OTP - Pensjon - Pensjonssparing er langsiktig sparing

Pensjonssparing er langsiktig sparing

Pensjonssparing er langsiktig sparing og langsiktig sparing er ensbetydende med sparing i aksjer. Da må du også tåle større og mindre kursbevegelser på pensjonskontoen din.

De fleste er enige om at langsiktig sparing er sparing med en høy andel aksjer. Det er strategien som oljefondet følger, og som du også bør følge. Gjør du det, utsetter du også sparingen din for kursbevegelser. Det kan bli smertefullt å se røde tall på utskriften fra pensjonskontoen, men det bør ikke skremme deg. Du har nemlig en løpende pensjonssparing som betyr at du kjøper rimelige aksjer når markedet faller.

Husk også at den pensjonssparingen som arbeidsgiver sparer for deg er en veldig liten del av din totale pensjonsutbetaling. Du kan sjekke hvor mye pensjon du kommer til få fra folketrygden og fra andre ordninger ved å logge inn hos NAV din pensjon med bank ID.

Les mer om langsiktig sparing.

Sterk start på 2019

Så langt i år har investorer som er eksponert mot norske aksjer fått rundt ti prosent avkastning. Spareprofiler med global eksponering har fått noenlunde samme avkastning. For S&P 500-indeksen ble kursutviklingen i 2018 negativ, med et fall på rundt seks prosent. Det største fallet siden 2008 da indeksen stupte med over 38 prosent. Så langt i år har S&P 500 levert en positiv avkastning på rundt 15 prosent.

Den positive avkastningen både i Norge og globalt, kommer etter et 2018 som ble et utfordrende år i aksjemarkedet med negativ avkastning.  Etter slike år er det lett å stille spørsmål ved nytten ved å være investert i en høy andel aksjer.

Mer om Duvi sine avkastningsrapporter.

Pensjonssparing er langsiktig sparing

Når vi ser på aksjemarkedet i et lengre tidsperspektiv ser vi at vi er inne i en lang oppgangsperiode. Det er faktisk sjelden at vi har så lange oppgangsperioder som vi har hatt nå. Den forrige skikkelige nedturen var under finanskrisen da markedet bunnet i slutten av 2008.

Når vi har sparepenger eller investerer i aksjemarkedet må vi forvente kursbevegelser i begge retninger. Men det er slik at negative bevegelser gjerne er bråere og brattere enn oppgangene.  Hvis vi definerer korreksjoner som kursfall mellom 10 og 20 prosent og krakk som mer enn 20 prosent nedgang, ser vi at det er begrenset med kurskrakk, men langt flere markedskorreksjoner.

Markedskorreksjonene kommer som regel etter noen kortere oppgangsperioder og utløses som regel av frykt. Markedskrakk utløses derimot av fundamentale forhold. De som har sparing i aksjemarkedet må tåle både korreksjoner og krakk. Det er en del av det å være eksponert mot dette markedet og sikkert en av grunnene for at avkastning på aksjer er såpass høy.

Korreksjoner er normalen

Vi ser ikke bort fra at det kommer en korreksjon i aksjemarkedet. De kan komme så ofte som en gang i året og varer gjerne i et par måneder. I disse periodene vil man oppleve økt usikkerhet, flere kursbevegelser og lese mer om faren med aksjer i avisene. Det er da viktig å huske på at det er nå aksjer er blitt billigere. Det er nå man faktisk skal kjøpe aksjer, eller i det minste beholde posisjonen.

Når kursfallet finner sted, vil aksjeandelen i Duvi sine pensjonsløsninger Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig falle. Avhengig av størrelsen på kursfallet vil vi bruke kontantandelen i fondet til å kjøpe flere aksjer.

Automatisk spareavtale

Å prøve å kjøpe aksjer på riktig tidspunkt er ekstremt vanskelig. Det er fort gjort at man lar seg påvirke av mediestøy og tar feil beslutninger. En pensjonssparing med månedlig fakturering gir deg månedlige kjøp i aksjemarkedet. Det gir deg en automatikk i sparingen. Det er det samme som en spareavtale, du kjøper aksjer på autopilot uten å vurdere om aksjemarkedet er høyt eller lavt priset. Korreksjoner i aksjemarkedet trenger derfor ikke være så farlige for deg som sparer langsiktig til pensjon. De kan gi deg et grunnlag for økt pensjon.

Våre analyser viser at selv for de eldste vil samlet pensjon med stor sannsynlighet bli høyere med langsiktig plassering av pensjonspengene. Grunnen er at kraftige kursfall i aksjemarkedene typisk varer få år.

Mindre kursbevegelser utløser gjerne spørsmål og spekulasjoner om man står foran en mindre korreksjon eller et krakk. Litt større kursfall vil utløse spørsmål hvor lenge et negativt marked kan eller skal vare. Det er først i ettertid at vi får fasiten og da har markedet steget igjen.

Når vi ser på grafen som henger ved denne teksten ser vi at de fleste korreksjonene står frem som mindre kursbevegelser og at aksjemarkedet kommer tilbake etter både korreksjoner og store krakk.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!