Dette er Duvi Langsiktig

Duvi Langsiktig passer deg som har mange år før du skal bruke av pensjonspengene dine.

mann i rakett som tar av

For de fleste av oss ligger dette fra 10 til 40 år frem i tid. Da er det viktig å ha pensjonspengene i en investeringsportefølje som har en langsiktig profil.

Les om vår avkastningshistorikk her

Når vi analyserer lange historiske dataserier fra finansmarkedene, ser vi at det det er rimelig å anta at man får høyere avkastning ved å plassere pengene på mange aksjer enn på obligasjoner og bankinnskudd – som vi kaller rentepapirer. Over mange år har avkastningen vært over tre prosent høyere i aksjer. De samme dataene viser oss også at det lønner seg å ha en liten andel av porteføljen i rentepapirer. Det gir mindre kursbevegelser uten å redusere avkastningen for mye. Duvi Langsiktig plasserer derfor fire av fem kroner i globale aksjefond, mens den siste kroner plasseres i et rentefond.

For de fleste nordmenn vil verdien av tjenestepensjonen utgjøre en begrenset del av deres samlede eiendeler.  Nordmenn flest vil ha sine største eiendeler i folketrygden, bolig og annen sparing. Kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet og dermed Duvi Langsiktig vil dermed ikke bety mye for din situasjon.

Det er sannsynlig at en stor del av de pengene man bruker som pensjonist er på importerte produkter og tjenester. Prisstigning på utenlandske varer og en svekkelse av den norske krones verdi representerer en større risiko enn det mange er klar over. Det er derfor vi velger globale aksjefond.

Når bør man bytte til Duvi Kortsiktig

Etter hvert som du skal begynne å bruke av pensjonspengene dine bør du vurdere å bytte til Duvi Kortsiktig. Da er det viktigere å unngå kursbevegelser, enn å redusere risikoen for tapt kjøpekraft.

Tidspunktet vil variere fra person til person, og er avhengig av privatøkonomien ellers. Duvi kontakter deg det året du fyller 61 for å hjelpe deg med å vurdere om når du bør bytte spareportefølje.

Duvi Kortsiktig har en lavere andel aksjer og kommer dermed til å ha mindre verdisvingninger, men også lavere forventet avkastning. Dersom Duvi ikke får kontakt med deg, vil vi bytte til Duvi Kortsiktig for deg når du fyller 67 år. Du kan når som helst bytte mellom spareporteføljene, dette gjør vi uten kostnad for deg.

Klikk her dersom du ønsker mer informasjon om Duvi Langsiktig. Det kan være informasjon om hvordan Duvi investerer pengene i ulike verdipapirfond, eller hvilken langsiktig avkastning og verdisvingninger du kan forvente.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!