.

Bytte tilbake til Duvi Langsiktig?

Avveining mellom kortsiktige kursbevegelser på den ene siden og forventet avkastning på den andre siden vil variere fra person til person. Du kan selv velge å bytte mellom de to investeringsporteføljene Duvi Kortsiktig og Duvi Langsiktig når du måtte ønske det.

Klikk her dersom du ønsker mer informasjon om Duvi Kortsiktig. Det kan være informasjon om hvordan Duvi investerer pengene i ulike verdipapirfond, eller hvilken avkastning og verdisvingninger du kan forvente.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!