Selskapsinformasjon og dokumenter

Kvartalsvise avkastningsrapporter

Avkastning før 2018

Avkastning Duvi Langsiktig & Kortsiktig siden oppstart 1.februar 2017  

 

2018

Kvartalsrapport Q1 2018

Halvårsrapport H1 2018

Kvartalsrapport Q3 2018

Årsrapport 2018

Kvartalsrapport Q1 2019

 

Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning

2016

Årsregnskap 2016 for Duvi AS (tidligere PensjonPluss)

Årsregnskap 2016 for Duvi (tidligere PensjonPluss) konsern

Revisjonsberetning 2016 for Duvi AS (tidligere PensjonPluss)

Årsberetning 2016 for Duvi AS (tidligere PensjonPluss)

 

2017

Duvi AS – Årsregnskap 2017

Duvi Konsern – Årsregnskap 2017

Revisjonsberetning Duvi AS 2017

Duvi AS – Årsberetning 2017

 

2018

Duvi AS – Årsregnskap 2018

Duvi Konsern – Årsregnskap 2018

Revisjonsberetning Duvi AS 2018

Duvi AS – Årsberetning 2018

 

2019

Duvi AS – Årsregnskap 2019

Duvi Konsern – Årsregnskap 2019

Revisjonsberetning Duvi AS 2019

Duvi AS – Årsberetning 2019

 

2020

Duvi AS – Årsregnskap 2020

Duvi Konsern – Årsregnskap 2020

Revisjonsberetning Duvi AS 2020

Duvi AS og Duvi Konsern – Årsberetning 2020

 

2021

Duvi AS – Årsregnskap 2021

Duvi Konsern – Årsregnskap 2021

Revisjonsberetning Duvi AS 2021

Duvi AS og Duvi Konsern – Årsberetning 2021

 

2022

Duvi AS – Årsregnskap 2022

Duvi Konsern – Årsregnskap 2022

Revisjonsberetning Duvi AS 2022

Duvi AS og Duvi Konsern – Årsberetning 2022

 

Konsesjon

Konsesjon

 

Åpenhetsloven

Duvi sitt arbeid tilknyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Likestilling i Duvi

Likestillingsarbeid i selskapet

 

Om forvaltning av pensjonspengene i Duvi (soliditet og trygghet)

Du kan være trygg for pensjonspengene du har hos Duvi

 

Personvern

Personvernerklæring