OTP - Pensjon - 9 pensjonsfeil som kan ramme deg som ansatt

9 pensjonsfeil som kan ramme deg som ansatt

Før i tiden hastet det ikke å fikse pensjonsfeil, så lenge det ble gjort innen pensjonen skulle utbetales. Vi har samlet de viktigste fallgruvene vi har sett hos våre kunder.

I dag må alt være riktig til enhver tid, fordi det med innskuddspensjon er både vanskelig og dyrt å rydde opp i ettertid. Feilene blir gjort hele veien fra en nyansatt kommer fra annen jobb, til vedkommende har sluttet og blitt meldt ut av pensjonsordningen.

1. Kostnadsnivået eksploderer

Svært få av de som skifter jobb vet at de overtar kundeforholdet hos pensjonsleverandøren når de får med seg et pensjonskapitalbevis. Enda færre vet at prisen hos pensjonsleverandøren stiger markant fra den dagen de avslutter arbeidsforholdet. Kundeforholdet flyttes nemlig fra prislisten for storkunder til småkunder når arbeidsgiver slutter å betale for deg.

Hvis du på første forsøk ikke finner ut av hva din småkundepris er, bør du ikke bruke tid på det. I de aller fleste tilfeller er svaret rundt tre ganger så høye gebyrer.

TIPS: Sjekk om pensjonsleverandøren til din nye arbeidsgiver – eller andre pensjonsleverandører – er villig til å ta over det du har opptjent (pensjonskapitalbeviset) til storkundepris – det samme som arbeidsgiver betaler for den pensjonsordningen de har for deg som ansatt.

2. Innskuddspensjonen plasseres unødvendig kortsiktig

Tallene fra pensjonsleverandørene viser at 19 av 20 ansatte lar være å ta egne valg. Det resulterer i at innskuddene forblir investert halvt om halvt i aksjer og rentepapirer – noe som hverken er langsiktig eller kortsiktig. Informasjonsmaterialet fra pensjonsleverandørene omtaler nesten uten unntak risiko:

  1. uten å ta hensyn til at pensjonsordningen på jobben bare er en liten del av samlet sparing til pensjon, og
  2. som om kortsiktige verdisvingninger er det viktigste for din kjøpekraft pensjonist.

3. Du aner ikke hva du går til

Ektefellen min spurte: «Hva skjer hvis…..?», og jeg ble svar skyldig. Mange av oss utsetter, og dermed unnlater, å gå grundig gjennom hva pensjonsordningen og forsikringsordningene til vår nye arbeidsgiver inneholder.

Vi hører ofte kommentarer som dette fra våre bedriftskunder: «Etter at pensjonsleverandøren med best pris fikk avtalen med vår bedrift, har vi brukt materialet pensjonsleverandøren sendte oss og antatt at myndighetene ville reagert overfor dem om ikke alt var på stell.»

Du bør stille de spørsmålene som din mor ville stilt – med de ordene hun ville brukt. Har du for dårlig tid til å lese alt, kan du begynne med å lese det med liten skrift. Det er der du finner fallgruvene.

4. Pensjonsspekulasjon i korttidsansettelser

Korttidsansettelser og deltid er en kjempeutfordring, selv for større bedrifter. Mange skumleser papirene som ønsker dem velkommen i innskuddspensjonsordningen. Langt færre legger merke om de får med seg pensjonskapitalbevis når de slutter. Husk at du tjener opp pensjon fra den dagen du ble ansatt – også i prøvetiden.

5. Permisjon fordrer som oftest pensjon

Det er overraskende mange bedrifter og ansatte som misforstår reglene for ulike former for pensjoner og permitteringer? Selv sykefravær og mamma-/pappa-permisjon kvalifiserer til innskuddspensjon. Ta en stikkprøve og les hva informasjonspakken fra leverandøren sier og sjekk opptjeningshistorikken til din kollega som kom tilbake fra svangerskapspermisjon.

6. Hva inngår i lønnsgrunnlaget

Er du en av dem som ikke får pensjonsinnskudd av bonus eller provisjonsinntekt? På dette området har vi sett mange misforståelser om «midlertidige» eller «variable» tillegg. Rettspraksis viser at det ikke er gitt at tillegg kan holdes utenfor lønnsgrunnlaget når vi beregner pensjonsinnskudd. Det kan være nødvendig å vurdere slike lønnsarter konkret, og ikke bare om selve størrelsen på ytelsen varierer. Det er uansett bedre for alle parter å avklare slike ordninger på forhånd, enn å få en kostbar konflikt i ettertid.

7. Feil rapportering

Når bedriftene har manuell innrapportering skjer det ofte feil. Feil og misforståelser.

Med innskuddspensjon, er dette eksempel på feil som du ikke kommer ut av, men som du må unngå å komme inn i. Som ansatt bør du følge med på at det blir satt av riktig beløp. Følg med lønnsseddelen og pensjonskontoen din.

8. Styringsgruppen brukes ikke

Styringsgruppen skal forelegges endringer i pensjonsordningen og sjekke at pensjonsleverandøren gjør en god jobb – eller følge opp forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Vi ser mange eksempler på at denne lovpålagte gruppen ikke er etablert eller fungerer.

9. Noen feil koster ikke bare timer til feilretting, men er også kroner ut av vinduet

Det verste eksempelet vi har sett i kronebeløp, er arbeidsgiveren som oppdaget at de ikke hadde fulgt pensjonsleverandørens utmeldingsrutiner. Mange korttidsansatte medarbeidere fikk dermed med seg over seks millioner kroner i pensjon over flere år. Det er urealistisk å få tilbake de pengene.

Vi har også sett eksempler på at dårlige rutiner fører til at medarbeidere har fått for lite – eller ikke innbetalte innskudd. Det er krise både for arbeidsgiveren, som plutselig får en gjeldspost i regnskapet den ikke var klar over, og for arbeidstakeren, som kan ha sluttet og derved kan gå glipp av pensjonskroner.

Noen problemer er vanskelige å komme ut av. Listen over gir deg en veiledning på hva som er de vanligste feilene. Du kan spare deg for både kroner og frustrasjoner ved å unngå dem.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!