OTP - Pensjon - Unngå at OTP blir et pengesluk for bedriften

Unngå at OTP blir et pengesluk for bedriften

I 2006 ble det lovpålagt å spare OTP for ansatte, og det er mange regler for hvordan bedrifter skal forholde seg til pensjon. Det kan også være flere kostnader knyttet til pensjon som bedriften kanskje ikke er klar over, unngå at OTP blir et pengesluk.

En tommelfingerregel er at det er sjefen i bedriften som har ansvaret for at bedriftens pensjonsordning følger lovens krav. Det er de ansatte som får smake leken eller steken avhengig av hvilke rammevilkår som har blitt valgt.

Hvilke forholdsregler bør du ta for å unngå at din bedrifts pensjonsløsning blir et pengesluk?

Les mer om pensjon for bedrifter her!

Pensjonsfeilen som koster bedriften millioner - pengesluk

Det finnes et regelverk for hvem som har krav på pensjon i en bedrift. Det er få daglige ledere som kjenner til dette regelverket, noe som gir rom for feil som kan svi i lommeboka.

En situasjon mange bedrifter kommer i, er at de glemmer å melde inn nye ansatte fordi de ikke har et system som registrerer dette automatisk. 

Konsekvensen er at den ansatte man glemmer å melde inn til pensjonsleverandøren ikke får oppsparing på den pensjonen de har krav på. Dette kan i seg selv bli et pengesluk, spesielt hvis det går over flere år. Da må man nemlig betale inn alt som skulle vært oppspart for de årene man ikke har betalt, og man må ofte belage seg på å betale en kompensasjon i tillegg.

– Slike tilfeller har vi i Duvi vært vitne til mange ganger, understreker daglig leder i Duvi, Asbjørn Erdal.

Han trekker frem et eksempel på pengesluk for bedriften:

Gjennomsnittlig pensjonssparing for ansatte er 10 000 kroner per år. Hvis vi tar utgangspunkt i at bedriften glemmer å melde inn tre ansatte på 35 år, vil det utgjøre 32 år med oppsparing da det er 32 år til de pensjoneres. Regnestykket blir derfor: 10 000 kroner per person, altså 30 000 kroner, ganger 32 år = 960 000 kroner.

I utgangspunktet er ikke dette en ekstra kostnad, men en svær faktura som kan være vanskelig å betale for små og mellomstore bedrifter. I tillegg kan du få bøter, erstatningsansvar og du kan bli bedt om å kompensere for manglende avkastning på sparingen.

– Er ikke dette et pengesluk for bedriften så vet ikke jeg, sier Asbjørn engasjert.

Er du daglig leder for en bedrift? Dette må du vite

Andre faktorer på pengesluk for bedriften

Forsikringselement 

Inkludert i den lovpålagte pensjonen er det et forsikringselement som går ut på at hvis en ansatt blir syk i over 12 måneder, dekker forsikringen sparing til pensjon til vedkommende. Hvis det derimot er slik at daglig leder har glemt å betale inn til pensjon for deg, får du ikke forsikring på sparing om du skulle bli langvarig syk. Da blir arbeidsgiver erstatningsansvarlig og må betale beløpet.

Moms, forskuddsskatt og lønn

Mange daglige ledere kjenner på frykten for å betale riktig moms, forskuddsskatt og lønn. Dette er et viktig ansvar, og daglig leder kan bli personlig rammet om man eksempelvis ikke betaler korrekt moms.

Det mange ikke er like klar over, er at man har et veldig tydelig ansvar for å sørge for at ansatte har pensjonsordning i bedriften. Hvis man ikke oppfyller det kravet, blir man økonomisk ansvarlig for det.

Uforutsette administrative utgifter

Ifølge Duvi vet sjeldent daglige ledere i små og mellomstore bedrifter at de har en forpliktelse om sparing av pensjon til ansatte. Derfor er det ofte regnskapsføreren som får ansvaret for å ha kontroll på pensjonen til de ansatte. Hver måned kan det skje endringer, som at folk slutter, nye starter, noen blir syke og lignende. Slike endringer er det lovpålagt å registrere fortløpende.

Hvis regnskapsføreren bruker én time per måned på avvikshåndtering, vil totalkostnaden for å administrere avvik være høyere enn kostnaden for å bruke automatisert rapportering. Dette er mye av grunnen til at vi i Duvi tilbyr automatisert rapportering, da det er mye sikrere og totalkostnaden for å administrere pensjon går ned.

Ønsker du mer informasjon eller å bli bedriftskunde hos oss?

 

Det er flere faktorer mange ikke er klar over når det kommer til pensjonssparing, men vi i Duvi er eksperter på feltet og vi veileder våre kunder etter beste evne. Noe man uansett kan være sikker på når man er kunde hos oss, er at vi sørger for at det spares riktig pensjon til de rette folka.

Duvi-rakett pensjon otp innskuddspensjon bedrift

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!