Slik fungerer OTP og pensjon for bedrifter

graf med tre søyler

Slik fungerer OTP og pensjon for bedrifter

graf med tre søyler

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), er en pålagt pensjonssparing for privat sektor. Bedriften må spare minst 2% av brutto inntekt i pensjon for sine ansatte.

Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom. Hovedtrekkene er som følger:

Lovens minstekrav (OTP)

Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Det er lovpålagt å spare minimum 2% til pensjon for inntekt (lønn) mellom 0G og 12G. (12G = 1 488 336 kroner, per 1. mai 2024)

Det skal spares pensjon for alle ansatte fra fylte 13 år uansett stillingsprosent (jfr. nye regler). I pensjonsordningen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet, og sikrer den ansattes pensjonssparing dersom vedkommende blir sykmeldt i over ett år.

Alle ansatte som slutter i bedriften har rett til å få med seg de oppsparte pensjonsmidlene i et pensjonskapitalbevis.

Hva er OTP

Lovens minstekrav (OTP)

Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Det er lovpålagt å spare minimum 2% til pensjon for inntekt (lønn) mellom 0G og 12G. (12G = 1 488 336 kroner, per 1. mai 2024)

Det skal spares pensjon for alle ansatte fra fylte 13 år uansett stillingsprosent (jfr. nye regler). I pensjonsordningen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet, og sikrer den ansattes pensjonssparing dersom vedkommende blir sykmeldt i over ett år.

Alle ansatte som slutter i bedriften har rett til å få med seg de oppsparte pensjonsmidlene i et pensjonskapitalbevis.

Du som ønsker en bedre ordning for dine ansatte

Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent, og kan spare opp til syv prosent dersom man ønsker det.

Bedriften kan også velge å spare opptil 18,1% ekstra for inntekt mellom 7,1G og 12G. (7,1G = 880 599 kroner, 12G = 1 488 336 kroner, per 1. mai 2024)

Noen velger å gi en bedre pensjonsordning til sine ansatte istedenfor lønnsøkning.

Viktige tilleggsordninger

Uførepensjon kan gi en ekstra utbetaling ved uførhet eller langtidssykdom. Dersom man får innvilget uførepensjon kommer utbetalingen i tillegg til det den ansatte får fra NAV.

Uførepensjonsordningen kjøpes ofte separat og gjelder alle ansatte i bedriften.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

    Eller vil du bli kunde her og nå? Besøk Pensjonsbutikken – verdens enkleste butikk.